Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Tuần 4. Những con sếu bằng giấy

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: pham thi thanh xuan
Người gửi: Phạm Thị Thanh Xuân (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:25' 11-01-2011
Dung lượng: 208.0 KB
Số lượt tải: 44
Số lượt thích: 0 người

Nhiệt liệt chào mừng các thầy ,cô giáo
tới dự giờ với lớp5c !
Gv : Phạm Thị Thanh Xuân

Thứ hai ngày 16 tháng 8 năm 2010
Luyện từ và câu
Từ trái nghĩa
I, Nhận xét
1. So sánh nghĩa của các từ in đậm:
Ph¨ng §¬ B«-en lµ mét ng­êi lÝnh BØ trong qu©n ®éi Ph¸p x©m l­îc ViÖt Nam. NhËn râ tÝnh chÊt phi nghÜa cña cuéc chiÕn tranh x©m l­îc, n¨m 1949, «ng ch¹y sang hµng ngò qu©n ®éi ta, lÊy tªn ViÖt lµ Phan L¨ng. N¨m 1986, Phan L¨ng cïng con trai ®i th¨m ViÖt Nam, vÒ l¹i n¬i «ng ®· tõng chiÕn ®Êu v× chÝnh nghÜa.

2. Tìm những từ trái nghĩa với nhau trong câu tục ngữ sau:
Chết vinh hơn sống nhục.
Chết vinh hơn sống nhục.
Nhận xét: Từ phi nghĩa trái nghĩa với từ chính nghĩa.
3. Cách dùng các từ trái nghĩa trong câu tục ngữ trên có tác dụng như thế nào trong việc thể hiện quan niệm sống của người Việt Nam ta?
II. Ghi nhớ
Kể thêm 3 cặp từ trái nghĩa khác?
Đố em?
1.Từ trái nghĩa là những từ có nghĩa trái ngược nhau.
M: cao - thấp; phải - trái ; ngày - đêm .

2. Việc đặt các từ trái nghĩa bên cạnh nhau có tác dụng làm nổi bật những sự vật , sự việc , hoạt động, trạng thái,..đối lập nhau.
Bài 1: Tìm những cặp từ trái nghĩa trong các thành ngữ , tục ngữ dưới đây:
a) Gạn đục khơi trong.
b) Gần mực thì đen , gần đèn thì sáng.
c) Anh em như thể chân tay
Rách lành đùm bọc , dở hay đỡ đần.
III. Luyện tập
Bài 1: Tìm những cặp từ trái nghĩa trong các thành ngữ , tục ngữ dưới đây:
a) Gạn đục khơi trong.
b) Gần mực thì đen , gần đèn thì sáng.
c) Anh em như thể chân tay
Rách lành đùm bọc , dở hay đỡ đần.
Bài 2: Điền vào mỗi ô trống một từ trái nghĩa với từ in đậm để hoàn chỉnh các thành ngữ , tục ngữ sau:
Hẹp nhà ....bụng.
Xấu người ....nết.
Trên kính .....nhường.
rộng
đẹp
dưới
III. Luyện tập
thi tìm từ trái nghĩa
thi tìm từ trái nghĩa
Ai nhanh,
ai đúng?
Đặt hai câu để phân biệt một cặp từ trái nghĩa ở bài tập 3.
M: Bạn A: Chúng em yêu hòa bình.
Bạn B: Trẻ em ghét chiến tranh.
Nhóm đôi
Củng cố
Từ trái nghĩa là gì?
Việc đặt từ trái nghĩa cạnh nhau có tác dụng gì?Xin trân trọng cảm ơn các thầy cô giáo và các em!

987
123,9
>
>
<
<
=
=
123,0
>
<
=
=
<
>
A
C
B
A
B
C
986
Đ
S
Chúc mừng bạn đã đạt điểm 10 !
9876
8905
8
9
>
<
=
 
Gửi ý kiến