Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Tin học > Tư liệu tham khảo > (10108 bài)

Word-logo-small

ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ISPRING SUI...

Ngày gửi: 2018-01-19 08:47:03

Word-logo-small

BDTX modul 3

Ngày gửi: 2018-01-19 08:25:57

Word-logo-small

module 14 thcs dạy tich hợp

Ngày gửi: 2018-01-15 14:11:48

Word-logo-small

The gioi tin hoc – Hướng dẫn ...

Ngày gửi: 2018-01-08 08:13:02

Word-logo-small

Tin Hoc – TeamViewer 13 Final...

Ngày gửi: 2018-01-08 08:11:08

Word-logo-small

The gioi tin hoc – Chew-WGA v...

Ngày gửi: 2018-01-07 19:53:36

Word-logo-small

Hướng dẫn tạo USB Hiren Boot ...

Ngày gửi: 2018-01-07 19:51:29

Word-logo-small

Bộ Giáo Trình Học Photoshop C...

Ngày gửi: 2018-01-07 19:42:59

Word-logo-small

www.thegioitinhoc24h.com_Huon...

Ngày gửi: 2018-01-07 19:38:36

Word-logo-small

Dien Dan Cong Nghe Thong Tin ...

Ngày gửi: 2018-01-07 19:35:12

Word-logo-small

Phần mềm học tập trong sách g...

Ngày gửi: 2018-01-05 22:05:57

Word-logo-small

Phần mềm học tập trong sách g...

Ngày gửi: 2018-01-05 22:01:43

Word-logo-small

Hướng dẫn cập nhật dữ liệu hồ...

Ngày gửi: 2017-12-25 15:28:45

Xls-small

TKB lần 1 hk2 năm học 2017 - ...

Ngày gửi: 2017-12-24 16:17:00

Pdf-small

Tài liệu chuyên ngành: E-book...

Ngày gửi: 2017-12-19 15:51:32

Word-logo-small

Một số bài toán hay bồi dưỡng...

Ngày gửi: 2017-12-18 14:18:06

Word-logo-small

Báo cáo đầu năm học 2017-2018

Ngày gửi: 2017-12-08 23:13:29

Word-logo-small

kiểm điểm chi bộ cuối năm

Ngày gửi: 2017-12-08 08:29:42

Word-logo-small

tong kết 10 năm thực hiện NQ 20

Ngày gửi: 2017-12-06 21:58:40

Word-logo-small

huong dan thay mau uy nhiem

Ngày gửi: 2017-12-06 21:56:45

Word-logo-small

ma tran+de + dap an kiem tra ...

Ngày gửi: 2017-12-03 20:45:53

Word-logo-small

sử dụng phần mềm netop school...

Ngày gửi: 2017-11-23 22:47:01

Word-logo-small

Câu hỏi thi Giáo viên giỏi

Ngày gửi: 2017-11-15 14:01:41

Word-logo-small

Bản tự kiểm điểm đảng viên 11...

Ngày gửi: 2017-11-15 09:18:42

Word-logo-small

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN MỚI N...

Ngày gửi: 2017-11-08 08:07:04

Word-logo-small

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN NĂM 2017

Ngày gửi: 2017-11-05 12:58:04

Word-logo-small

kế hoạch HĐNG LL, Trải nghiệm...

Ngày gửi: 2017-10-31 09:43:49

Word-logo-small

tin hoc 9 KẾ HOẠCH BỘ MÔN

Ngày gửi: 2017-10-29 14:38:43

Pdf-small

Hướng dẫn sử dụng Violet 1.9

Ngày gửi: 2017-10-25 15:44:34

Pdf-small

Hướng dẫn sử dụng Netsupport ...

Ngày gửi: 2017-10-25 15:40:25

Word-logo-small

Mẩu kế hoạch giảng dạy 2 buổi

Ngày gửi: 2017-10-23 20:41:57

Word-logo-small

đề kiem tra 6

Ngày gửi: 2017-10-21 21:55:59

Word-logo-small

MẪU ĐƠN XIN DẠY THÊM CỦA GV

Ngày gửi: 2017-10-12 08:32:17

Word-logo-small

MẪU ĐƠN XIN DẠY THÊM

Ngày gửi: 2017-10-11 08:25:09

Word-logo-small

64 Câu hỏi ôn tập thi nghề Ti...

Ngày gửi: 2017-10-08 18:16:53

Word-logo-small

BDTX 2017-2018

Ngày gửi: 2017-09-28 17:02:13