Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Tiểu học > Lớp 3 > Giáo án theo Tuần >


Giáo án cả năm (5 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 23 - Lớp 3 - Trầ...

Ngày gửi: 2018-01-25 07:39:54

Word-logo-small

Giáo án cả năm - nguyễn thị á...

Ngày gửi: 2018-01-17 21:41:41

Word-logo-small

Giáo án theo Tuần (Lớp 3). - ...

Ngày gửi: 2017-12-16 19:27:09

Word-logo-small

Giáo án cả năm - Nguyễn Tiến ...

Ngày gửi: 2017-12-14 20:05:31


Giáo án học kì 1 (2 bài)
Word-logo-small

Giáo án học kì 1 - Vũ Văn Tú

Ngày gửi: 2017-12-07 23:26:29

Word-logo-small

Giáo án học kì 1 - nguyễn thị hà

Ngày gửi: 2017-10-24 15:12:18


Giáo án tổng hợp (8 bài)
Word-logo-small

Giáo án tổng hợp - Đinh Thị T...

Ngày gửi: 2017-10-19 22:10:21

Word-logo-small

Giáo án tổng hợp - Nguyễn Chi...

Ngày gửi: 2017-10-12 16:29:56

Word-logo-small

Giáo án tổng hợp - Nguyễn Thị...

Ngày gửi: 2017-09-27 11:32:22

Word-logo-small

Giáo án tổng hợp - Vũ Văn Sáng

Ngày gửi: 2017-09-25 22:06:44


Giáo án Tuần 1 - Lớp 3 (15 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 1 - Lớp 3 - iê t...

Ngày gửi: 2018-02-07 15:32:09

Word-logo-small

Giáo án Tuần 1 - Lớp 3 - giáp...

Ngày gửi: 2018-01-29 00:04:24

Word-logo-small

Giáo án Tuần 1 - Lớp 3 - Lê T...

Ngày gửi: 2017-11-23 09:28:59

Word-logo-small

Giáo án lớp 3 - Lê Thị Thu Hà

Ngày gửi: 2017-10-16 15:17:18


Giáo án Tuần 2 - Lớp 3 (7 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 2 - Lớp 3 - giáp...

Ngày gửi: 2018-01-29 00:09:18

Word-logo-small

Giáo án Tuần 2 - Lớp 3 - Nguy...

Ngày gửi: 2017-10-12 17:30:47

Word-logo-small

Giáo án Tuần 2 - Lớp 3 - Nguy...

Ngày gửi: 2017-09-25 14:50:22

Word-logo-small

Giáo án Tuần 2 - Lớp 3 - Trần...

Ngày gửi: 2017-09-16 11:22:00


Giáo án Tuần 3 - Lớp 3 (7 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 3 - Lớp 3 - Nguy...

Ngày gửi: 2017-10-12 17:31:15

Word-logo-small

Giáo án Tuần 3 - Lớp 3 - Nguy...

Ngày gửi: 2017-10-12 16:18:00

Word-logo-small

Giáo án Tuần 3 - Lớp 3 - Khuấ...

Ngày gửi: 2017-09-17 23:54:39

Word-logo-small

Giáo án Tuần 3 - Lớp 3 - Vi T...

Ngày gửi: 2017-09-17 21:52:38


Giáo án Tuần 4 - Lớp 3 (8 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 4 - Lớp 3 - Trần...

Ngày gửi: 2017-12-24 13:40:08

Word-logo-small

Giáo án Tuần 4 - Lớp 3 - Nguy...

Ngày gửi: 2017-11-28 22:59:58

Word-logo-small

Giáo án Tuần 4 - Lớp 3 - Nguy...

Ngày gửi: 2017-10-12 16:25:37

Word-logo-small

giáo án lớp 3 tuần 4 - Phan T...

Ngày gửi: 2017-10-07 22:02:14


Giáo án Tuần 5 - Lớp 3 (7 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 5 - Lớp 3 - Nguy...

Ngày gửi: 2017-11-28 23:18:35

Word-logo-small

Giáo án Tuần 5 - Lớp 3 - Nguy...

Ngày gửi: 2017-10-12 16:26:03

Word-logo-small

Giáo án Tuần 5 - Lớp 3 - Khuấ...

Ngày gửi: 2017-10-04 18:19:12

Word-logo-small

Giáo án Tuần 5 - Lớp 3 - vũ p...

Ngày gửi: 2017-10-02 21:41:44


Giáo án Tuần 6 - Lớp 3 (6 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 6 - Lớp 3 - trie...

