Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Tin học > Tư liệu tham khảo > (10119 bài)

Word-logo-small

Lam tro chơi với Power point

Ngày gửi: 2018-03-13 20:59:47

Xls-small

PHAN PHOI CHUONG TRINH VNEN T...

Ngày gửi: 2018-02-28 22:03:50

Xls-small

BANG CHUYEN CAN

Ngày gửi: 2018-02-28 20:44:56

Word-logo-small

Công thức Toán

Ngày gửi: 2018-02-14 20:44:06

Word-logo-small

Tin hoc – hướng dẫn tạo USB c...

Ngày gửi: 2018-02-09 21:59:42

Word-logo-small

Thế giới tin học tphcm – HKBo...

Ngày gửi: 2018-02-09 21:56:13

Word-logo-small

Thế giới tin học – tạo usb cà...

Ngày gửi: 2018-02-09 21:54:57

Word-logo-small

THI NANG NGACH

Ngày gửi: 2018-01-31 13:04:37

Word-logo-small

RUOU BO THAN

Ngày gửi: 2018-01-31 13:00:40

Word-logo-small

THÔNG TƯ 22

Ngày gửi: 2018-01-29 21:33:57

Word-logo-small

HOI-ĐÁP THÔNG TƯ 22

Ngày gửi: 2018-01-29 21:28:07

Word-logo-small

20 BAI THUỐC DÂN GIAN TRỊ SỎI...

Ngày gửi: 2018-01-22 19:12:48

Word-logo-small

ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ISPRING SUI...

Ngày gửi: 2018-01-19 08:47:03

Word-logo-small

BDTX modul 3

Ngày gửi: 2018-01-19 08:25:57

Word-logo-small

module 14 thcs dạy tich hợp

Ngày gửi: 2018-01-15 14:11:48

Word-logo-small

The gioi tin hoc – Hướng dẫn ...

Ngày gửi: 2018-01-08 08:13:02

Word-logo-small

Tin Hoc – TeamViewer 13 Final...

Ngày gửi: 2018-01-08 08:11:08

Word-logo-small

The gioi tin hoc – Chew-WGA v...

Ngày gửi: 2018-01-07 19:53:36

Word-logo-small

Hướng dẫn tạo USB Hiren Boot ...

Ngày gửi: 2018-01-07 19:51:29

Word-logo-small

Bộ Giáo Trình Học Photoshop C...

Ngày gửi: 2018-01-07 19:42:59

Word-logo-small

www.thegioitinhoc24h.com_Huon...

Ngày gửi: 2018-01-07 19:38:36

Word-logo-small

Dien Dan Cong Nghe Thong Tin ...

Ngày gửi: 2018-01-07 19:35:12

Word-logo-small

Phần mềm học tập trong sách g...

Ngày gửi: 2018-01-05 22:05:57

Word-logo-small

Phần mềm học tập trong sách g...

Ngày gửi: 2018-01-05 22:01:43

Word-logo-small

Hướng dẫn cập nhật dữ liệu hồ...

Ngày gửi: 2017-12-25 15:28:45

Xls-small

TKB lần 1 hk2 năm học 2017 - ...

Ngày gửi: 2017-12-24 16:17:00

Pdf-small

Tài liệu chuyên ngành: E-book...

Ngày gửi: 2017-12-19 15:51:32

Word-logo-small

Một số bài toán hay bồi dưỡng...

Ngày gửi: 2017-12-18 14:18:06

Word-logo-small

Báo cáo đầu năm học 2017-2018

Ngày gửi: 2017-12-08 23:13:29

Word-logo-small

kiểm điểm chi bộ cuối năm

Ngày gửi: 2017-12-08 08:29:42

Word-logo-small

tong kết 10 năm thực hiện NQ 20

Ngày gửi: 2017-12-06 21:58:40

Word-logo-small

huong dan thay mau uy nhiem

Ngày gửi: 2017-12-06 21:56:45

Word-logo-small

ma tran+de + dap an kiem tra ...

Ngày gửi: 2017-12-03 20:45:53

Word-logo-small

sử dụng phần mềm netop school...

Ngày gửi: 2017-11-23 22:47:01

Word-logo-small

Câu hỏi thi Giáo viên giỏi

Ngày gửi: 2017-11-15 14:01:41

Word-logo-small

Bản tự kiểm điểm đảng viên 11...

Ngày gửi: 2017-11-15 09:18:42