Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

LÝ LỊCH NGƯỜI XIN VÀO ĐẢNG

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: SƯU TẦM
Người gửi: Nguyễn Trung Kiên
Ngày gửi: 00h:46' 29-07-2020
Dung lượng: 272.0 KB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích: 0 người

Mẫu: 2-KNĐ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

LÝ LỊCH
CỦA NGƯỜI XIN VÀO ĐẢNG


Họ và tên đang dùng:
Họ và tên khai sinh:
Quê quán:


……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

Số LL: ...............LÝ LỊCH CỦA NGƯỜI XIN VÀO ĐẢNG


SƠ LƯỢC LÝ LỊCH


Họ và tên đang dùng: ........................................................ Nam, Nữ...............
Họ và tên khai sinh: ...........................................................................................
Các bí danh: ........................................................................................................
Sinh ngày...............tháng...............năm...............
Nơi sinh: ..............................................................................................................
Quê quán: ............................................................................................................
Nơi ở hiện nay: ...................................................................................................
Dân tộc: ...................................... Tôn giáo: ......................................................
Nghề nghiệp bản thân hiện nay: .......................................................................
................................................................................................................................
Trình độ hiện nay: ..............................................................................................
- Giáo dục phổ thông: ........................................................................................
- Chuyên môn, nghiệp vụ, học vị, học hàm: ...................................................
+ Chuyên môn, nghiệp vụ: .............................................................................
+ Học vị: ........................................ Học hàm: ................................................
- Lý luận chính trị: ..............................................................................................
- Ngoại ngữ: ........................................................................................................
Ngày và nơi vào Đoàn TNCSHCM: ...............................................................
................................................................................................................................
Ngày và nơi vào Đảng CSVN lần thứ nhất (nếu có): ....................................
................................................................................................................................
Ngày và nơi công nhận chính thức lần thứ nhất (nếu có): ............................
................................................................................................................................
Người giới thiệu vào Đảng lần thứ nhất (nếu có):
1. ........................................................................................................................
2. ........................................................................................................................

LỊCH SỬ BẢN THÂN

................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

NHỮNG CÔNG TÁC VÀ CHỨC VỤ ĐÃ QUA
Từ tháng, năm đến tháng, năm
Làm việc gì, ở đâu
Chức vụ

.........................
......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... .........................
.........................
.........................
.........................
.........................
..........................................................................
.......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... ..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
......................
...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ......................
......................
......................
......................
......................

NHỮNG CÔNG TÁC VÀ CHỨC VỤ ĐÃ QUA
Từ tháng, năm đến tháng, năm
Làm việc gì, ở đâu
Chức vụ

.........................
......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... .........................
.........................
.........................
.........................
.........................
..........................................................................
.......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... ..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
......................
...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ......................
......................
......................
......................
......................

NHỮNG CÔNG TÁC VÀ CHỨC VỤ ĐÃ QUA
Từ tháng, năm đến tháng, năm
Làm việc gì, ở đâu
Chức vụ

.........................
......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... .........................
.........................
.........................
.........................
.........................
..........................................................................
.......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... ..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
......................
...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ......................
......................
......................
......................
......................

NHỮNG CÔNG TÁC VÀ CHỨC VỤ ĐÃ QUA
Từ tháng, năm đến tháng, năm
Làm việc gì, ở đâu
Chức vụ

.........................
......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... .........................
.........................
.........................
.........................
.........................
..........................................................................
.......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... ..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
......................
...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ......................
......................
 
Gửi ý kiến