Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Unit 14. Making plans

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn thị liên
Ngày gửi: 09h:40' 17-03-2019
Dung lượng: 70.0 KB
Số lượt tải: 21
Số lượt thích: 0 người
Week 28
Period:86
Preparing day: 20/2/2019
Teaching day: 5/3/2019

UNIT 14: MAKING PLANS
A – VACATION DESTINATIONS (1-2-3)

I/ AIMS: By the end of the lesson, students will be able to have the physical descriptions of pepple.
* Knowledge:
* Vocabulary Play basketball (v), Play badminton (v), Go sailing (v), Go swimming (v), Go fishing (n)
* Structure Subject + adverb of frequency + Verb + in the ( season).
*Skill: Listening, speaking, reading, writing.
* Behaviour: Students should be able to descride themseves and someone’ s appearance.
II: PREPARATION:
- Reference: Comunicative approach, question answer, substitution drill.
- Method: Communicative approach.
- Teaching aids: chalks, ruler, tape, stereo, picture
III/ TEACHING STEPS:
1.Classroom produce
*Greerings – Checking attendance:
6a3.....................
2.Revies of theprevious lesson.
Ex: He somtimes plays soccer.
3. New lesson:
Time
Teacher’s and Some student’ activities
Content

Warm up
5’


Presentation
10’


Practice:
25’
Summary

Playing mini game: matching
Some students: Answer.


Teacher: Gives some new words of the lesson.
Some students: Listen and copy.
Teacher: Asks some student to repeat all new words
Some students: repeat in chores.
Teacher: Calls on some some students to read all new words in front of the class and corrects.Give some questions to introduce new structures
Ask students to find out new structures
Give students model sentences, form and uses
Teacher introduces the structure and for example

Teacher: Introduces and turns on the cassette player four times.
Some students: Listen and read silently.
Teacher: Calls on some some students to read in front of the class and corrects some student’ mistakes.
Some students: Practice speaking.

Teacher: Guides some student to ask and answer the about Lan.

-Teachers asks the question.
-Students work in pairs (2 member).
- Call on some pairs to practice before the class and go to the board write down the answer.
- Teacher checks answer.
Some students: Practice speaking.

Teacher: Calls on some pairs to give their answer and corrects some student’ mistakes.

Teacher: Guides some student how to do the exercise.
Some students: Practice in pairs.
Teacher: Calls on some some students to practice in front of the class.
Some students: Practice speaking.
Teacher: Corrects.- Sums all the new words and structures.
* Match the words with picture
Ha Noi-A Ho Chi Minh City-e Hue-D Nha Trang-C Ha Long-B
* New words:
- the summer vacation (n): kỳ nghỉ hè
- citadel (n): thành luỹ, thành trì
- (to) stay with (sb) (v): ở lại với ai
- (to) stay (for) (v): ở khoảng
- uncle (n): chú, bác
- aunt (n): cô, dì
- (to) visit )(v): đi thăm
- beach (n): bãi biển
- bay (n): vịnh
- is/ are/ am going to: định, dự định
- How long: bao lâu (hỏi thời gian)
-> How long are you going to stay?
I am going to stay there for a week.
- What are you going to do this summer?
- I am going to visit Hue.

*Model sentence:
She is going to stay with her aunt and uncle.
I am going to visit Hue.

*Form:
Near future: tương lai gần
Be going to + Verb: dự định làm gì
S +be(is/am/are) +going to + V+..
Use: dùng để nói về dự định trong tương lai.

1. Listen and repeat. Then practice the dialogue with a partner.
(The dialogue in the textbook).


2. Answer. Then write the answer in the exercise book.

 
Gửi ý kiến