Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Tin học > Tin học 6 > (6578 bài)

Word-logo-small

Giáo án cả năm

Ngày gửi: 2018-01-22 08:54:14

Word-logo-small

Giáo án tin học 6 hk2 theo ct...

Ngày gửi: 2018-01-16 19:26:47

Word-logo-small

Giáo án học kì 1

Ngày gửi: 2018-01-11 23:42:48

Word-logo-small

Giáo án học kì 1 năm học 2017...

Ngày gửi: 2018-01-10 04:46:20

Thumbnail

Giáo án Tin học 6 kì 2

Ngày gửi: 2018-01-09 11:18:55

Word-logo-small

Giáo án học kì 2

Ngày gửi: 2018-01-04 20:26:07

Word-logo-small

bang điểm của trung tâm HTCD

Ngày gửi: 2017-12-28 08:51:48

Word-logo-small

quy che lam viec cua trung ta...

Ngày gửi: 2017-12-28 08:49:47

Word-logo-small

ke hoach boi lội

Ngày gửi: 2017-12-28 08:45:40

Word-logo-small

Bài 15. Chỉnh sửa văn bản

Ngày gửi: 2017-12-27 08:38:28

Word-logo-small

Bài 15. Chỉnh sửa văn bản

Ngày gửi: 2017-12-27 08:16:21

Word-logo-small

kiểm tra học kì i

Ngày gửi: 2017-12-26 20:55:41

Word-logo-small

Giáo án học kì 1

Ngày gửi: 2017-12-24 06:01:04

Word-logo-small

lop 6

Ngày gửi: 2017-12-21 16:48:54

Word-logo-small

Giáo án cả năm

Ngày gửi: 2017-12-21 16:43:59

Word-logo-small

Tin học 6 cả năm 4 cột

Ngày gửi: 2017-12-19 20:00:25

Word-logo-small

Bài 9. Vì sao cần có hệ điều ...

Ngày gửi: 2017-12-13 08:56:53

Word-logo-small

Tich hop mon tin 6

Ngày gửi: 2017-12-11 09:09:27

Word-logo-small

Giáo án học kì 1

Ngày gửi: 2017-12-10 15:55:19

Word-logo-small

Đề kiểm tra HKI

Ngày gửi: 2017-12-07 15:30:06

Word-logo-small

Giáo án cả năm

Ngày gửi: 2017-12-04 10:02:47

Word-logo-small

Giáo án học kì 1(mới)

Ngày gửi: 2017-11-30 10:35:54

Word-logo-small

Le Van Luong-Tin hoc 7

Ngày gửi: 2017-11-23 18:29:08

Word-logo-small

Le Van Luong-Tihococ 67

Ngày gửi: 2017-11-23 18:15:53

Word-logo-small

Bài 12. Hệ điều hành Windows

Ngày gửi: 2017-11-22 18:25:41

Word-logo-small

Bài 5. Luyện tập chuột

Ngày gửi: 2017-11-22 17:33:09

Word-logo-small

Bài 1. Thông tin và tin học

Ngày gửi: 2017-11-22 16:54:24

Word-logo-small

Bài thực hành 3. Các thao tác...

Ngày gửi: 2017-11-22 15:56:44

Word-logo-small

Bài 3. Em có thể làm được nhữ...

Ngày gửi: 2017-11-22 15:43:26

Word-logo-small

Bài thực hành 3. Các thao tác...

Ngày gửi: 2017-11-22 15:20:15

Word-logo-small

Giáo án học kì 1

Ngày gửi: 2017-11-22 14:57:53

Word-logo-small

Đề kiêm tra tinh học 6

Ngày gửi: 2017-11-19 20:11:45

Word-logo-small

Chỉ thị số 2699/CT-BGDDT về n...

Ngày gửi: 2017-11-15 14:36:48

Pdf-small

Công văn 271/GDĐT hướng dẫn ...

Ngày gửi: 2017-11-11 20:47:20

Pdf-small

Công văn số 218/pgd- hướng dẫ...

Ngày gửi: 2017-11-11 10:34:56

Word-logo-small

Giáo án cả năm

Ngày gửi: 2017-11-10 09:16:24