Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

lop 3 tiếng việt

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lô Văn Cầu
Ngày gửi: 13h:44' 07-12-2017
Dung lượng: 317.0 KB
Số lượt tải: 16
Số lượt thích: 0 người
Tuần 15
Thứ 2 ngày 12 tháng 12 năm 2016
TOÁN
CHIA SỐ CÓ BA CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ
I. MỤC TIÊU:
- Giúp hs biết đặt tính và tính chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (chia hết và chia có dư).
- HS làm được các bài tập1 (cột 1, 3, 4); bài 2; bài 3. HS nk làm thêm cột 2: bài 1.
II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
1. Kiểm tra bài cũ
2. Dạy bài mới.
2.1. Giới thiệu phép chia 648 : 3 = ?
- Hd cách đặt tính.
- HD hs thực hiện chia
-Lần 1: tìm chữ số thứ nhất của thương (2)
+ Lần 2: tìm chữ số thứ hai của thương (1)
+ Lần 3: tìm chữ số thứ ba của thương (6)
- Đây là phép chia hết, số dư cuối cùng bằng 0.
2.2. Giới thiệu phép chia 236 : 5 = ?
- Y/c hs đặt tính
- HD hs thực hiện chia.
- Đây là phép chia có dư.
2.3. Lưu ý: ở lần chia thứ nhất có thể lấy một chữ số( VD1) hoặc phải lấy 2 chữ số (VD2)
2.4. Thực hành.
Bài tập 1 (cột 1,3,4)
a) Các phép chia hết.
b) Gồm các phép chia có dư.
- HD hs thực hiện trên bảng con.
Bài tập 2.
- HD tóm tắt và giải ra nháp.
- Y/c 1 hs lên bảng thực hiện.- HD nhận xét.Bài 3.
- Y/c hs nhắc lại dạng toán và nêu cách giải.
- HD hs nêu miệng kết quả từng cột.
- HD nhận xét.
3. Củng cố- dặn dò.
- Nhận xét giờ học.
- Nhắc hs về nhà xem lại cách chia số có 3 chữ số cho số có một chữ số.
- Hs đọc bảng nhân, chia đã học.

- HS thực hiện và nêu cách tính” từ trái sang phải theo ba bước: tính nhẩm, chia, nhân, trừ. Mỗi lần chia được 1 chữ số ở thương ( từ cao đến thấp )
648
6
04
3
18
18
0
3


216

 648 : 3 = 216
- 1 Hs thực hiện chia ( miệng )
236
20
5


47

 36
35


 01


 236 : 5 = 47 ( dư 1 )

- 2 hs nêu lại cách chia.- Hs nêu yêu cầu bài tập
- Thực hiện bảng con
- Phân biệt phép chia hết và phép chia có dư.

- Đọc yêu cầu bài.
Tóm tắt.
9 hs : 1 hàng
234 hs : ... hàng ?

Bài giải.
234 hs xếp được số hàng là:
234 : 9 = 26 ( hàng )
Đáp số : 236 hàng.
- Nêu yêu cầu bài tập.
- Dạng toán: giảm đi một số lần.
- Hs nhắc lại cách giảm 1 số đi một số lần.
- Hs nêu miệng kết quả.
TẬP ĐỌC - KỂ CHUYỆN
HŨ BẠC CỦA NGƯỜI CHA
I. MỤC TIÊU:
1. Tập đọc
- Bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời các nhân vật.
- Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Hai bàn tay lao động của con người chính là nguồn tạo lên mọi của cải; trả lời được các câu hỏi 1, 2, 3, 4.
2. Kể chuyện.
- Sắp xếp lại tranh theo đúng trình tự trong truyện và kể lại được từng đoạn câu chuyện theo tranh minh hoạ.
- HS nk kể được toàn bộ câu chuyện.
* GD kĩ năng sống:
- Tự nhận thức bản thân: Biết làm những việc làm vừa sức.
- Xác định giá trị: Lao động đem lại nhiều lợi ích cho con người.
- Lắng nghe tích cực: Nghe và trao đổi ý kiến cùng bạn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
GV: Tranh minh hoạ SGK.
HS: SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP.
TẬP ĐỌC:
1. Kiểm tra bài cũ.

2. Dạy bài mới.
2.1. Giới thiệu bài
2.2. Luyện đọc
- Luyện đọc từ khó
+ GV đọc mẫu
+ HD đọc bài GV đọc mẫu, chú ý giọng giọng kể chậm rãi, nhẹ nhàng đọc to, rõ ràng chú ý nhấn
 
Gửi ý kiến