Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

mẫu 01. đánh giá chuẩn hiệu trưởng theo thông tư 14/2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ninh Chí Hùng
Ngày gửi: 11h:07' 30-10-2018
Dung lượng: 68.0 KB
Số lượt tải: 9112
Số lượt thích: 2 người (Bùi Thị Mì Em, Ninh Chí Hùng)
PHỤ LỤC II
Gợi ý biểu mẫu đánh giá
sử dụng trong đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông
(Kèm theo công văn số 4529/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
BIỂU MẪU 01.
PHIẾU HIỆU TRƯỞNG/PHÓ HIỆU TRƯỞNG TỰ ĐÁNH GIÁ

1) Tỉnh/ Thành phố: Lâm Đồng
2) Huyện/Quận/Thị xã: Cát Tiên
3) Cấp học: Trung học cơ sở
4) Trường: Trung học cơ sở Gia Viễn
5) Họ và tên người tự đánh giá: NINH CHÍ HÙNG
6) Thời gian đánh giá: Ngày 29 tháng 10 năm 2018
Hướng dẫn: Người đánh giá điền vào cột minh chứng ít nhất 1 minh chứng cho phù hợp, sau đó đánh dấu X vào chỉ 1 ô phù hợp với mức đát được của tiêu chí (đã có minh chứng tương ứng). Nếu tiêu chí nào không có minh chứng hoặc được đánh giá là chưa đạt thì đánh dấu X vào ô "chưa đạt". Kèm theo phiếu này là minh chứng cho mức đạt được của từng tiêu chí thì kết quả tự đánh giá mới có giá trị.

Tiêu chuẩn/Tiêu chí
Mức đánh giá tiêu chí1
Minh chứng


Chưa đạt
Đạt
Khá
Tốt


Tiêu chuẩn 1. Phẩm chất nghề nghiệp

Tiêu chí 1. đạo đức nghề nghiệp


X

Tham mưu, xây dựng BQT ƯX

Tiêu chí 2. Tư tưởng đổi mới trong lãnh đạo, quản trị nhà trường


X

Các kế hoạch c/m

Tiêu chí 3. Năng lực phát triển chuyên môn, nghiệp vụ bản thân


X

KHBDTX

Tiêu chuẩn 2. Quản trị nhà trường

Tiêu chí 4. Tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường


X

Các BC, KH nhà trường

1- Tiêu chí được đánh giá chưa đạt khi không đáp ứng yêu cầu mức đạt của tiêu chí;
- Mức đạt: có năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao trong lãnh đạo, quản trị cơ sở giáo dục phổ thông theo quy định;
- Mức khá: có năng lực đổi mới, sáng tạo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao trong lãnh đạo, quản trị cơ sở giáo dục phổ thông đạt hiệu quả cao;
- Mức tốt: có ảnh hưởng tích cực đến đổi mới lãnh đạo, quản trị cơ sở giáo dục phổ thông và phát triển giáo dục địa phương.

Tiêu chí 5. Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục học sinh


X

BCTK

Tiêu chí 6. Quản trị nhân sự nhà trường


X

QC CM, QC TĐKT

Tiêu chí 7. Quản trị tổ chức, hành chính nhà trường


X

Quy chế hoạt động, PCCM

Tiêu chí 8. Quản trị tài chính nhà trường


X

QCCTNB, HS TC

Tiêu chí 9. Quản trị cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục học sinh của nhà trường


X

BCTK, HS quản lý CSVC

Tiêu chí 10. Quản trị chất lượng giáo dục trong nhà trường


X

KHCM, BCTK

Tiêu chuẩn 3. Xây dựng môi trường giáo dục

Tiêu chí 11. Xây dựng văn hóa nhà trường


X

CN CQVH, GK

Tiêu chí 12. Thực hiện dân chủ cơ sở trong nhà trường


X

BB sinh hoạt CM, ý kiến GV

Tiêu chí 13. Xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường


X

Hình ảnh

Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội

Têu chí 14. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện hoạt động dạy học cho học sinh


X

BB họp PHHS hằng năm

Têu chí 15. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh


X

BB họp PHHS hằng năm, hình ảnh

Têu chí 16. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong huy động và sử dụng nguồn lực để phát triển nhà trường


X

BB họp PHHS về nd này

Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin

Tiêu chí 17. Sử dụng ngoại ngữ


X

BCTK

Tiêu chí 18. Ứng dụng công nghệ thông tin

X


Dùng thư đt, mạng XH

Tự
 
Gửi ý kiến