Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 29. Luyện tập: Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Quỳnh Như
Ngày gửi: 08h:23' 13-06-2019
Dung lượng: 112.0 KB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích: 0 người
Tiết 49: Bài 29: LUYỆN TẬP: TÍNH CHẤT CỦA NHÔM
VÀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM

I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Củng cố, hệ thống hóa kiến thức về tính chất vật lí, tính chất hóa học của nhôm và hợp chất của nhôm.
- So sánh tính chất của nhôm với kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ.
- Vận dụng các kiến thức đã học để giải thích các hiện tượng trong cuộc sống.
2. Kỹ năng:
- Rèn luyện kĩ năng nhận biết ion nhôm.
- Rèn luyện kĩ năng giải bài tập tính toán về nhôm và hợp chất nhôm.
3. Thái độ:
- Cẩn thận, nghiêm túc khi học tập môn Hóa học.
4. Định hướng phát triển năng lực của HS:
- Năng lực tìm kiếm, tổng hợp thông tin và trình bày một cách khoa học.
- Năng lực thảo luận nhóm.
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học.
II. TRỌNG TÂM BÀI HỌC:
- Rèn luyện kĩ năng giải bài tập tính toán về nhôm và hợp chất nhôm.
III. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên:
- Giáo án, SGK.
- Hệ thống câu hỏi, bài tập phù hợp.
2. Học sinh:
- SGK và ôn tập kiến thức về nhôm, hợp chất nhôm.
IV. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH:
- Nêu vấn đề, đàm thoại, hoạt động nhóm.
V. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. Ổn định lớp: (1 phút)
- Kiểm tra sĩ số.
2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra trong quá trình luyện tập.
3. Nội dung bài mới:
Hoạt động của GV - HS
Nội dung ghi bảng

* Hoạt động 1: Củng cố kiến thức về tính chất của nhôm (10 phút)
- GV hướng dẫn HS ôn lại các kiến thức về nhôm và hợp chất nhôm thông qua trò chơi “Rung chuông vàng”.
Câu 1: Hãy nêu vị trí của nhôm trong bảng hệ thống tuần hoàn ?
Trả lời: Ô số 13, nhóm IIIA, chu kì 3.
Câu 2: Vì sao nhôm và hợp kim của nhôm được dùng làm vật liệu chế tạo máy bay ?
Trả lời: Nhôm nhẹ và bền.
Câu 3: Trong các phản ứng hóa học, nhôm thể hiện tính chất gì ?
Trả lời: Tính khử mạnh (Al ( Al3+ + 3e)
Câu 4: Tại sao vật liệu bằng nhôm bền trong không khí và nước ?
Trả lời: Do có màng Al2O3 bảo vệ.
Câu 5: Nhôm được sản xuất từ loại quặng nào ?
Trả lời: Quặng boxit (Al2O3.2H2O)
Câu 6: Nhôm được sản xuất bằng phương pháp nào ?
Trả lời: Điện phân nhôm oxit nóng chảy.
Câu 7: Tính chất hóa học của Al2O3 và Al(OH)3 là gì ?
Trả lời: Tính lưỡng tính.
Câu 8: Phèn chua có công thức hóa học là gì?
Trả lời: K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O
Câu 9: Để nhận biết ion Al3+ trong dung dịch, ta dùng thuốc thử gì ?
Trả lời: Dung dịch kiềm dư.
Câu 10: Cho 0,1mol Al tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được bao nhiêu lít khí H2 ở điều kiện tiêu chuẩn ?
Trả lời: 3,36 lít
- Sau khi kết thúc trò chơi, GV nhận xét, tóm tắt, khái quát kiến thức lý thuyết nhôm và hợp chất nhôm dưới dạng sơ đồ tư duy cho HS.
I. Kiến thức cần nhớ
1. Nhôm

2. Hợp chất của nhôm


* Hoạt động 2: Rèn luyện kĩ năng viết phương trình hóa học (10 phút)
Bài 1: Viết phương trình hóa học của các phản ứng thực hiện dãy chuyển đổi sau:

- GV yêu cầu HS ngồi cùng bàn thảo luận với nhau.
- Yêu cầu HS lên bảng làm bài.
- GV nhận xét, kết luận.
II. Bài tập
Bài 1:


* Hoạt động 3: Rèn luyện kĩ năng nhận biết các hóa chất (10 phút)
Bài 2: Chỉ dùng thêm một hóa chất, hãy phân biệt các chất trong những dãy sau và viết phương trình hóa học để giải thích.
a) Các kim loại: Al, Mg, Ca, Na
b) Các chất bột: CaO, MgO, Al2O3
Bài 3: Viết phương trình hóa học để giải thích các hiện tượng xảy ra khi:
a) cho dung dịch NH3 dư vào dung dịch AlCl3
b) cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch AlCl3
c) cho từ từ dung dịch Al2(SO4)3 vào dung dịch NaOH và ngược lại
d) sục từ từ đến dư khí CO2 vào dung
 
Gửi ý kiến