Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

MẪU BÌA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM- CHUẨN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Thị Hồng Đào (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:22' 15-05-2008
Dung lượng: 171.5 KB
Số lượt tải: 4066
Số lượt thích: 0 người

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
----- ( ( ( -----

ĐỀ TÀI

MỘT SỐ GIẢI PHÁP
ĐỂ XE Ô TÔ HOẠT ĐỘNG ĐƯỢC AN TOÀN[

Người thực hiện: PHAN MẠNH HÙNG
Đơn vị: VĂN PHÒNG SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO


MỤC LỤC

MỞ ĐẦU Trang

1. Lý do chọn đề tài 01
2. Mục đích nghiên cứu 01
3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 01
4. Nhiệm vụ nghiên cứu 01
5. Phương pháp nghiên cứu 01

NỘI DUNG
CHƯƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA CÁC GIẢI PHÁP
ĐỂ XE Ô TÔ HOẠT ĐỘNG ĐƯỢC AN TOÀN

1.1. Cơ sở pháp lý 02
1.2. Cơ sở lý luận 02
1.3. Cơ sở thực tiễn 09

CHƯƠNG 2
NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
ĐỂ XE Ô TÔ HOẠT ĐỘNG ĐƯỢC AN TOÀN

2.1. Cơ sở đề xuất các giải pháp 10
2.2. Các giải pháp chủ yếu 10
2.2.1. Bảo dưỡng định kỳ, thường xuyên 10
2.2.2. Kiểm tra các hệ thống trong xe 12

KẾT LUẬN 22
DNH GI C?A HDKH CC C?P 23
TÀI LIỆU THAM KHẢO 24

No_avatarf

Ông em làm được đấy.

 
Gửi ý kiến