Ngày gửi: 2017-10-29 08:45:22

Word-logo-small

Giáo án Tuần 6 - Lớp 3 - Nguy...

Ngày gửi: 2017-10-12 16:26:30

Word-logo-small

Giáo án Tuần 6 - Lớp 3 - Vũ V...

Ngày gửi: 2017-10-07 09:22:20

Word-logo-small

Giáo án Tuần 6 - Lớp 3 - Khuấ...

Ngày gửi: 2017-10-04 21:36:19


Giáo án Tuần 7 - Lớp 3 (8 bài)
Word-logo-small

Giáo án lớp 3 tuần 7 CKTKN 20...

Ngày gửi: 2017-11-15 23:36:38

Word-logo-small

Giáo án Tuần 7 - Lớp 3 - Lê Đ...

Ngày gửi: 2017-10-16 23:53:49

Word-logo-small

GIÁO ÁN TUẦN 7 THEO CHUẨN KYK...

Ngày gửi: 2017-10-14 19:54:58

Word-logo-small

Giáo án Tuần 7 - Lớp 3 - Nguy...

Ngày gửi: 2017-10-12 16:26:50


Giáo án Tuần 8 - Lớp 3 (5 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 8 - Lớp 3 - Vũ V...

Ngày gửi: 2017-10-23 22:46:43

Word-logo-small

Giáo án Tuần 8 - Lớp 3 - Nguy...

Ngày gửi: 2017-10-12 16:27:07

Word-logo-small

Giáo án Tuần 8 - Lớp 3 - Huỳn...

Ngày gửi: 2017-10-11 10:00:12

Word-logo-small

Giáo án tuần 8 - chuẩn - Phạm...

Ngày gửi: 2017-10-05 19:29:01


Giáo án Tuần 9 - Lớp 3 (9 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 9 - Lớp 3 - Nguy...

Ngày gửi: 2017-12-02 09:33:50

Word-logo-small

Giáo án Tuần 9 - Lớp 3 - tạ t...

Ngày gửi: 2017-11-01 21:12:34

Word-logo-small

Giáo án Tuần 9 - Lớp 3 - Nguy...

Ngày gửi: 2017-10-28 06:19:42

Word-logo-small

Giáo án Tuần 9 - Lớp 3 - vũ p...

Ngày gửi: 2017-10-28 06:07:16


Giáo án Tuần 10 - Lớp 3 (5 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 10 - Lớp 3 - Ngu...

Ngày gửi: 2017-11-05 18:23:56

Word-logo-small

Giáo án theo Tuần 10 (Lớp 3)....

Ngày gửi: 2017-10-26 10:35:04

Word-logo-small

Giáo án Tuần 10 - Lớp 3 - Ngu...

Ngày gửi: 2017-10-12 16:27:49

Word-logo-small

Giáo án Tuần 10 - Lớp 3 - Hà ...

Ngày gửi: 2017-10-09 21:40:20


Giáo án Tuần 11 - Lớp 3 (6 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 11 - Lớp 3 - Huỳ...

Ngày gửi: 2017-11-24 22:10:24

Word-logo-small

Giáo án Tuần 11 - Lớp 3 - Ngu...

Ngày gửi: 2017-11-12 21:07:04

Word-logo-small

Giáo án Tuần 11 - Lớp 3 - vũ ...

Ngày gửi: 2017-11-10 21:27:26

Word-logo-small

Giáo án Tuần 11 - Lớp 3 - Cao...

Ngày gửi: 2017-11-07 16:21:39


Giáo án Tuần 12 - Lớp 3 (7 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 12 - Lớp 3 - Huỳ...

Ngày gửi: 2017-11-24 20:03:59

Word-logo-small

Giáo án Tuần 12 - Lớp 3 - Ngu...

Ngày gửi: 2017-11-18 19:17:50

Word-logo-small

Giáo án tuần 12 - lớp 3 năm 2...

Ngày gửi: 2017-11-12 20:35:31

Word-logo-small

Giáo án Tuần 12 - Lớp 3 - Mai...

Ngày gửi: 2017-11-03 19:30:25


Giáo án Tuần 13 - Lớp 3 (5 bài)
Word-logo-small

Giáo án lớp 3 tuần 13 CKTKN 2...

Ngày gửi: 2017-11-26 07:14:26

Word-logo-small

Giáo án Tuần 13 - Lớp 3 Có GD...

