Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Tin học > Tin tiểu học > (1961 bài)

Word-logo-small

giáo án tuần 28 tin học 3,4,5...

Ngày gửi: 2018-03-22 15:28:08

Word-logo-small

Phân phối chương trình Tin ti...

Ngày gửi: 2018-03-19 07:39:46

Word-logo-small

GA TUẦN 27 SHD LỚP 3,4,5 NĂM ...

Ngày gửi: 2018-03-18 14:44:45

Word-logo-small

Tuần 26 SHD lớp 3,4,5 năm 201...

Ngày gửi: 2018-03-13 20:25:39

Word-logo-small

Tuần 25 SHD lớp 3,4,5 năm 201...

Ngày gửi: 2018-03-13 20:22:56

Word-logo-small

giáo án Tin học 5 - Luyện tập...

Ngày gửi: 2018-02-24 15:55:52

Word-logo-small

Giáo án tuần 24 SHD tin học 3...

Ngày gửi: 2018-02-23 09:32:16

Word-logo-small

Giáo án tuần 23 SHD tin học

Ngày gửi: 2018-02-23 09:30:49

Word-logo-small

Giáo án tuần 22 SHD tin học

Ngày gửi: 2018-02-23 09:28:34

Word-logo-small

Giáo án tuần 21 sách hướng dẫ...

Ngày gửi: 2018-02-23 09:26:16

Word-logo-small

Giáo án tuần 20

Ngày gửi: 2018-02-04 20:18:23

Word-logo-small

Giáo án tuan 19

Ngày gửi: 2018-02-04 20:17:13

Pdf-small

cong nghe thong tin cd dh

Ngày gửi: 2018-01-12 22:34:50

Word-logo-small

Tuần 17

Ngày gửi: 2018-01-11 14:40:26

Word-logo-small

đề tin học kì I lớp 3 năm học...

Ngày gửi: 2018-01-10 09:13:20

Word-logo-small

tuần 19 - giáo an phát triển ...

Ngày gửi: 2018-01-08 15:19:00

Word-logo-small

Giáo án Tin tiểu học Vnen và ...

Ngày gửi: 2018-01-04 15:47:28

Word-logo-small

Giáo án Tin học lớp 5

Ngày gửi: 2018-01-01 09:36:07

Word-logo-small

de thi hk 1 tin hoc lop 3 sac...

Ngày gửi: 2017-12-26 21:30:18

Word-logo-small

Giáo án cả năm

Ngày gửi: 2017-12-25 13:37:24

Word-logo-small

Giáo án tuần 18 SHD năm học 2...

Ngày gửi: 2017-12-22 11:06:03

Word-logo-small

Giáo án tuần 17 SHD năm học 2...

Ngày gửi: 2017-12-22 11:05:14

Word-logo-small

Ma trận -đế học kỳ lớp 3 sách...

Ngày gửi: 2017-12-22 11:00:07

Word-logo-small

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 3,4,5

Ngày gửi: 2017-12-20 14:54:41

Word-logo-small

Đề thi tin học lớp 4 kì năm ...

Ngày gửi: 2017-12-19 21:08:53

Word-logo-small

đề thi kì 1 lop 5

Ngày gửi: 2017-12-18 21:19:23

Word-logo-small

Đề thi học kì 1 lớp 3 SHD năm...

Ngày gửi: 2017-12-18 21:05:10

Xls-small

PPCT LƠP 3,4,5 TIN HỌC

Ngày gửi: 2017-12-14 21:06:11

Word-logo-small

Giáo án Luyện tập tin học mọi...

Ngày gửi: 2017-12-11 21:02:56

Word-logo-small

Tuần 16 sách hướng dẫn 2017-2018

Ngày gửi: 2017-11-29 15:07:48

Word-logo-small

Tuần 15 sách hướng dẫn 2017-2018

Ngày gửi: 2017-11-29 15:05:45

Word-logo-small

Tuần 14 sách hướng dẫn 2017-2018

Ngày gửi: 2017-11-29 15:03:26

Word-logo-small

Giáo án tuần 13 sách hướng dẫ...

Ngày gửi: 2017-11-28 14:02:57

Word-logo-small

Tuần 12 giáo án sách hướng dẫ...

Ngày gửi: 2017-11-28 08:14:38

Word-logo-small

Giáo án tin học tuấn 12 2017-...

Ngày gửi: 2017-11-27 19:36:35

Word-logo-small

Tuần 11 giáo án SHD 3,,4,5

Ngày gửi: 2017-11-12 10:34:58