Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Tin học > Tư liệu tham khảo > (10117 bài)

Word-logo-small

Mẫu đánh giá viên chức năm họ...

Ngày gửi: 2017-05-05 17:07:12

Thumbnail

Bồi dưỡng thường xuyên 18-19-35

Ngày gửi: 2017-05-02 21:37:34

Word-logo-small

Phiếu giáo viên tự đánh giá 2017

Ngày gửi: 2017-05-02 21:36:18

Word-logo-small

Đề và đáp án toán 9

Ngày gửi: 2017-04-28 18:05:03

Word-logo-small

đề và đáp án toán 8

Ngày gửi: 2017-04-28 18:02:47

Word-logo-small

đề và đáp án toán 7

Ngày gửi: 2017-04-28 17:57:34

Word-logo-small

đề đáp án toán 6

Ngày gửi: 2017-04-28 17:54:55

Word-logo-small

đề và đáp án toán kỳ II

Ngày gửi: 2017-04-28 17:51:31

Word-logo-small

Báo cáo thành tích nhận bằng ...

Ngày gửi: 2017-04-28 15:05:05

Word-logo-small

Báo cáo thành tích cá nhân

Ngày gửi: 2017-04-28 15:02:23

Word-logo-small

đề và đáp án các môn thi kỳ I...

Ngày gửi: 2017-04-28 08:58:30

Word-logo-small

Bai giang ung dung tin hoc tr...

Ngày gửi: 2017-04-26 19:57:19

Word-logo-small

CÁC PHƯƠNG TIỆN LIÊN KẾT CÂU,...

Ngày gửi: 2017-04-26 17:48:29

Thumbnail

Giáo trình Microsoft Word 2013

Ngày gửi: 2017-04-26 07:19:58

Thumbnail

Quản trị các máy tính từ xa

Ngày gửi: 2017-04-25 14:53:51

Thumbnail

Giáo trình kỹ thuật truyền số...

Ngày gửi: 2017-04-23 23:30:01

Thumbnail

Giáo trình quản trị mạng

Ngày gửi: 2017-04-23 23:26:52

Thumbnail

DE CUONG CONG NGHE 9 HKII 201...

Ngày gửi: 2017-04-23 21:59:30

Thumbnail

DE CUONG CONG NGHE 8 HKII 201...

Ngày gửi: 2017-04-23 21:57:17

Thumbnail

Bài tập windows-Server-2008

Ngày gửi: 2017-04-23 21:21:17

Thumbnail

ly thuyet tin hoc van phong n...

Ngày gửi: 2017-04-22 07:05:54

Thumbnail

Sổ tay phím tắt trong Excel

Ngày gửi: 2017-04-22 07:03:41

Thumbnail

Giáo trình MicroSoft Excel 2010

Ngày gửi: 2017-04-21 21:44:25

Thumbnail

Giáo trình Microsoft word 2010

Ngày gửi: 2017-04-21 21:38:13

Thumbnail

Phím tắt trong Windows - MacOS

Ngày gửi: 2017-04-21 15:04:13

Word-logo-small

tạo hiệu ứng động

Ngày gửi: 2017-04-15 10:06:28

Word-logo-small

Mẫu báo cáo BDTX 2017

Ngày gửi: 2017-04-11 13:41:06

Pdf-small

Giáo Trình Tổng Hợp Word 2003

Ngày gửi: 2017-04-11 10:28:42

Pdf-small

Biểu mẫu báo cáo BDTX năm 2017

Ngày gửi: 2017-04-10 14:39:55

Pdf-small

Biểu mẫu báo cáo BDTX 2017

Ngày gửi: 2017-04-10 14:33:47

Pdf-small

Sáng tạo trong Thuật toán và ...

Ngày gửi: 2017-04-02 10:02:09

Word-logo-small

CÔNG THUC HINH HOC TH

Ngày gửi: 2017-03-31 20:35:34

Word-logo-small

THANH NGU - TUC NGU VIET NAM

Ngày gửi: 2017-03-31 20:30:00

Word-logo-small

THO TOAN TIEU HOC

Ngày gửi: 2017-03-31 20:28:22

Word-logo-small

BANG LUONG MOI

Ngày gửi: 2017-03-31 20:25:38

Word-logo-small

Giao Trinh Word 2013

Ngày gửi: 2017-03-30 09:04:58