Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Unit 14. Making plans

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn thị liên
Ngày gửi: 10h:07' 24-02-2019
Dung lượng: 32.0 KB
Số lượt tải: 12
Số lượt thích: 0 người
Supervisor’s name :Phùng Thị Oanh
Student teacher’s name: Nguyễn Thị Liên
Preparing day: 20/2/2019
Teaching day: 25/2/2019
Week 27

Unit 13: Activities and the seasons
Section B: Activities in seasons ( B1-Page 138 )
I. Objectives:
- By the end of the lesson, students can be able to do Further Practice in Adverbs of Frequency, Simple present, Sports and Seasons.
- Skill: listening, reading, speaking, writting.
- Attitude: the opinion and felling that you usually have about the lesson.
II. Language :
1. Vocabulary: play basketball (v) , go sailing (v), swimming (v) , play badminton (v) , fishing (n)
2. Grammar: Further practice Adverbs of frequency, Simple Present tense, Sports vocabulary and Seasons.
+ Subject + adverb of frequency + Verb + in the ( season).
III. Techniques and teaching aids:
Documents for teaching: Book, Teacher’s book …..
Method: Communicative method.
Teaching tool: lesson plan, book, laptop…..
IV. Step for teaching:
Class procedure:
Greeting
Checking attendance: Class 6 :
+ What weather do you like in the summer/ winter/ spring/ fall?
It’s cool/ hot/...
+Do you like cool/ warm/... weather?
Yes, I do./ No, I don’t.
New lesson:
Stages
Teacher’s and students’ activities
Content

1.Warm up:

3’2.Presentation:

10’3.Comprehension check.

2’4.Practice

20’


5. Summary:

5’
Some students play game
Uses picture and asks student
Teacher checks answer

Activitiy 1: B1: listen and repeat.
- Teacher introduces some new words.
- Teacher explains the meaning and read the words aloud.
- Some students listen and repeat after the teacher in chorus and individually.-Some student doan exercise :
True or Fale
-Teacher corrects

-Teacher asks some students to do an exercise.

-Teacher checks the answers.
- Teacher plays the tape.
- Some students listen.
- Some students repeat after teacher in chorus and individually.
- Some students look at the picture and say- Teacher introduces the structure and for example
-Teacher asks some students do an exercise.
-Some students do the exercise.


-Teacher checks the answers.


-Teacher asks some students play game: lucky number
-Some studentsplay game.
-Teacher checks the answers.
- Teacher asks some students do exercise.
- Individual repetition

* Consolidation
- Teacher asks some students to repeat new words.
-Some students repeat the new words.

Some students watch picture and ask the question.


Vocabulary :

Play basketball (v) :chơibóngchày
Play badminton (v):chơicầulông
Go sailing (v):chèothuyền
Go swimming (v):đibơi
Go fishing (n): đicâucá

We often play volleyball in the winter
They never go sailing in the fall
I often go swimming in the summer
She sometimes plays badminton in the fall
We always play basketball in the winter
He often goes fishing in the winter
Keys:
1.F winter -> spring 2.F never -> sometimes 3.T 4.F sometimes -> usually 5.T 6.F often -> never


Exercises: making sentences with new words have just learned.
Ex. I go fishing on the weekend.


Example:
1.What do you do in the spring?
I usually go gogging in the spring.
2 What does he do in the winter?
He often reads book in the winter.
Structure :
Subject + adverb of frequency + Verb + in the ( season).
Ex: Minh never goes fishing in the winter
Exercise :
Susan / often / swimming / summer.
Long / always/ soccer / summer
Mr. Lam / always/ jogging / spring
Trang / sometimes / volleyball / fall
They/ never/ swimming/ winter

Answers:
Susan often goes swimming in the summer
Long always plays
 
Gửi ý kiến