Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học phổ thông > Tin học > Tin học 10 > (2358 bài)

Word-logo-small

Bài 14. Khái niệm về soạn thả...

Ngày gửi: 2018-02-08 18:35:31

Word-logo-small

Giáo án cả năm

Ngày gửi: 2018-01-31 09:48:07

Word-logo-small

Giáo án cả năm

Ngày gửi: 2018-01-09 15:21:19

Word-logo-small

Giáo án học kì 1

Ngày gửi: 2018-01-04 16:03:14

Word-logo-small

Giáo án cả năm

Ngày gửi: 2017-12-13 14:54:21

Word-logo-small

Bài 12. Thực hành 3: Làm quen...

Ngày gửi: 2017-11-29 10:59:56

Word-logo-small

giáo án tin 10

Ngày gửi: 2017-11-29 10:27:34

Word-logo-small

Bài 8. Những ứng dụng của tin...

Ngày gửi: 2017-11-20 15:17:43

Word-logo-small

Bài 1. Tin học là một ngành k...

Ngày gửi: 2017-11-18 14:25:34

Word-logo-small

kien thuc va ky nang tin hoc 10.

Ngày gửi: 2017-10-31 10:57:01

Word-logo-small

Bài 13. Một số hệ điều hành t...

Ngày gửi: 2017-10-01 09:43:00

Word-logo-small

Giáo án tổng hợp

Ngày gửi: 2017-09-25 22:12:24

Word-logo-small

Giáo án tổng hợp

Ngày gửi: 2017-09-14 10:20:51

Word-logo-small

Giáo án tổng hợp

Ngày gửi: 2017-07-10 20:41:23

Word-logo-small

Bài 4. Bài toán và thuật toán

Ngày gửi: 2017-05-14 10:28:20

Word-logo-small

Bài 22. Thực hành 11: Thư điệ...

Ngày gửi: 2017-05-10 08:11:26

Pdf-small

Chương 4: Mạng Máy Tính và In...

Ngày gửi: 2017-05-08 20:12:17

Word-logo-small

Bài 20. Mạng máy tính

Ngày gửi: 2017-04-22 19:14:31

Pdf-small

Bài 21. Mạng thông tin toàn c...

Ngày gửi: 2017-04-14 12:14:36

Word-logo-small

Bài 18. Các công cụ trợ giúp ...

Ngày gửi: 2017-04-10 12:00:14

Word-logo-small

Bài 19. Tạo và làm việc với bảng

Ngày gửi: 2017-04-10 11:57:51

Thumbnail

Crack phần mềm chấm thi trắc ...

Ngày gửi: 2017-03-22 10:05:23

Thumbnail

Crack phần mềm xếp thời khóa ...

Ngày gửi: 2017-03-22 10:02:37

Word-logo-small

Bài 19. Tạo và làm việc với bảng

Ngày gửi: 2017-03-20 15:26:31

Word-logo-small

Bài 18. Các công cụ trợ giúp ...

Ngày gửi: 2017-03-16 16:14:36

Word-logo-small

Bài 18 Các công cụ trợ giúp s...

Ngày gửi: 2017-03-11 13:50:55

Word-logo-small

Bài 19. Tạo và làm việc với bảng

Ngày gửi: 2017-03-07 04:31:57

Word-logo-small

giáo án chuyên đề định dạng v...

Ngày gửi: 2017-03-05 13:29:28

Word-logo-small

Giáo án tổng hợp

Ngày gửi: 2017-02-26 16:00:17

Word-logo-small

Tin học 10

Ngày gửi: 2017-02-25 14:17:28

Word-logo-small

bài 17 : MỘT SỐ CHỨC NĂNG KHÁC

Ngày gửi: 2017-02-17 23:41:31

Word-logo-small

Bài 14. Khái niệm về soạn thả...

Ngày gửi: 2017-01-04 15:15:27

Word-logo-small

Bài 14. Khái niệm về soạn thả...

Ngày gửi: 2016-12-29 09:19:19

Word-logo-small

Đề KT HK1- Đáp án- Ma trận

Ngày gửi: 2016-12-20 14:45:07

Word-logo-small

Bồi dưỡng hsg k10

Ngày gửi: 2016-12-11 08:30:30

Word-logo-small

Giáo án tổng hợp

Ngày gửi: 2016-11-23 12:10:23