Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học phổ thông > Giáo dục Hướng nghiệp > GD hướng nghiệp 11 > (455 bài)

Word-logo-small

nghe lam vuon on tap

Ngày gửi: 2017-09-17 09:31:08

Word-logo-small

Giáo án tổng hợp

Ngày gửi: 2017-05-07 11:55:35

Word-logo-small

Bai 25 -Dien dan dung 11

Ngày gửi: 2017-04-10 09:43:33

Word-logo-small

Bai 26 -Nghe Dien dan dung 11

Ngày gửi: 2017-03-28 10:07:48

Word-logo-small

Chủ đề 6. Nghề nghiệp với nhu...

Ngày gửi: 2017-02-17 12:00:11

Word-logo-small

KE HOACH CM

Ngày gửi: 2017-01-04 10:24:04

Word-logo-small

KE HOACH TUAN

Ngày gửi: 2017-01-04 10:06:34

Pdf-small

Một số giải pháp ngăn chặn HS...

Ngày gửi: 2016-08-10 22:53:41

Pdf-small

Ảnh hưởng tiêu cực của smartp...

Ngày gửi: 2016-08-10 22:51:50

Word-logo-small

tai lieu tap huan NCKH linh v...

Ngày gửi: 2016-08-10 22:46:54

Thumbnail

Giáo án Nghề THVP

Ngày gửi: 2016-08-06 08:10:16

Word-logo-small

Giờ đầu tiên đứng lớp

Ngày gửi: 2016-04-28 08:23:36

Pdf-small

Giáo án Nghề Làm vườn

Ngày gửi: 2016-04-25 14:14:45

Thumbnail

Giáo án Hướng nghiệp 11

Ngày gửi: 2016-03-28 17:37:02

Word-logo-small

KE HOACH THI GVG 2016

Ngày gửi: 2016-02-29 14:48:04

Word-logo-small

KE HOACH CM TUAN 24

Ngày gửi: 2016-02-29 14:47:10

Word-logo-small

KE HOACH CM TUAN 26

Ngày gửi: 2016-02-29 14:46:08

Word-logo-small

KẺ HOACH TUẦN 25

Ngày gửi: 2016-02-29 14:45:08

Word-logo-small

Chủ đề 1. Tìm hiểu một số ngh...

Ngày gửi: 2015-11-11 22:32:48

Word-logo-small

Chủ đề 4. Tìm hiểu một số ngh...

Ngày gửi: 2015-05-16 21:43:41

Pdf-small

Chủ đề 4. Tìm hiểu một số ngh...

Ngày gửi: 2015-03-30 15:47:45

Word-logo-small

Ke haoch cac tuan

Ngày gửi: 2015-02-06 10:07:35

Word-logo-small

TUAN 24

Ngày gửi: 2015-02-06 10:05:24

Word-logo-small

HỒ SƠ PHÁP CHẾ

Ngày gửi: 2015-01-17 00:59:26

Word-logo-small

ga nghề phổ thông

Ngày gửi: 2014-12-12 21:25:46

Word-logo-small

giáo án NGLL

Ngày gửi: 2014-11-12 22:18:56

Word-logo-small

Tóm tắt thành tích cá nhân

Ngày gửi: 2014-10-20 22:12:58

Word-logo-small

kế hoạch giảng dạy nghề làm vườn

Ngày gửi: 2014-10-17 08:53:19

Word-logo-small

Giao an nghe nau an

Ngày gửi: 2014-09-26 21:42:42

Word-logo-small

GA GDHN lớp 11

Ngày gửi: 2014-09-26 09:21:28

Word-logo-small

BAO CAO GIUA NHIEM KY PHUONG ...

Ngày gửi: 2014-09-26 09:07:40

Word-logo-small

tieu chi tieu noi bo cong doa...

Ngày gửi: 2014-09-26 09:00:28

Word-logo-small

tieu chi thi dua cong đoan

Ngày gửi: 2014-09-26 08:59:07

Word-logo-small

Giáo án nghề Điện tử dân dụng...

Ngày gửi: 2014-09-24 19:05:46

Word-logo-small

Giao an huong nghiep 11 ca nam

Ngày gửi: 2014-08-27 18:26:29

Xls-small

BANG PHAN CONG CHUIYEN MONHOC...

Ngày gửi: 2014-08-20 16:30:44