Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Tin học > Tin học 8 > (3489 bài)

Word-logo-small

KHDH.Tin học 8. Tuần 25

Ngày gửi: 2018-02-10 08:21:32

Word-logo-small

tin hoc 8

Ngày gửi: 2018-02-04 20:52:28

Word-logo-small

KHDH-TUAN 24

Ngày gửi: 2018-02-04 20:09:09

Word-logo-small

KHDH-Tin học 8. TUÂN 24

Ngày gửi: 2018-02-04 07:56:58

Word-logo-small

Giáo án học kì 1

Ngày gửi: 2018-01-31 20:58:29

Word-logo-small

GIẢI TOÁN VÀ HỌC VẼ HÌNH PHẲN...

Ngày gửi: 2018-01-31 09:56:48

Word-logo-small

Bài 8. Lặp với số lần chưa bi...

Ngày gửi: 2018-01-29 15:14:24

Word-logo-small

vnen tuan 22

Ngày gửi: 2018-01-29 12:17:39

Word-logo-small

KHDH-Tin học 8. Tuần 23

Ngày gửi: 2018-01-29 06:30:12

Word-logo-small

Giáo án học kì 2

Ngày gửi: 2018-01-24 22:18:28

Word-logo-small

Giải toán và vẽ hình học phẳn...

Ngày gửi: 2018-01-23 15:04:13

Word-logo-small

Bài 7. Câu lệnh lặp

Ngày gửi: 2018-01-22 21:43:48

Word-logo-small

Giáo án cả năm

Ngày gửi: 2018-01-22 08:57:55

Word-logo-small

KHDH-Tin học 8. TUẦN 22

Ngày gửi: 2018-01-22 02:02:24

Word-logo-small

Bài 6. Câu lệnh điều kiện

Ngày gửi: 2018-01-17 17:59:04

Thumbnail

Đề cương thực hành HKII Tin 6

Ngày gửi: 2018-01-15 00:32:13

Word-logo-small

Đề thi HKI Tin học 6 2016-2017

Ngày gửi: 2018-01-15 00:31:46

Word-logo-small

KHDH-Tin học 8. Tuần 21

Ngày gửi: 2018-01-12 13:46:54

Thumbnail

Giáo án Tin học 8 kì 2

Ngày gửi: 2018-01-09 11:19:16

Word-logo-small

Giáo án cả năm

Ngày gửi: 2018-01-09 07:15:52

Word-logo-small

Bài 11. GIẢI TOÁN VÀ VẼ HÌNH ...

Ngày gửi: 2018-01-07 16:15:45

Word-logo-small

KHDH-Tin học 8. Tuần 20

Ngày gửi: 2018-01-07 06:56:47

Word-logo-small

Giáo án Tin học 8

Ngày gửi: 2017-12-28 12:03:31

Word-logo-small

Tin học lop 8 moi nhat

Ngày gửi: 2017-12-22 23:40:54

Word-logo-small

tin học 8 cả năm 4 cột

Ngày gửi: 2017-12-19 19:57:01

Word-logo-small

KHDH.Tin học 8. Tuần 18

Ngày gửi: 2017-12-16 22:38:05

Word-logo-small

Giáo án tin 8

Ngày gửi: 2017-12-14 20:47:16

Word-logo-small

KHDH-Tin học 8. Tuan 17

Ngày gửi: 2017-12-09 23:27:42

Word-logo-small

KHDH-Tin học 8. Tuần 16, 17

Ngày gửi: 2017-12-05 23:56:51

Word-logo-small

KHDH-Tin học 8. Tuần 16-KTHK ...

Ngày gửi: 2017-12-05 23:53:01

Word-logo-small

Giáo án cả năm

Ngày gửi: 2017-12-05 20:16:53

Word-logo-small

Giáo án học kì 1

Ngày gửi: 2017-12-05 20:00:58

Word-logo-small

KHDH-Tin học 8. KTHK 1-Tuan 1...

Ngày gửi: 2017-12-02 17:00:10

Word-logo-small

Bài 10. Làm quen với phần mềm...

Ngày gửi: 2017-12-01 20:57:53

Word-logo-small

Tiết 16 ôn tập tin học 8

Ngày gửi: 2017-11-29 21:21:34

Word-logo-small

de cuong tin hoc 8 - vnen

Ngày gửi: 2017-11-28 10:46:21