Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học phổ thông > Tin học > Tin học 11 > (2642 bài)

Word-logo-small

Giáo án học kì 2

Ngày gửi: 2018-01-30 10:09:56

Word-logo-small

Giáo án học kì 1

Ngày gửi: 2017-12-31 15:53:48

Word-logo-small

Giáo án học kì 1

Ngày gửi: 2017-12-27 16:36:30

Word-logo-small

Giáo án học kì 1

Ngày gửi: 2017-10-30 18:23:55

Word-logo-small

bai giang dien tu

Ngày gửi: 2017-10-27 15:22:16

Word-logo-small

Bài 7. Các thủ tục chuẩn vào/...

Ngày gửi: 2017-10-14 02:04:57

Word-logo-small

Bài 7. Các thủ tục chuẩn vào/...

Ngày gửi: 2017-10-14 00:15:59

Word-logo-small

Giáo án tổng hợp

Ngày gửi: 2017-09-25 22:02:50

Pdf-small

giáo trình pascal 7.0 toàn tập

Ngày gửi: 2017-09-15 20:17:33

Word-logo-small

Giáo án tổng hợp

Ngày gửi: 2017-09-14 10:27:34

Word-logo-small

Giáo án tổng hợp

Ngày gửi: 2017-08-31 11:54:01

Word-logo-small

giáo án tin học 11

Ngày gửi: 2017-05-17 08:41:50

Word-logo-small

Bài 17. Chương trình con và p...

Ngày gửi: 2017-04-11 09:58:31

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết _ Tệp và CTC

Ngày gửi: 2017-04-10 11:54:26

Word-logo-small

Bài 18. Ví dụ về cách viết và...

Ngày gửi: 2017-04-03 09:07:58

Word-logo-small

Bài 18. Ví dụ về cách viết và...

Ngày gửi: 2017-04-03 09:05:03

Word-logo-small

Bai 12 kiểu xâu hay đây

Ngày gửi: 2017-03-28 22:18:02

Word-logo-small

Giáo án tổng hợp

Ngày gửi: 2017-03-27 19:40:58

Word-logo-small

Giúp đỡ

Ngày gửi: 2017-03-10 21:26:49

Pdf-small

Giáo án tổng hợp

Ngày gửi: 2017-01-10 13:51:29

Word-logo-small

Giáo án tổng hợp- tin 11 - gdtx

Ngày gửi: 2017-01-06 08:21:57

Word-logo-small

CAUHOIONTAP_HKI

Ngày gửi: 2016-12-14 08:16:13

Word-logo-small

đề kiểm tra 1 tiết tin học 11

Ngày gửi: 2016-11-16 17:53:03

Word-logo-small

MÔT SỐ LỖI THƯỜNG GẶP TRONG P...

Ngày gửi: 2016-11-07 08:33:41

Word-logo-small

Bài 10. Cấu trúc lặp

Ngày gửi: 2016-11-03 22:31:20

Thumbnail

Đề Thi CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚ...

Ngày gửi: 2016-10-05 00:00:43

Word-logo-small

Bài tập và thực hành 8

Ngày gửi: 2016-10-04 14:21:10

Word-logo-small

Bài 1. Khái niệm lập trình và...

Ngày gửi: 2016-09-30 21:01:46

Thumbnail

Tin hoc 11

Ngày gửi: 2016-09-28 22:32:20

Word-logo-small

Lập trình LC3 một số bài toán...

Ngày gửi: 2016-09-27 23:48:40

Word-logo-small

Giáo án Nghề Tin học 11

Ngày gửi: 2016-08-24 13:51:10

Word-logo-small

Bài 9. Cấu trúc rẽ nhánh

Ngày gửi: 2016-08-17 16:33:04

Word-logo-small

Bài tập và thực hành 1

Ngày gửi: 2016-07-20 13:40:25

Pdf-small

Huong dan su dung BKED 6.0

Ngày gửi: 2016-05-10 09:54:44

Word-logo-small

đề kiểm 1 tiết tra tin hoc 11

Ngày gửi: 2016-05-08 21:26:13

Word-logo-small

Bài 12. Kiểu xâu

Ngày gửi: 2016-04-22 12:00:49