Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Cao Đẳng - Đại học > Ngoại ngữ > (1152 bài)

Pdf-small

Đối chiếu phương thức cấu tạo...

Ngày gửi: 2017-12-02 14:18:31

Pdf-small

Tự học tiếng Anh

Ngày gửi: 2017-11-05 12:40:51

Word-logo-small

GIẢI CHI TIẾT TIẾNG ANH VIÊN ...

Ngày gửi: 2017-10-09 16:53:23

Pdf-small

IMPROVING SCORES ON THE IELTS...

Ngày gửi: 2017-09-18 09:05:21

Word-logo-small

FOR IELTS READING PRACTICE.

Ngày gửi: 2017-09-18 09:01:17

Pdf-small

ANh van B2 Luyen thi FCEWriti...

Ngày gửi: 2017-09-18 08:55:09

Pdf-small

SÁCH GIAO TIẾP CƠ BẢN - TIẾNG...

Ngày gửi: 2017-07-19 10:38:19

Pdf-small

SÁCH GIAO TIẾP CƠ BẢN - TIẾNG...

Ngày gửi: 2017-07-19 10:38:16

Pdf-small

SÁCH GIAO TIẾP CƠ BẢN - TIẾNG...

Ngày gửi: 2017-07-19 10:38:09

Word-logo-small

570 academic words for Ielts

Ngày gửi: 2017-07-15 11:01:58

Pdf-small

Đáp án tiếng Anh công chức Qu...

Ngày gửi: 2017-06-14 21:58:49

Pdf-small

Tiếng Anh cho khoa học kỹ thuật

Ngày gửi: 2017-05-04 14:39:09

Pdf-small

Ngữ pháp tiếng Pháp

Ngày gửi: 2017-05-01 12:59:33

Pdf-small

Tự học tiếng Thái Lan

Ngày gửi: 2017-05-01 12:50:47

Pdf-small

Tự học tiếng Đức

Ngày gửi: 2017-05-01 12:37:51

Pdf-small

Tự học tiếng Tây Ban Nha

Ngày gửi: 2017-05-01 12:34:03

Pdf-small

Oxford Solutions Pre-Intermed...

Ngày gửi: 2017-04-05 06:30:24

Pdf-small

Thành ngữ tiếng Trung

Ngày gửi: 2017-03-04 15:40:29

Word-logo-small

Giáo trình Mô đun: Anh văn ch...

Ngày gửi: 2017-01-20 09:19:41

Thumbnail

BIẾN ÂM TRONG TIẾNG HÁN

Ngày gửi: 2016-11-21 14:49:30

Word-logo-small

Bài tập hỗn hợp 3 thứ tiếng A...

Ngày gửi: 2016-11-20 17:14:42

Word-logo-small

NCE Pre Intermediate

Ngày gửi: 2016-10-04 01:03:57

Thumbnail

Ngữ pháp tiếng Anh - Mai Lan ...

Ngày gửi: 2016-09-28 22:23:37

Word-logo-small

Dịch nghĩa và giải thích chi ...

Ngày gửi: 2016-09-24 22:04:21

Word-logo-small

Dịch nghĩa và giải thích chi ...

Ngày gửi: 2016-09-24 22:03:57

Word-logo-small

Dịch nghĩa và giải thích chi ...

Ngày gửi: 2016-09-24 22:03:32

Word-logo-small

Dịch nghĩa và giải thích chi ...

Ngày gửi: 2016-09-24 22:02:52

Pdf-small

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT NAM 201...

Ngày gửi: 2016-09-13 12:53:12

Word-logo-small

Korean songs

Ngày gửi: 2016-04-25 07:34:47

Thumbnail

tiếng anh

Ngày gửi: 2016-04-20 20:37:16

Word-logo-small

bài tập lớp 12

Ngày gửi: 2016-04-12 11:14:05

Thumbnail

10 cách đề nghị ai đợi mình t...

Ngày gửi: 2016-04-11 22:47:02

Thumbnail

16 động từ thông dụng trong t...

Ngày gửi: 2016-04-11 22:42:58

Thumbnail

Trắc nghiệm phân biệt for or ...

Ngày gửi: 2016-04-11 22:39:53

Thumbnail

7 nguyên tắc phát âm có thể b...

Ngày gửi: 2016-04-11 22:36:12

Thumbnail

Tổng hợp quy tắc viết hoa tro...

Ngày gửi: 2016-04-11 22:33:16