Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Unit 14. Making plans

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn thị liên
Ngày gửi: 09h:43' 17-03-2019
Dung lượng: 82.5 KB
Số lượt tải: 29
Số lượt thích: 0 người

Week 28
Period:87
Preparing day: 20/2/2019
Teaching day: 8/3/2019

UNIT 14: MAKING PLANS
A – VACATION DESTINATIONS (4-5-6)

I/ AIMS: By the end of the lesson, students will be able to have the physical descriptions of people.
* Knowledge:
* Vocabulary the summer vacation (n), citadel (n), (v), stay (v), uncle (n), aunt (n), visit (v), beach (n), bay (n), How long
* Structure Be going to + Verb
S +be(is/am/are) +going to + V+...
*Skill: Listening, speaking, reading, writing.
* Behaviour: Students should be able to descride themseves and someone’ s appearance.
II: PREPARATION:
- Reference: Comunicative approach, question answer, substitution drill.
- Method: Communicative approach.
- Teaching aids: chalks, ruler, tape, stereo, picture
III/ TEACHING STEPS:
1.Classroom produce
*Greerings – Checking attendance:
6a5.....................
2.Revies of theprevious lesson.
Ex: He is going to stay with his friends.
3. New lesson:

Time
Teacher’s and Some student’ activities
Content

Warm up
5’


Presentation
10’


Practice
25’
Summary

Teachers asks play games
Some students play games
Teacher checks answer
Teacher introduces new lesson.
Teacher gives 6 pictures and 6 words of 6 activities some students usually do when they have freetime.
-Some students do “Matching” the pictures with the right words.
-Teacher checks corrects.

Teacher: Gives some new words of the lesson.
Some student: Listen and copy.
Teacher: Asks some student to repeat all new words.
Some student: repeat in chores.
Teacher: Calls on some some student to read all new words in front of the class and corrects.

Teacher: Introduces and turns on the cassette player twice.
Some student: Listen and match in groups of four.
Teacher: Calls on some some student to match on the board and corrects.
Teacher: Calls on some some student to read the text in front of the class and corrects some student’ mistakes.

Teacher: Guides some student how to complete the table below.
Some student: Work in groups of four.
Teacher: Calls on some student to give their answer and corrects.Teacher: Guides some students to ask and answer the about Phuong and Mai.

Teachers asks the question.
-Students work in pairs (2 member).
- Call on some pairs to practice before the class and go to the board write down the answer.
- Teacher checks answer.
Some students: Practice speaking.

Teacher: Calls on some pairs to give their answer and corrects some student’ mistakes.


-Some students do exercise :
True or Fale
-Teacher corrects
-Teacher asks some students to do exercise
Teacher summaries the lesson
Teacher checks structures and new words all lesson A.
Some students answers the question.

- Sums the main content of the reading


“Jumble words”
Cavaiont -> vacation
Mmersu -> summer
Tivis -> visit
Delciat -> citadel
Uant -> aunt
Ebcha -> beach


Match the words with pictures
Hue-the citadel
Hai Phong-Do Son
Nha Trang-the beach
Ha Noi-Ngoc Son temple
Ho Chi Minh city-Ben Thanh
Quang Ninh-Ha Long


* New words:
- grandfather (n): ông ngoại
- grandmother (n): bà ngoại
- the beach (n): bãi biển
- citadel (n): thành nội
- temple (n): đền
- grandparent (n): cha mẹ
- first (adv): đầu tiên
- then (adv): kế tiếp
- next (adv): tiếp sau
- after that (adv): sau đó
- finally (adv): cuối cùng
Ben Thanh market

Nha Tranghe beach

Ho
Chi Minh city

The citade


Hanoi


Ngoc
Son
temple

Quang Ninh
 
Gửi ý kiến