Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Tin học > Tin học 7 > (3850 bài)

Word-logo-small

Bài 6. Định dạng trang tính

Ngày gửi: 2018-02-09 10:27:18

Word-logo-small

Giáo án cả năm

Ngày gửi: 2018-02-04 22:57:35

Word-logo-small

Giáo án cả năm

Ngày gửi: 2018-02-04 22:56:54

Word-logo-small

Giáo án cả năm

Ngày gửi: 2018-02-04 22:42:07

Word-logo-small

Giáo án Tin học 7.

Ngày gửi: 2018-02-03 09:50:36

Word-logo-small

Bài 9. Trình bày dữ liệu bằng...

Ngày gửi: 2018-01-31 09:06:55

Word-logo-small

Giáo án cả năm

Ngày gửi: 2018-01-28 21:35:07

Word-logo-small

Giáo án cả năm

Ngày gửi: 2018-01-28 21:33:45

Word-logo-small

Bài 3. Thực hiện tính toán tr...

Ngày gửi: 2018-01-25 11:31:15

Word-logo-small

Bài 2. Các thành phần chính v...

Ngày gửi: 2018-01-25 11:30:03

Word-logo-small

Bài 1. Chương trình bảng tính...

Ngày gửi: 2018-01-25 11:28:48

Word-logo-small

Bài 1. Chương trình bảng tính...

Ngày gửi: 2018-01-25 11:27:24

Word-logo-small

Giáo án học kì 2

Ngày gửi: 2018-01-24 16:01:57

Word-logo-small

Giáo án cả năm

Ngày gửi: 2018-01-22 09:04:04

Word-logo-small

Giáo án học kì 1

Ngày gửi: 2018-01-11 23:44:35

Thumbnail

Giáo án Tin học 7 kì 2

Ngày gửi: 2018-01-09 11:19:06

Word-logo-small

Bài 6. Định dạng trang tính

Ngày gửi: 2018-01-08 05:05:44

Word-logo-small

Bài 6. Định dạng trang tính

Ngày gửi: 2018-01-07 22:02:01

Word-logo-small

Bài 6. Định dạng trang tính

Ngày gửi: 2018-01-07 21:53:02

Word-logo-small

Giáo án học kì 2

Ngày gửi: 2018-01-05 09:52:11

Word-logo-small

Kế hoạch cá nhân

Ngày gửi: 2018-01-03 08:18:17

Word-logo-small

Kế hoạch cá nhân

Ngày gửi: 2018-01-03 08:15:19

Word-logo-small

Bài 7. Trình bày và in trang ...

Ngày gửi: 2018-01-02 10:39:10

Word-logo-small

Bài đọc thêm 3. Học vẽ hình h...

Ngày gửi: 2018-01-02 08:18:08

Word-logo-small

Giáo án học kì 1

Ngày gửi: 2017-12-27 18:14:58

Word-logo-small

DE CUONG ON TAP HOC KY I ANH ...

Ngày gửi: 2017-12-24 21:47:13

Word-logo-small

Giáo án học kì 1

Ngày gửi: 2017-12-22 09:24:17

Word-logo-small

Kế hoạch BDTX năm học 2017-2018

Ngày gửi: 2017-12-20 23:30:01

Word-logo-small

Tin học 7 4 cột cả năm

Ngày gửi: 2017-12-19 20:01:04

Word-logo-small

Tin học 7 cả năm 4 cột

Ngày gửi: 2017-12-19 19:59:27

Word-logo-small

Học đại số với Geogebra mới

Ngày gửi: 2017-12-16 10:12:44

Word-logo-small

Bài đọc thêm 3. Học vẽ hình h...

Ngày gửi: 2017-12-16 10:10:27

Word-logo-small

Tin học 7.trai nghien sang tao

Ngày gửi: 2017-12-15 03:41:10

Word-logo-small

Giáo án học kì 1

Ngày gửi: 2017-12-08 22:03:58

Word-logo-small

Giáo án học kì 1

Ngày gửi: 2017-12-05 20:11:15

Word-logo-small

Giáo án học kì 1

Ngày gửi: 2017-12-05 20:09:30