Ngày gửi: 2017-11-25 13:58:24

Word-logo-small

Giáo án Tuần 13 - Lớp 3 - Huỳ...

Ngày gửi: 2017-11-24 18:33:15

Word-logo-small

Giáo án Tuần 13 - Lớp 3 - Cao...

Ngày gửi: 2017-11-23 10:20:53


Giáo án Tuần 14 - Lớp 3 (8 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 14 - Lớp 3 - Mai...

Ngày gửi: 2017-11-30 20:42:25

Word-logo-small

Giáo án tuần 14 lớp 3 CKTKN 2...

Ngày gửi: 2017-11-30 01:23:36

Word-logo-small

Giáo án Tuần 14 - Lớp 3 - Võ...

Ngày gửi: 2017-11-25 14:36:20

Word-logo-small

Giáo án Tuần 14 - Lớp 3 - Huỳ...

Ngày gửi: 2017-11-24 19:58:42


Giáo án Tuần 15 - Lớp 3 (8 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 15 - Lớp 3 - ngu...

Ngày gửi: 2018-01-16 20:37:24

Word-logo-small

Giáo án Tuần 15 - Lớp 3 - Dươ...

Ngày gửi: 2017-12-10 20:54:00

Word-logo-small

giao an tuần 15 lop 3 - Nguyễ...

Ngày gửi: 2017-12-09 21:18:31

Word-logo-small

Giáo án lớp 3 tuần 15 CKTKN 2...

Ngày gửi: 2017-12-08 23:16:23


Giáo án Tuần 16 - Lớp 3 (3 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 16 - Lớp 3 - Dươ...

Ngày gửi: 2017-12-15 00:01:13

Word-logo-small

Giáo án Tuần 16 - Lớp 3 - Cao...

Ngày gửi: 2017-12-12 17:23:48

Word-logo-small

Giáo án Tuần 16 - Lớp 3 - Ngu...

Ngày gửi: 2017-12-10 09:43:48


Giáo án Tuần 17 - Lớp 3 (9 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 17 - Lớp 3 - Hồ ...

Ngày gửi: 2018-01-28 08:28:21

Word-logo-small

Giáo án Tuần 17 - Lớp 3 - Bùi...

Ngày gửi: 2018-01-19 14:29:28

Word-logo-small

Giáo án Tuần 17 - Lớp 3 - Bùi...

Ngày gửi: 2018-01-01 19:37:10

Word-logo-small

Giáo án Tuần 17 - Lớp 3 - Ngu...

Ngày gửi: 2017-12-23 19:56:58


Giáo án Tuần 18 - Lớp 3 (4 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 18 - Lớp 3 - Dươ...

Ngày gửi: 2018-01-22 23:30:07

Word-logo-small

Giáo án Tuần 18 - Lớp 3 - Trư...

Ngày gửi: 2017-12-27 20:23:35

Word-logo-small

Giáo án Tuần 18 - Lớp 3 - Ngu...

Ngày gửi: 2017-12-10 09:47:04

Word-logo-small

Giáo án Tuần 18 - Lớp 3 - Bùi...

Ngày gửi: 2017-11-23 21:46:40


Giáo án Tuần 19 - Lớp 3 (4 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 19 - Lớp 3 - Lê ...

Ngày gửi: 2018-02-19 08:17:35

Word-logo-small

Giáo án Tuần 19 - Lớp 3 - Dươ...

Ngày gửi: 2018-01-22 23:30:31

Word-logo-small

Giáo án Tuần 19 - Lớp 3 - Bùi...

Ngày gửi: 2017-11-23 21:47:49

Word-logo-small

Giáo án Tuần 19 - Lớp 3 - Hoà...

Ngày gửi: 2017-11-11 10:07:00


Giáo án Tuần 20 - Lớp 3 (6 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 20 - Lớp 3 - Lê ...

Ngày gửi: 2018-02-19 08:17:58

Word-logo-small

Giáo án Tuần 20 - Lớp 3 - Dươ...

Ngày gửi: 2018-01-22 23:30:49

Word-logo-small

Giáo án Tuần 20 - Lớp 3 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-01-21 15:21:28

Word-logo-small

Giáo án Tuần 20 - Lớp 3 - Bùi...

Ngày gửi: 2018-01-19 14:05:29


Giáo án Tuần 21 - Lớp 3 (8 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 21 - Lớp 3 - Lê ...

Ngày gửi: 2018-02-19 08:16:41

Word-logo-small

Giáo án Tuần 21 - Lớp 3 - phạ...

