Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Mẫu giấy đi dường (Công lệnh)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Âu Đình Hữu
Ngày gửi: 12h:40' 23-08-2016
Dung lượng: 87.5 KB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích: 0 người
Đơn vị:trường PTDTBT THCS Sủng Trái
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mẫu số: C06 - HD

Bộ phận: ............
Mã ĐVSDNS:

1027157

(Đã ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ- BTC
ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

 GIẤY ĐI ĐƯỜNG
Số: .........................
Cấp cho ông (bà):
Chức vụ: Giáo viên
Được cử đi công tác tại: trong huyện
Theo công lệnh (hoặc giấy giới thiệu) số.......... ngày......... tháng......... năm 2016
Từ ngày......... tháng........ năm......... đến ngày......... tháng........ năm 2016
Ngày...... tháng...... năm 2016
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Tiền ứng trước
Lương...........................đ
Công tác phí.................đ
Cộng.............................đ
Nơi đi
Nơi đến
Ngày
Phương
tiện sử dụng
Số ngày
công tác
Lý do
lưu trú
Chứng nhận của cơ quan
nơi công tác

A
1
2
3
4
B
Nơi đi: Sủng Trái
......./......./ 2016

Nơi đến: Thị trấn Đồng Văn
......./......./ 2016
Nơi đi: Thị trấn Đồng Văn
......./......./ 2016

Nơi đến: Sủng Trái
......./......./ 2016
Nơi đi:
......./......./ 2016

Nơi đến:
......./......./ 2016
Nơi đi:
......./......./ 2016

Nơi đến:
......./......./ 2016
Nơi đi:
......./......./ 2016

Nơi đến:
......./......./ 2016
Nơi đi:
......./......./ 2016

Nơi đến:
......./......./ 2016


- Vé người.........................................vé
x.......................đ = .............................đ

- Vé cước ......................................... vé
x.......................đ = .............................đ

- Phụ phí lấy vé bằng điện thoại...... vé
x.......................đ = .............................đ

- Phòng nghỉ.....................................vé
x.......................đ = .............................đ

1- Phụ cấp đi đường: cộng.....................................................đ

2- Phụ cấp lưu trú. .............................ngày. x.......................,đ = ............................đ

 Tổng cộng :............................... đ


Ngày ... ....tháng ... ...năm 2016

Duyệt
Duyệt

Thời gian lưu trú được
Số tiền được thanh toán là:...............................

hưởng phụ cấp:..........................ngày


Người đi công tác
Thủ trưởng đơn vị
Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)
(Ký, họ tên)
(Ký, họ tên)

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TIỀN VÉ XE

Họ và tên:
Đơn vị công tác: Trường PTDTBT - THCS Sủng Trái
Nơi được cử đi công tác: Trong huyện
Từ ngày tháng năm 2016 đến ngày tháng năm 2016

Stt
Ngày, tháng, năm
Nội dung
Độ dài quãng đường
Thành tiền

1
 / /2016

 / /2016
Cộng
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ DUYỆT CHI NGƯỜI ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Nguyễn Trung Duẩn
 
Gửi ý kiến