Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

lop 7

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Quốc Trí
Ngày gửi: 09h:30' 15-05-2019
Dung lượng: 6.1 MB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích: 0 người
GIÁO ÁN SỐ: 10/14 – 5/ 7
MÔN: BẬT NHẢY – NÉM BÓNG
(((

Tiết ct: 45 – 46
Thời gian dạy: Tuần 23_ 18/ 2 / 2008I. NHIỆM VỤ:

1. Bật nhảy: Ôn: chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà; Học: chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà.
2. Ném bóng: Học: đà 2 – 4 bước cuối ném bóng xa.
3. Chạy bền: Luyện tập chạy bền.

II. YÊU CẦU:

Nghiêm túc, tích cực
Biết, thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật.
Chạy hết cự li qui định.

III. THỜI GIAN:

2 tiết 90 phút

IV. ĐỊA ĐIỂM:

Sân trường.

V. DỤNG CỤ:

Xà, cột, đệm, bóng nhỏ.

PHẦN VÀ NỘI DUNG
LVĐ
YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC

A - CHUẨN BỊ:
1. Nhận lớp, kiểm tra sĩ số, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.2. Khởi động:
- Chung:
- Chuyên môn:
B-CƠ BẢN:
1. Bật nhảy:
Ôn: chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà

Học: chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà.

2. Ném bóng:
Học: đà 2 – 4 bước cuối ném bóng xa.

3. Chạy bền:
Luyện tập chạy bền.

C-KẾT THÚC
1. Hồi tỉnh:

2. GV nhận xét,cũng cố và hướng dẫn hs tự tập luyện ở nhà


10-15 phút
1-5’

10-12’


65 – 70 phút
25 – 30’20 – 25’
10 – 15’
300 – 600m

5 phút
- Nghiêm túc, tích cực.
- Nắm được nội dung, yêu cầu giờ học.
-Tích cực, kỉ luật.
-Thực hiện theo nhịp đếm, biên độ động tác lớn,manh mẽ và dứt khoát.

- Nghiêm túc, tích cực.


- Biết, thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật.
- Biết, thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật.
- Chạy hết cự li qui định


- Thả lỏng tích cực

- Nghiêm túc, nắm được nội dung bài tập được giao.
-GV và HS làm thủ tục nhận lớp.
-ĐH:-GV hoặc cán sự điều khiển
-ĐH:
- GV hướng dẫn, tổ chức tập luyện.

-ĐH:
- GV hướng dẫn, tổ chức tập luyện.- Chạy theo nhóm quanh sân trường.

-GV hướng dẫn thư giãn ,hồi tỉnh….Duyệt của BGH Ngày 16 tháng 2 năm 2008
Người soạn
HÀ LƯƠNG QUYẾT

NHẬN XÉT VÀ BỔ SUNG:GIÁO ÁN SỐ: 11/14 – 6/ 7
MÔN: BẬT NHẢY – NÉM BÓNG
(((

Tiết ct: 47 – 48
Thời gian dạy: Tuần 24_ 25/ 2 / 2008I. NHIỆM VỤ:

1. Bật nhảy: Ôn: nhảy bước bộ trên không, chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà, chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà.
2. Ném bóng: Học: đà 2 – 4 bước cuối ném bóng xa (Chuẩn bị kiểm tra).
3. Chạy bền: Luyện tập chạy bền.

II. YÊU CẦU:

Nghiêm túc, tích cực
Biết, thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật.
Chạy hết cự li qui định.

III. THỜI GIAN:

2 tiết 90 phút

IV. ĐỊA ĐIỂM:

Sân trường.

V. DỤNG CỤ:

Xà, cột, đệm, bóng nhỏ.

PHẦN VÀ NỘI DUNG
LVĐ
YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC

A - CHUẨN BỊ:
1. Nhận lớp, kiểm
 
Gửi ý kiến