Ngày gửi: 2018-02-02 11:42:43

Word-logo-small

Giáo án Tuần 21 - Lớp 3 - Hồ ...

Ngày gửi: 2018-01-29 23:11:59

Word-logo-small

Giáo án Tuần 21 - Lớp 3 - Trầ...

Ngày gửi: 2018-01-25 07:34:18


Giáo án Tuần 22 - Lớp 3 (5 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 22 - Lớp 3 - Lê ...

Ngày gửi: 2018-02-19 08:17:15

Word-logo-small

Giáo án Tuần 22 - Lớp 3 - Trầ...

Ngày gửi: 2018-01-25 07:37:04

Word-logo-small

Giáo án Tuần 22 - Lớp 3 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-01-22 19:40:40

Word-logo-small

Giáo án Tuần 22 - Lớp 3 - Cấn...

Ngày gửi: 2018-01-21 21:20:54


Giáo án Tuần 23 - Lớp 3 (4 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 23 - Lớp 3 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-02-21 08:14:30

Word-logo-small

Giáo án Tuần 23 - Lớp 3 - Lê ...

Ngày gửi: 2018-02-19 08:11:44

Word-logo-small

Giáo án Tuần 23 - Lớp 3 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-01-22 19:41:04

Word-logo-small

giáo án tuần 23 lớp 3C - Lưu ...

Ngày gửi: 2014-02-19 06:02:11


Giáo án Tuần 24 - Lớp 3 (5 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 24 -KT Lớp 3 - L...

Ngày gửi: 2018-02-19 08:03:52

Word-logo-small

Giáo án Tuần 24- Lớp 3 - GIÀN...

Ngày gửi: 2018-02-06 10:04:52

Word-logo-small

Giáo án Tuần 24 - Lớp 3 - Trầ...

Ngày gửi: 2018-01-25 07:40:48

Word-logo-small

Giáo án Tuần 24 - Lớp 3 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-01-22 19:41:24


Giáo án Tuần 25 - Lớp 3 (3 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 25 - Lớp 3 - Lê ...

Ngày gửi: 2018-02-19 08:18:32

Word-logo-small

Giáo án Tuần 25 - Lớp 3 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-01-22 19:41:43

Word-logo-small

giáo án tuần 25 lớp 3C - Lưu ...

Ngày gửi: 2014-02-19 18:41:38


Giáo án Tuần 26 - Lớp 3 (2 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 26 - Lớp 3 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-01-22 19:42:29

Word-logo-small

giáo án tuần 26 lớp 3C - Lưu ...

Ngày gửi: 2014-02-27 09:08:17


Giáo án Tuần 27 - Lớp 3 (1 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 27 - Lớp 3 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-01-22 19:42:49


Giáo án Tuần 28 - Lớp 3 (3 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 28 - Lớp 3 - phạ...

Ngày gửi: 2018-02-02 20:27:27

Word-logo-small

Giáo án Tuần 28 - Lớp 3 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-01-22 19:43:15

Word-logo-small

gióa án tuần 28 lớp 3C - Lưu ...

Ngày gửi: 2014-03-13 10:13:28


Giáo án Tuần 29 - Lớp 3 (1 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 29 - Lớp 3 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-01-22 19:43:38


Giáo án Tuần 30 - Lớp 3 (1 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 30 - Lớp 3 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-01-22 19:44:04


Giáo án Tuần 31 - Lớp 3 (1 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 31 - Lớp 3 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-01-22 19:44:27


Giáo án Tuần 33 - Lớp 3 (1 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 33 - Lớp 3 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-01-22 19:44:49


Giáo án Tuần 34 - Lớp 3 (1 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 34 - Lớp 3 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-01-22 19:45:08


Giáo án Tuần 35 - Lớp 3 (1 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tuần 35 - Lớp 3 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-01-22 19:45:30


Ngoài chương trình SGK (13 bài)
Word-logo-small

GIÁO ÁN LỚP 3 TUẦN 1 - trịnh ...

Ngày gửi: 2017-12-26 17:21:16

Word-logo-small

kiem tra hoc ki 2 lop 2 - Ngu...

Ngày gửi: 2017-12-25 14:42:51

Word-logo-small

Giáo án sáng theo Tuần (Lớp 3...

Ngày gửi: 2017-12-16 19:33:01

Word-logo-small

Giáo án theo Tuần (Lớp 5). BU...

Ngày gửi: 2017-11-28 09:31:43