Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học phổ thông > GD Quốc phòng - An ninh > GD QP-AN 12 >


Giáo án tổng hợp (1 bài)
 • Word-logo

 • Bài 1. Đội ngũ đơn vị (14 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Bài 2. Một số hiểu biết về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân (9 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Bài 3. Tổ chức quân đội và công an nhân dân Việt Nam (9 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Bài 4. Nhà trường quân đội, công an và tuyển sinh đào tạo (2 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Bài 5. Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam và luật công an nhân dân (3 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Bài 6. Các tư thế, động tác cơ bản vận động trên chiến trường (5 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Bài 7. Lợi dụng địa hình, địa vật (2 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Bài 8. Công tác phòng không nhân dân (2 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Bài 9. Trách nhiệm của học sinh với nhiệm vụ bảo vệ anh ninh Tổ quốc (3 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Ngoài chương trình SGK (10 bài)
 • Word-logo
 • Pdf
 • Xls