Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Unit 14. Making plans

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn thị liên
Ngày gửi: 09h:41' 17-03-2019
Dung lượng: 262.0 KB
Số lượt tải: 29
Số lượt thích: 0 người
Week 29
Period:90
Preparing day: 10/3/2019
Teaching day: 15/3/2019

Unit 14 : MAKING PLANS
Lesson 5: Suggestions (C1,2,3,4)

I/ AIMS: By the end of the lesson, students will be able to have the physical descriptions of pepple.
* Knowledge:
* Vocabulary camera (n), bring (v), take a photo, tent (n)
* Structure: Be going to + Verb
S +be(is/am/are) +going to + V+…
*Skill: Listening, speaking, reading, writing.
* Behaviour: Students should be able to descride themseves and someone’ s appearance.
II: PREPARATION:
- Reference: Comunicative approach, question answer, substitution drill.
- Method: Communicative approach.
- Teaching aids: chalks, ruler, tape, stereo, picture
III/ TEACHING STEPS:
1.Classroom produce
*Greerings – Checking attendance:
6a5.....................
2.Revies of theprevious lesson.
Ex: I am going to visit grandfather.
3. New lesson:

Stages
Teacher’ s and students’ activities
Contents

Warm up:
5’

Presentation:
10’
Practice
15’Summary
5’
-Teacher asks some students some questions.
-Teacher uses picture
-Some students answer the questions.
-Teacher checks correct.

-Teacher asks some student to repeat all new words
-Some students repeat in chores.
-Teacher calls on some students to read all new words in front of the class and corrects.
- Teacher introduces the new grammar: The question with “ Let’ s”, “ What about…”, “ Why don’t we…”
-Teacher gives some questions to introduce new structures
-Teacher asks students to find out new structures
- Teacher gives students model sentences, form and uses
Teacher introduces the structure and for example

-Teacher introduces and turns on the cassette player four times.
-Some students listen and read silently.
-Teacher calls on some some students to read in front of the class and corrects some student’ mistakes.
-Some students: Practice speaking.

-Teacher guides some student to ask and answer the about Lan, Ba and Nga.
-Teachers asks the question.
-Students work in pairs (2 members).
- Teacher calls on some pairs to practice before the class and go to the board write down the answer.
-Teacher checks answer.
Some students practice speaking.
-Teacher calls on some pairs to give their answer and corrects some student’ mistakes.

-Teacher guides some student how to do the exercise.
-Some students practice in pairs.
-Teacher calls on some some students to practice in front of the class.
-Some students practice speaking.
-Teacher corrects.Some students practice ask and answer with "Let’s…", “What about…?”, “ Why don’t we…?” to talk about suggestion.
-Some students speak aloud
-Teacher corrects
-Do you like to go camping?
->Yes, I do/ No, I don’t
-What are you going to bring?
-Do you like to camp with me?
->Yes, I do/ No, I don’t


New words
-minibus (n): xe buýt nhỏ
-pagoda (n): chùa
-too (adv) = very very: quá
-far (adj, adv) >< near (adj, adv): xa>-idea (n): ý kiến
-a good idea : một ý kiến hay
-a suggestion (n): lời đề nghị

*Grammar:
Ex:
- Let’s go to Huong pagoda.
- Why don’t we go to Huong pagoda ?
- What about going to Huong pagoda?

#Making suggestions :
Let’s + V-bare inf + ...
Why don’t we + V-bare inf + ...?
What about + V-ing + ... ?C1: Listen and read. Then practice in group:C2: Answer. Then write… .
a) Nam wants to go to Hue.
b) Nga wants to go to Huong Pagoda.
c) She wants to walk.
d) Because it is too far.
e) He wants to go by bike.
f) Because it is too hot.
g) He wants to
 
Gửi ý kiến