Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

lop 5 tuoi

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Quế Anh
Ngày gửi: 09h:17' 17-05-2018
Dung lượng: 25.9 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MN PHƯƠNG TRUNG I
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MN PHƯƠNG TRUNG I
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MN PHƯƠNG TRUNG I
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC
Năm học 2017 - 2018

Họ và tên: Lê Thị Thu Hà sinh ngày: 10/ 08/ 1990.
Chức danh nghề nghiệp: Giáo viên
Đơn vị công tác: Trường MN Phương Trung I.
Hạng chức danh nghề nghiệp: Hạng 4 Bậc: 4 Hệ số lương: 3,26
I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:
1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết:
Thực hiện đúng giờ giấc, luôn hoàn thành tốt hồ sơ sổ sách cá nhân và giao nộp đúng quy định của tổ, của nhà trường.
Bản thân luôn hoàn thành mọi công việc được giao. Tham gia tốt các phong trào của nhà trường như : tham gia các phong trào ngày lễ tết được nhà trường tổ chức và các phong trào khác của nhà trường đề ra.
2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp:
Trung thực, khách quan trong công tác, tuân thủ các kỷ cương,yêu thương và có trách nhiệm với học sinh.
Tác phong làm việc khoa học,đúng giờ thể hiện tinh thần phê và tự phê, luôn quan tâm và giúp đỡ đồng nghiệp cùng tiến bộ.
3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức:
Có tinh thần phối hợp, hợp tác tốt trong công việc đối với đồng nghiệp để cùng nhau hoàn thành tốt các công việc do BGH nhà trường đã giao.
Đối với nghề, Luôn tâm huyết với nghề, và có trách nhiệm trong công việc của mình.
4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức:
Có tinh thần học tập nâng cao trình độ,chuyên môn nghiệp vụ của bản thân,và học hỏi kinh nghiệm từ các đồng nghiệp đi trước.
Luôn chấp hành mọi chủ trương chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Thực hiện tốt nhưng quy định nơi mình cư trú và nơi công tác.
Có tổ chức kỷ luật cao trong công tác, nghiêm túc thực hiện nội quy cơ quan.


II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC
1. Đánh giá ưu, nhược điểm:
a) Ưu điểm:
. Tôi luôn chấp hành mọi chủ trương chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. không vi phạm pháp luật, không mắc tệ nạn xã hội,có tinh thần đoàn kết,sẵn sàng giúp đỡ mọi người.
Chấp hành tốt quy định về đạo đức nghề nghiệp,có phẩm chất đạo đức trong sáng giản dị, có thái độ hòa nhã,khiêm tốn với nhân đân khi giao tiếp trong công việc và lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân. Ngoài ra tôi thực hiện đóng góp đầy đủ các loại quỹ và các nghĩa vụ khác của viên chức.
Có nâng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, đảm bảo được những nhiệm vụ công việc được cấp trên giao phó.
không vi phạm về nhân cách danh dự, nhân phẩm làm ảnh hưởng xấu đến ngành, đơn vị nơi công tác.
b) Nhược điểm:
Trong công việc chưa mạnh dạn tham mưa đề xuất cho lãnh đạo
2. Phân loại đánh giá:hoàn thành tốt nhiệm vụ
 
 
Ngày 15 tháng 5 năm 2018 VIÊN CHỨC TỰ ĐÁNH GIÁ (ký tên, ghi rõ họ tên)Lê Thị Thu Hà

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ TRƯỜNG VÀ LÃNH ĐẠO TRƯỜNG
1. Ý kiến của tập thể Trường:
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Nhận xét của lãnh đạo Trường:
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Ngày....tháng....năm 2018 PHÓ HIỆU TRƯỞNG

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA TRƯỜNG
1. Nhận xét ưu, nhược điểm:
a) Ưu điểm:
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
b) Nhược điểm:
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức:………………………………….
……………………………………………………………………………..
 
Ngày....tháng....năm 2018 HIỆU TRƯỞNG
(ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 
Gửi ý kiến