Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Giáo dục Hướng nghiệp > Tư liệu tham khảo > (1855 bài)

Word-logo-small

Mẫu thuyên chuyển - chấm dứt HĐ

Ngày gửi: 2018-03-07 09:16:24

Pdf-small

Công văn hướng dẫn tuyển sinh...

Ngày gửi: 2018-03-06 14:51:45

Pdf-small

V/v triển khai thực hiện thôn...

Ngày gửi: 2018-03-06 09:39:49

Word-logo-small

THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ THỰ...

Ngày gửi: 2018-03-06 08:53:06

Word-logo-small

CĐ SINH HỌC

Ngày gửi: 2018-02-24 15:40:05

Word-logo-small

CĐ SINH HỌC 6

Ngày gửi: 2018-02-04 09:07:36

Word-logo-small

bài thu hoạch lớp chuẩn nghề ...

Ngày gửi: 2018-01-29 21:19:41

Xls-small

TKB HỌC SINH BUỔI CHIỀU

Ngày gửi: 2018-01-29 09:34:32

Xls-small

TKB GIÁO VIÊN BUỔI CHIỀU

Ngày gửi: 2018-01-29 09:33:03

Xls-small

TKB GIÁO VIÊN BUỔI SÁNG

Ngày gửi: 2018-01-27 08:13:36

Xls-small

TKB HỌC SINH BUỔI SÁNG

Ngày gửi: 2018-01-27 08:11:27

Word-logo-small

KHKT CAP TỈNH

Ngày gửi: 2018-01-23 11:18:56

Word-logo-small

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN NĂ...

Ngày gửi: 2017-12-17 12:42:54

Word-logo-small

Bản tự kiểm điểm đảng viên nă...

Ngày gửi: 2017-12-06 10:02:40

Word-logo-small

NQ 01/2017 và QĐ 21/2017-hướn...

Ngày gửi: 2017-11-16 16:03:50

Pdf-small

Công văn hướng dẫn thực hiện ...

Ngày gửi: 2017-11-16 15:55:10

Pdf-small

Công văn hướng dẫn thực hiện ...

Ngày gửi: 2017-11-16 15:45:48

Pdf-small

CV 1555-SGDĐT-GDTRHTX-hướng d...

Ngày gửi: 2017-11-15 16:11:40

Pdf-small

Công văn thông báo tuyển dụng...

Ngày gửi: 2017-11-15 10:32:56

Word-logo-small

tủ sách pháp luật

Ngày gửi: 2017-11-15 07:29:54

Word-logo-small

Quyết định phân công phụ trác...

Ngày gửi: 2017-11-07 09:37:54

Word-logo-small

Quyết định thành lập ban nghi...

Ngày gửi: 2017-11-07 09:15:35

Word-logo-small

Quyết định thành lập tổ công ...

Ngày gửi: 2017-11-07 09:13:35

Pdf-small

Công văn 1584/SGDĐT-CTTTPC

Ngày gửi: 2017-10-25 14:25:46

Xls-small

nhap diem 6a1

Ngày gửi: 2017-10-11 09:32:39

Pdf-small

Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 20...

Ngày gửi: 2017-10-09 15:09:02

Pdf-small

Hướng dẫn dạy nghề phổ thông

Ngày gửi: 2017-10-09 15:06:55

Word-logo-small

CLB-T9-L3

Ngày gửi: 2017-10-08 21:12:53

Xls-small

TKB GIÁO VIÊN ÁP DỤNG 11-09-2017

Ngày gửi: 2017-09-11 09:29:51

Xls-small

THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG 11-09-...

Ngày gửi: 2017-09-11 09:28:05

Xls-small

TKB HỌC SINH 17-18

Ngày gửi: 2017-08-17 08:12:42

Xls-small

TKB GIÁO VIÊN 17-18

Ngày gửi: 2017-08-17 08:11:48

Word-logo-small

kế hoạch tháng

Ngày gửi: 2017-05-15 10:50:32

Pdf-small

Hướng dẫn báo cáo tổng kết và...

Ngày gửi: 2017-05-12 14:25:29

Pdf-small

Quy định đồng phục, trang phụ...

Ngày gửi: 2017-05-12 14:22:34

Pdf-small

Hướng dẫn tuyển sinh lớp 6 nă...

Ngày gửi: 2017-05-12 13:59:37