Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Unit 14. Making plans

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lưu Thị Ngọc Yến
Ngày gửi: 16h:00' 10-04-2018
Dung lượng: 15.0 KB
Số lượt tải: 28
Số lượt thích: 0 người
UNIT14: MAKING PLANS
DIVISION OF LESSIONS
Period 83: Lesson 1: A 1-3
Period 84: Lesson 2: A 4-5
Period 85: Lesson 3: B 1-4
Period 86: Lesson 4: B 5-6
Period 87: Lesson 5: C 1-3
Date:
Period : 83
UNIT14: MAKING PLANS
LESSON1: A 1-3
I. Aim.
-By the end of the lesson, students will be able to use “be going to” future, positive statements and “wh” questions to talk about vacation plans.
II. Language contents :
- Grammar: immediate future.
- Vocabulary: visit, uncle, aunt, citadel, beach
III. Techniques :
- Rub out and remember, ask and answer, comprehension questions.
IV. Teaching aids :
- A cassette.
V. Procedure
Teacher’s and students’ activities
Content

-T. has ss answer a question. Ss answer it in vietnamese.
-T. observes.

-T. presents the lesson . Ss listen.
-T. presents new words by using pictures, reads them. Ss listen, repeat and copy them in their notebooks.
-T. has ss read the words aloud. Ss read them aloud.
-T. observes ss’ pronunciation when they finish.
-T. gives examples with new words. Ss take notes.
-T. rubs out the words one at a time. Each time T. rubs out the word in English, points to the Vietnamese, asks ss to repeat in English. When all the English words are rubbed out, go through the Vietnamese list and T. gets ss to call out the English words. Ss repeat after the teacher, then write the words in English on the board.
-T. observes, then T. presents model sentences, reads them. Ss copy the model sentences in their notebooks.-T. has ss listen to the tape and T. plays the tape. Ss look at their books and listen.
-T. has ss listen to the tape and repeat after the tape, then . plays the tape. Ss listen and repeat.
-T. has ss practice the dialogue with a partner in five minutes. Ss work in pairs.
-T. has ss practice before the class. Ss practice practice in pairs.
-T. observes.
-T. has ss practice asking and answering the questions in pairs in four minutes. Ss work in pairs.
-T. has ss practice before the class. Ss practice in pairs.
-T. has ss write answers on the board. Ss write them on the board.
-T. observes.
-T. explains exercise A 3 and presents a new word, reads it. Ss listen, repeat and read it.
-T.has ss prepare a dialogue and practice with a partner (the same A 1). Ss work in pairs.
-T. has ss practice the dialogue with a partner. Ss work in pairs.
-T. observes and marks.


-T.has ss rewrite the dialogue of A 3 and guides ss to prepare the lesson.
1.Warm up
(Ask and answer
-What are you going to do this summer vacation?
2.Presentation
(New words
visit (v): tham quan
uncle (n): bác trai, chú, dượng
aunt (n): cô,dì, bác gái
citadel (n): thành nội
beach (n): bãi biển

EX:I am going to visit Hue

(Rub out and remember(Model sentences
What are you going to do this summer vacation?
I am going to visit Hue.
How long are you going to stay?
I am going to stay for a week.
3.Practice
( A 1, page 140( A 2, page 141
(Comprehension questions
She is going to visit Hue.
She is going to stay with her aunt and uncle.
She is going to stay for a week.
She is going to visit the citadel.
4.Production
(A 3, page 141
(New words
beach (n): bãi biển
( Dialogues
S1: What are you going to do this summer vacation?
S2: I am going to visit Ha Long Bay.
S1: Where are you going to stay?
S2: I am going to stay in a hotel.
S1: How long are you going to stay?
S2: I am going to stay for two weeks.
S1: What are you going to do?
S2:
 
Gửi ý kiến