Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ma trân đề kiểm tra đại số chương 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hồng Liễu
Ngày gửi: 18h:46' 13-11-2011
Dung lượng: 37.0 KB
Số lượt tải: 63
Số lượt thích: 0 người

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II
MÔN ĐẠI SỐ LỚP 9 Cấp độChủ đề
 
Nhận biết  
 
 
 
 Thông hiểu
 
 
 

 
  Vận dụng
 
 Tổng
 

 Vận dụng thấp

Vận dụng cao 


1.hàm số :
y= ax+b
( a≠ 0)

Nhận biết được tính đồng biến hay nghịch biến của hàm số bậc nhất
y = ax +b dựa vào hệ số a 


 Hiểu rằng đồ thị của hàm số bậc nhất y = ax +b là một đường thẳng nên để vẽ đồ thị chỉ cần xác định được hai điểm thuộc đồ thị . Tổng quát, biết xác định hai điểm P( 0;b) và Q(- ;0) để vẽ đồ thị.Hoặc chọn hai điểm khác thuận lợi hơn.
 
Tìm được gia trị a (hoặc b) ,khi biết hai giá trị tương ứng của x và y và hệ số b( hoặc hệ số a) 
 

 


Số câu:
Sốđiểm :
Tỉ lệ: %
 1
Câu 1
2
1
câu 2
  2

câu 3
2

 
3câu
6đ 
60%

 2. hệ số góc của đường thẳng .Hai đường thẳng song song và hai đường thẳng cắt nhau.
Tìm được hệ số góc của mọt đường thẳng
 Nhận biết được vị trí tương đổi của hai đường thẳng y = ax +b và y =a’x +b’ với ( a≠ 0 ), 
( a’≠ 0)
 Khi biết các hệ số bằng số.
 

 
Dựa vào vị trí tương đối của hai đường thẳng để tìm được điều kiện để chúng cắt nhau hoặc song song.
 


Số câu:
Sốđiểm :
Tỉ lệ: % 
1 
Câu 4
1
1
Câu 5
2

 

 
1 
Câu 6

 
3câu
4đ 
40% 

Tổng:
Số câu:
Sốđiểm :
Tỉ lệ: % 
 
2câu
3 đ
30%
 
2câu
4 đ
40% 
 
1 câu
2 đ
20%
 
 
 1 câu

10%

 
 6câu
10đ 
100% 
Gửi ý kiến