Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Mẫu biên bản bàn giao lớp

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Diệp Văn Long
Ngày gửi: 08h:29' 20-09-2010
Dung lượng: 116.5 KB
Số lượt tải: 3072
Số lượt thích: 0 người
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BIÊN BẢN
BÀN GIAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 20.... – 20....

- Thời gian: ... giờ ... phút ngày ... tháng ... năm 20....
- Địa điểm: Tại văn phòng trường ..................................
- Thành phần tham dự :
- Đại diện nhà trường có :
+ Ông (bà):....................................................., - Chức vụ:...................................
- Đại diện tổ chuyên môn có :
+ Ông (bà):...................................................., - Chức vụ :...................................
- Hai giáo viên chủ nhiệm lớp :
1- Ông (bà):...................................................., - GVCN lớp ... năm học 20... – 20....
2- Ông (bà):..................................................., - GV nhận lớp năm học 20... – 20....
- Nội dung chính :
- Căn cứ theo sự chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường về việc thực hiện nhiệm vụ bàn giao kết quả giáo dục từ lớp dưới lên lớp trên theo hướng dẫn của Thông tư số 32/2009/TT-BGDDT,ngày 27/10/2009. Hôm nay chúng tôi tiến hành họp, làm biên bản bàn giao kết quả giáo dục từ lớp ..... năm học 20.... – 20.... cho giáo viên chủ nhiệm trong năm học 20.... – 20....
- Số liệu bàn giao cụ thể như sau :
+ Tổng số HS cuối năm lớp... : .... em. + Nữ : ....em.
+ Kết quả giáo dục cuối năm lớp ... :
+ Hạnh kiểm : Xếp loại thực hiện đầy đủ : ............
+ Học lực: XL Giỏi: ..........., ............%; XL Khá:.........., .........%.
XL T/bình: ........., .........%; XLYếu:.........., .........%. + Học sinh lên lớp lần 1:............, ..............%;
+ Học sinh thi lại:............., .................%;
+ Học sinh lên lớp sau khi thi lại: ............, ..............%;
+ Học sinh ở lại lớp: ............., ...............%;
+ Tổng số học sinh lên lớp sau hai lần kiểm tra là: ................, ............%.
- Đặc điểm của lớp :
+ .........................................................................................................................
+ .........................................................................................................................
+ .........................................................................................................................
+ .........................................................................................................................
Trên đây là những số liệu cụ thể về kết quả giáo dục của lớp ...., năm học 20... – 20... được ghi vào biên bản bàn giao chất lượng cho giáo viên nhận lớp chủ nhiệm mới trong năm học 20... – 20.... và đã được sự thống nhất giữa giữa hai bên: giáo viên giao lớp và giáo viên nhận lớp.
Biên bản kết thúc vào lúc ....giờ, ....... phút, cùng ngày (Biên bản này được lập thành 3 bản: cá nhân GV nhận lớp giữ 1 bản; Tổ chuyên môn giữ 1 bản; BGH giữ 1 bản).
........................, ngày ... tháng ... năm 20....
GV nhận lớp GV bàn giao lớp
(Kí, ghi rõ họ và tên) (Kí, ghi rõ họ và tên)

Đại diện nhà trường Đại diện tổ chuyên môn
(Kí, ghi rõ họ và tên) (Kí, ghi rõ họ và tên)
DANH SÁCH
HỌC SINH LỚP .... - NĂM HỌC : 20... – 20...
(Danh sách này được đính kèm theo biên bản bàn giao chất lượng giáo dục)

TT
Họ và tên học sinh
Nữ
Ngày, tháng, năm sinh
Kết quả giáo dục
cuối năm lớp.......
Lên lớp lần 1
Thi lại
Lên lớp lần 2
Lưu ban
Ghi chú

TV
T
KH
LS&
ĐL
HL
HK


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

 
Gửi ý kiến