Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Tin học > Tư liệu tham khảo > (10108 bài)

Word-logo-small

KH công nghệ 6

Ngày gửi: 2017-09-24 23:12:58

Word-logo-small

Tkb 10.0 Full Crack | Crack t...

Ngày gửi: 2017-09-21 21:47:13

Word-logo-small

TKB 10.0 Full Crack | Crack T...

Ngày gửi: 2017-09-21 21:36:52

Word-logo-small

giáo án tin 8,9

Ngày gửi: 2017-09-20 14:50:24

Word-logo-small

Ban Tu kiem diem Dang vien

Ngày gửi: 2017-09-05 06:51:28

Thumbnail

Ebook hướng dẫn thiết kế webs...

Ngày gửi: 2017-09-01 21:24:21

Word-logo-small

ĐƠN XIN NGHỈ VIÊC GIÁO VIÊN

Ngày gửi: 2017-09-01 10:00:47

Word-logo-small

Hướng dẫn xếp TKB bằng FET Ti...

Ngày gửi: 2017-08-24 12:54:55

Word-logo-small

kế hoạch giảng dạy tin học lớ...

Ngày gửi: 2017-08-20 12:12:47

Word-logo-small

PCCM HKI năm học 2017-2018

Ngày gửi: 2017-08-09 13:34:38

Xls-small

TKB học kỳ 1 năm học 2017-2018

Ngày gửi: 2017-08-09 13:33:42

Word-logo-small

Chương trình môn nghề Tin học...

Ngày gửi: 2017-08-01 22:37:08

Word-logo-small

Tài liệu An toàn bảo mật thôn...

Ngày gửi: 2017-07-18 09:16:30

Pdf-small

Thuc hanh thiet ke web

Ngày gửi: 2017-05-21 07:53:52

Word-logo-small

BDTX modul 7 THPT sao chép th...

Ngày gửi: 2017-05-20 18:02:26

Word-logo-small

Sản phẩm tin học: Thiết kế tậ...

Ngày gửi: 2017-05-16 23:45:38

Word-logo-small

Báo cáo tổng kết chi bộ

Ngày gửi: 2017-05-16 09:54:42

Word-logo-small

Thông báo tuyển sinh lớp 10 n...

Ngày gửi: 2017-05-15 10:36:46

Word-logo-small

CHÍNH TRỊ

Ngày gửi: 2017-05-09 22:23:04

Word-logo-small

NỘI DUNG, TIÊU CHÍ VÀ THANG Đ...

Ngày gửi: 2017-05-09 10:19:44

Word-logo-small

ĐẢNG VỀ NHÀ LÀM

Ngày gửi: 2017-05-06 08:43:24

Word-logo-small

MẪU PHIẾU ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC ...

Ngày gửi: 2017-05-06 07:58:32

Word-logo-small

báo cáo tổng kết năm học

Ngày gửi: 2017-05-05 20:45:46

Word-logo-small

Bản kiểm điểm đảng viên năm 2016

Ngày gửi: 2017-05-05 20:38:38

Word-logo-small

Đề thi Tin học trẻ cấp huyện ...

Ngày gửi: 2017-05-05 20:27:30

Thumbnail

Đề thi Tin học K3

Ngày gửi: 2017-05-05 20:24:49

Thumbnail

Mẫu đánh 03 theo Nghị định 56

Ngày gửi: 2017-05-05 20:14:36

Word-logo-small

Mẫu đánh giá viên chức năm họ...

Ngày gửi: 2017-05-05 17:07:12

Thumbnail

Bồi dưỡng thường xuyên 18-19-35

Ngày gửi: 2017-05-02 21:37:34

Word-logo-small

Phiếu giáo viên tự đánh giá 2017

Ngày gửi: 2017-05-02 21:36:18

Word-logo-small

Đề và đáp án toán 9

Ngày gửi: 2017-04-28 18:05:03

Word-logo-small

đề và đáp án toán 8

Ngày gửi: 2017-04-28 18:02:47

Word-logo-small

đề và đáp án toán 7

Ngày gửi: 2017-04-28 17:57:34

Word-logo-small

đề đáp án toán 6

Ngày gửi: 2017-04-28 17:54:55

Word-logo-small

đề và đáp án toán kỳ II

Ngày gửi: 2017-04-28 17:51:31

Word-logo-small

Báo cáo thành tích nhận bằng ...

Ngày gửi: 2017-04-28 15:05:05