Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Mẫu đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm (mẫu mới)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Văn Tài (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:16' 09-01-2017
Dung lượng: 47.5 KB
Số lượt tải: 102
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG ỦY XÃ LƯU NGHIỆP ANH
CHI BỘ TRƯỜNG THCS
LƯU NGHIỆP ANH
 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.
 Lưu Nghiệp Anh, ngày tháng 01 năm 2017

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN
(Kèm theo Hướng dẫn số 51-HD/BTCTU ngày 30/10/2014
và Công văn số 511-CV/BTCTU, ngày 08/12/2016
của Ban Tổ chức Tỉnh ủy)


- Họ và tên: Sinh ngày:
- Chức vụ trong Đảng:
- Chức vụ chính quyền, đoàn thể: Giáo viên.
-Đơn vị công tác: Trường THCS Lưu Nghiệp Anh
- Chi bộ: Trường THCS Lưu Nghiệp Anh.
I.ƯU ĐIỂM, KẾT QUẢ CÔNG TÁC:
1/ Về tư tưởng chính trị:
*Nhận diện sự suy thoái về tư tưởng chính trị (theo 09 biểu hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa XII):
.....................................................................................................................
*Nhận diện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (theo 09 biểu hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa XII):
................................................................................................................
2/ Về phẩm chất, đạo đức, lối sống:
*Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:
....................................................................................................................
*Nhận diện sự suy thoái đạo đức, lối sống (theo 09 biểu hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa XII):
.......................................................................................................................
3/ Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

4/ Về tổ chức kỹ luật:


Riêng đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, ngoài những nội dung nêu trên, còn phải kiểm điểm sâu sắc các nội dung sau:
-Kết quả lãnh đạo, quản lý tổ chức, điều hành; quy tụ, đoàn kết; thái độ công tâm, khách quan và sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng.
-Tham gia cùng tập thể trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức, cán bộ của địa phương, cơ quan, đơn vị; làm rõ trách nhiệm cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể.
-Ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, tu dưỡng đạo đức, lối sống, ý thức nêu gương của bản thân và gia đình.

II. KHUYẾT ĐIỂM, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN:
(Tùy theo những khuyết điểm, hạn chế của từng đảng viên mà nêu cho phù hợp như bố cục phần I)
III. PHƯƠNG HƯỚNG, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC:

IV. TỰ NHẬN MỨC PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG:


NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên:
-Nhận xét, đánh giá của chi ủy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
-Chi bộ phân loại chất lượng: …………………………………………... với tỷ lệ phiếu: ……../……. phiếu HTXSNV; ……../……. phiếu HTTNV; ……../……. phiếu HTNV; ……../……. phiếu KHTNV.

-Đảng ủy phân loại chất lượng:……………………………………………
với tỷ lệ phiếu: ……../……. phiếu HTXSNV; ……../……. phiếu HTTNV; ……../……. phiếu HTNV; ……../……. phiếu KHTNV.
(nếu có xem xét bỏ phiếu lại ở Ban chấp hành Đảng ủy).
-Đảng ủy, chi ủy cơ sở phân loại chất lượng:……………………………
…………….., ngày ……. tháng……. năm 20
T/M, ĐẢNG ỦY
BÍ THƯ

 
Gửi ý kiến