Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tuần 26. MRVT: Lễ hội. Dấu phẩy

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Trang
Ngày gửi: 22h:32' 20-02-2012
Dung lượng: 55.5 KB
Số lượt tải: 904
Số lượt thích: 0 người
Luyện từ và câu
Tuần 26: Từ ngữ về lễ hội. Dấu phẩy.
Lớp 3A1
Ngày soạn: 7/3/2011
Ngày dạy: 9/3/2011
Người sọan: Hoàng Thị Trang


Mục đích, yêu cầu.
Mở rọng vốn từ về chủ điểm lễ hội.
- Hiểu nghĩa các từ: Hội, lễ, lễ hội.
- Kể tên được một số hội, lễ hội.
- Nêu được tên một số hoạt động trong lễ hội và trong hội.
Ôn luyện về cách dùng dấu phẩy.
- Dấu phẩy dùng để ngăn cách bộ phận trạng ngữ chỉ nguyên nhân với thành phần chính của câu.
- Dấu phẩy dùng để ngăn cách các bộ phận đồng chức trong câu.
B. Đồ dùng dạy học.
- 1 tờ phiếu ghi nội dung bài tập 1.
- Bút dạ.
- Bảng phụ ghi 2 câu thơ của phần kiểm tra bài cũ.
- Bảng phụ ghi nội dung bài tập 3.
C. Các hoạt động dạy – học.
Hoạt động dạy
Hoạt động học

Kiểm tra bài cũ. ( 3 – 5 phút )
Trước khi vào bài mới, cô kiểm tra bài cũ. Các em quan sát lên bảng, cô có bảng sau:
- GV treo bảng. Gọi HS đọc bài tập.

? Bài tập yêu cầu gì?


-Các em hãy làm bài tập ra giấy nháp rồi báo cáo kết quả.
- Gọi 1 HS trả lời miệng bài tập.

-Gọi HS nhận xét
- GV nhận xét. Cho điểm HS.
2. Dạy bài mới.
2.1. Giới thiệu bài ( 1 – 2 phút )
Trong giờ luyện từ và câu hôm nay cô và các em sẽ tìm hiểu các từ ngữ về chủ điểm Lễ hội, sau đó làm bài tập về sử dụng dấu phẩy.
- Nhắc lại tên bài: Từ ngữ về Lễ hội. Dấu phẩy.
- Gọi 1 dãy HS nhắc lại tên bài.
- GV ghi tên bài lên bảng.
2.2. GV hướng dẫn HS làm bài tập ( 28 – 30 phút )
a) Bài tập 1 ( 5 – 6 phút )
- Các em hãy mở SGK/70 và đọc thầm yêu cầu bài tập 1.
- Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài tập 1.
- Cho cô biết: Bài tập 1 yêu cầu gì?
- Bài tập này sẽ giúp các em hiểu đúng nghĩa các từ: Lễ, hội, lễ hội. Các em hãy đọc kĩ nội dung bài và dựa vào sự hiểu biết qua thực tế để nối nghĩa thích hợp ở cột B với từ ở cột A.
- Các em hãy làm bài tập vào SGK.
- Gọi 1 HS làm bài vào bảng phụ.
- GV xuống lớp theo dõi HS làm bài, làm việc tay đôi với HS.
- Gọi 3 – 4 HS báo cáo bài.
- Gọi HS nhận xét.
- GV treo bảng phụ có bài làm của HS, yêu cầu HS khác nhận xét.
- GV chữa bài trên bảng phụ.
- GV chốt kiến thức bài tập 1: Như vậy, qua bài tập 1 các em đã hiểu đúng nghĩa của các từ: Lễ, hội, lễ hội.
. Vậy theo các em Lễ là gì?
. GV kết luận: Lễ là các nghi thức nhằm đánh dấu 1 sự kiện có ý nghĩa. Và thường được thể hiện qua các hoạt động dâng hương, cúng khấn, lễ phật…
Một số lễ như: Lễ chào cờ, lễ kết nạp đội viên,…
. Lễ hội là gì?- Gọi HS trả lời.
. Em hãy lấy VD về một số lễ hội?
- GV nhận xét.

- Vì sao em biêt đó là lễ hội?
- GV nhận xét.


b) Bài tập 2 ( 10 – 12 phút )
- Gọi 1 Hs đọc yêu cầu bài tập 2.
- GV làm rõ mẫu trong SGK.
Các em hãy chú ý vào mẫu trong SGK.
. Vì sao lễ hội Đền Hùng được gọi là lễ hội?
. Trong lễ hội Đền Hùng, lễ là phần nào? Hội là phần nào?
. GV nhận xét.
. Hội là chỉ có phần vui chơi, không có các nghi lễ, cúng bái…
VD: Hội thi Sơn ca, hội vật,….
. Các hoạt động trong lễ hội: các em cho cô biết mẫu là gì?
. Đua thuyền là một hoạt động diễn ra trong hội Đua thuyền. Vậy trong hội thi Sơn ca sẽ có hoạt động là hát,…
- Các em dựa vào bài tập 1, dựa vào phần mẫu và dựa vào sự hiểu biết của các em, hãy tìm và ghi vào vở ít nhất mỗi phần 4 từ.
- GV xuống lớp theo dõi
 
Gửi ý kiến