Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học phổ thông > Giáo dục Hướng nghiệp > GD hướng nghiệp 10 > (400 bài)

Word-logo-small

GA HƯỚNG NGHIỆP(Trọn bộ 10)

Ngày gửi: 2016-08-31 22:30:22

Word-logo-small

Chủ đề 6: Tìm hiểu một số ngh...

Ngày gửi: 2016-05-04 08:33:22

Thumbnail

Giáo án hướng nghiệp 10

Ngày gửi: 2016-03-28 12:34:06

Word-logo-small

Giáo án hướng nghiệp 10

Ngày gửi: 2015-09-20 17:17:43

Word-logo-small

GA Nghề PT 105 tiết

Ngày gửi: 2015-09-01 18:48:01

Word-logo-small

Chủ đề 1: Em thích nghề gì?

Ngày gửi: 2015-04-18 21:39:30

Xls-small

Danh sach thi hk2 k10

Ngày gửi: 2015-04-13 21:47:50

Word-logo-small

tkb áp dụng từ ngày 13/04/2015

Ngày gửi: 2015-04-13 21:30:59

Word-logo-small

Thời khóa biểu áp dụng từ ngà...

Ngày gửi: 2015-04-06 16:18:34

Pdf-small

hoàng sa

Ngày gửi: 2015-04-01 14:06:45

Word-logo-small

GA huong nghiep

Ngày gửi: 2015-01-23 20:53:15

Pdf-small

Nhật ký Vũ Xuân

Ngày gửi: 2014-12-03 14:51:05

Word-logo-small

giao an dien dan dung

Ngày gửi: 2014-10-26 19:41:48

Word-logo-small

Những câu chuyện về người thầy

Ngày gửi: 2014-10-23 08:06:19

Word-logo-small

GA GDHN lớp 10

Ngày gửi: 2014-09-26 09:20:24

Word-logo-small

hướng nghiệp 11- chọn bộ

Ngày gửi: 2014-09-24 14:39:27

Word-logo-small

Giao an huong nghiep 10 ca nam

Ngày gửi: 2014-08-27 18:31:19

Word-logo-small

GIÁO HƯIONGWS NGHIỆP

Ngày gửi: 2014-08-19 23:20:32

Xls-small

Thời khoá biểu Khối Chiều

Ngày gửi: 2014-08-14 21:12:21

Xls-small

Thời khoá biểu Khối Sáng

Ngày gửi: 2014-08-14 20:19:05

Pdf-small

Dạy học theo sơ đồ tư duy - D...

Ngày gửi: 2014-08-11 15:45:40

Pdf-small

Dạy học tích cực - Dự án đồng...

Ngày gửi: 2014-08-11 15:43:12

Thumbnail

GD HN: Giáo trình Luật giao t...

Ngày gửi: 2014-07-22 02:07:46

Thumbnail

GD CD: GT Kỹ năng làm việc nhóm

Ngày gửi: 2014-07-22 02:07:02

Thumbnail

GD HN: Logistic trong giao nh...

Ngày gửi: 2014-07-01 10:07:28

Thumbnail

GD HN: HD triển khai thực hiệ...

Ngày gửi: 2014-06-02 09:06:12

Thumbnail

GD HN: KH Tổ chức Cuộc thi vi...

Ngày gửi: 2014-05-14 08:05:24

Thumbnail

GD HN: Sổ tay tuyên truyền về...

Ngày gửi: 2014-05-12 07:05:30

Word-logo-small

Lịch hoạt động nhà trường thá...

Ngày gửi: 2014-05-02 07:05:55

Pdf-small

GD HN: Chuyên đề về tư tưởng,...

Ngày gửi: 2014-04-26 10:04:36

Pdf-small

GD HN: Giải pháp xây dựng Đoà...

Ngày gửi: 2014-04-26 10:04:23

Pdf-small

GD HN: Tài liệu nghiệp vụ côn...

Ngày gửi: 2014-04-26 10:04:06

Word-logo-small

GD HN: Kinh tế phát triển

Ngày gửi: 2014-04-25 04:04:40

Pdf-small

GD HN: GF xây dựng Đoàn trườn...

Ngày gửi: 2014-04-25 03:04:01

Word-logo-small

học sinh giỏi Anh lớp 7

Ngày gửi: 2014-04-10 13:21:21

Word-logo-small

Giáo án thơ tay ngoan lớp 5-6...

Ngày gửi: 2014-03-29 12:03:48