Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học phổ thông > Tin học > Tin học 12 > (2310 bài)

Word-logo-small

Giáo án học kì 2

Ngày gửi: 2018-01-31 09:50:54

Word-logo-small

Bài 10. Cơ sở dữ liệu quan hệ

Ngày gửi: 2018-01-18 21:23:03

Word-logo-small

Bài 6. Biểu mẫu

Ngày gửi: 2017-11-06 21:44:17

Word-logo-small

Bài 5. Các thao tác cơ bản tr...

Ngày gửi: 2017-10-28 19:58:51

Word-logo-small

Giáo án tổng hợp

Ngày gửi: 2017-09-25 22:05:55

Word-logo-small

Giáo án tổng hợp

Ngày gửi: 2017-09-14 10:32:44

Word-logo-small

Bài 8. Truy vấn dữ liệu

Ngày gửi: 2017-04-22 19:11:39

Thumbnail

Giáo án tổng hợp

Ngày gửi: 2017-04-11 09:49:56

Word-logo-small

Đề kiểm tra access

Ngày gửi: 2017-03-23 09:06:43

Pdf-small

Bài tập thực hành tạo bảng

Ngày gửi: 2017-03-23 08:59:21

Pdf-small

Bài tập tạo bảng access

Ngày gửi: 2017-03-23 08:30:44

Word-logo-small

Bài 7. Liên kết giữa các bảng

Ngày gửi: 2017-02-18 15:41:28

Word-logo-small

Bài 11: Các thao tác với cơ s...

Ngày gửi: 2017-02-14 16:13:23

Word-logo-small

Giáo án tổng hợp

Ngày gửi: 2017-02-05 16:39:19

Word-logo-small

Giáo án tổng hợp

Ngày gửi: 2016-12-31 10:27:35

Word-logo-small

Giáo án tổng hợp

Ngày gửi: 2016-12-31 10:25:06

Word-logo-small

Bài 6. Biểu mẫu

Ngày gửi: 2016-12-05 21:28:27

Word-logo-small

Bài tập và thực hành 1: Tìm h...

Ngày gửi: 2016-11-30 20:59:36

Word-logo-small

Bài 3. Giới thiệu Microsoft A...

Ngày gửi: 2016-11-30 20:47:40

Word-logo-small

Bài 2. Hệ quản trị cơ sở dữ l...

Ngày gửi: 2016-11-25 22:42:58

Word-logo-small

Bài 2. Hệ quản trị cơ sở dữ l...

Ngày gửi: 2016-11-25 22:41:09

Word-logo-small

Bài 1. Một số khái niệm cơ bả...

Ngày gửi: 2016-11-25 22:37:46

Word-logo-small

Bài 1. Một số khái niệm cơ bả...

Ngày gửi: 2016-11-25 22:35:52

Word-logo-small

Bài 8. Truy vấn dữ liệu

Ngày gửi: 2016-11-07 09:27:11

Word-logo-small

Bài tập và thực hành 5: Liên ...

Ngày gửi: 2016-11-07 09:25:59

Word-logo-small

cách sử dụng MCMix

Ngày gửi: 2016-10-22 11:28:01

Word-logo-small

Bài 1. Một số khái niệm cơ bản

Ngày gửi: 2016-10-16 21:55:11

Word-logo-small

Bài 5. Các thao tác cơ bản tr...

Ngày gửi: 2016-10-07 12:56:37

Word-logo-small

Bài 1. Một số khái niệm cơ bản

Ngày gửi: 2016-09-30 20:52:05

Word-logo-small

Bài 3. Giới thiệu Microsoft A...

Ngày gửi: 2016-09-16 04:47:51

Word-logo-small

Bài 4. Cấu trúc bảng

Ngày gửi: 2016-08-22 12:58:45

Word-logo-small

Bài tập và thực hành 2: Tạo c...

Ngày gửi: 2016-08-22 12:58:15

Word-logo-small

Bài tập và thực hành 2: Tạo c...

Ngày gửi: 2016-08-22 12:57:44

Word-logo-small

Tuần 1. Chuyên đề 1. Một số k...

Ngày gửi: 2016-08-20 23:51:26

Pdf-small

Hướng dẫn thực hành bài số 9:...

Ngày gửi: 2016-08-18 13:43:23

Word-logo-small

Đề cương ôn tập học kì II môn...

Ngày gửi: 2016-04-13 09:52:37