Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Địa lý > Địa lý 6 >


Giáo án cả năm (2 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Giáo án tổng hợp (452 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Bài 1. Vị trí, hình dạng và kích thước của Trái Đất (149 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Bài 2. Bản đồ. Cách vẽ bản đồ (25 bài)
 • Word-logo
 • Thumbnail
 • Word-logo

 • Bài 3. Tỉ lệ bản đồ (26 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Bài 4. Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí (24 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Bài 5. Kí hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ (24 bài)
 • Word-logo
 • Thumbnail
 • Word-logo

 • Bài 6. Thực hành: Tập sử dụng địa bàn và thước đo để vẽ sơ đồ lớp học (12 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Bài 7. Sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quả (51 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Bài 8. Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời (23 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Bài 9. Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa (31 bài)
 • Pdf
 • Word-logo
 • Thumbnail

 • Bài 10. Cấu tạo bên trong của Trái Đất (33 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Bài 11. Thực hành: Sự phân bố các lục địa và đại dương trên bề mặt Trái Đất (18 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Bài 12. Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất (26 bài)
 • Thumbnail
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Bài 13. Địa hình bề mặt Trái Đất (29 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Bài 14. Địa hình bề mặt Trái Đất (tiếp theo) (16 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Bài 15. Các mỏ khoáng sản (76 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Bài 16. Thực hành: Đọc bản đồ (hoặc lược đồ) địa hình tỉ lệ lớn (17 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Bài 17. Lớp vỏ khí (36 bài)
 • Word-logo
 • Thumbnail
 • Word-logo

 • Bài 18. Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí (28 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Bài 19. Khí áp và gió trên Trái Đất (22 bài)
 • Word-logo
 • Thumbnail
 • Word-logo

 • Bài 20. Hơi nước trong không khí. Mưa (18 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Bài 21. Thực hành : Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa (21 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Bài 22. Các đới khí hậu trên Trái Đất (22 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Word-logo

 • Bài 23. Sông và hồ (32 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Bài 24. Biển và đại dương (27 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Bài 25. Thực hành: Sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương (15 bài)
 • Word-logo
 • Thumbnail
 • Word-logo

 • Bài 26. Đất. Các nhân tố hình thành đất (13 bài)
 • Thumbnail
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Bài 27. Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất (16 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Ngoài chương trình SGK (290 bài)
 • Thumbnail
 • Word-logo
 • Word-logo