Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT 2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Thừa
Ngày gửi: 18h:40' 13-02-2018
Dung lượng: 75.5 KB
Số lượt tải: 8
Số lượt thích: 0 người
SỞ GD&ĐT BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT NGÔ LÊ TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:09/BC-THPT.NLT Phù Cát, ngày 08 tháng 02 năm 2018

LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT 2018
(Theo Công văn số 112/UBND-CA huyện Phù Cát)
Stt

NGÀY TRỰC
GIÁO VIÊN TRỰC
TRỰC LÃNH ĐẠO
Ghi chú


Sáng, chiều
Tối
1
14/02/2018
29 tháng chạp

Nguyễn Đức Hiển
Nguyễn Xuân Diện
Trương Thành Khải
14/02/2018
29 tháng chạp
Trần Quốc Linh
Đặng Văn Thạnh2
15/02/2018
30 tháng chạp

Huỳnh Thừa
Phan Tấn Trung
Nguyễn Văn Mừng
Trương Thành Khải
15/02/2018
30 tháng chạp
Phạm Chế Viễn3
16/02/2018
Mồng 1 Tết

Nguyễn Văn Hảo
Nguyễn Văn Quy
Nguyễn Văn Mừng

16/02/2018
Mồng 1 Tết
Lê Đình Công Nguyễn Ngọc Hưng4
17/02/2018
Mồng 2 Tết

Trần Quốc Linh
Lê Thành Dũng
Nguyễn Đức Hiển
17/02/2018
Mồng 2 Tết
Nguyễn Văn Hảo
Phạm Chế Viễn5
18/02/2018
Mồng 3 Tết

Nguyễn Minh Vinh
Hồ Quốc Bảo
Phan Tấn Trung
18/02/2018
Mồng 3 Tết
Lê Thành Dũng
Nguyễn Quốc My6
19/02/2018
Mồng 4 Tết

Nguyễn Xuân Diện
Lê Đình Công
Nguyễn Văn Quy
19/02/2018
Mồng 4 Tết
Nguyễn Ngọc Hưng
Nguyễn Minh Vinh7
20/02/2018
Mồng 5 Tết

Nguyễn Quốc My
Huỳnh Thừa
Đặng Văn Thạnh
20/02/2018
Mồng 5 Tết
Biện Hoàng Danh
Hồ Quốc BảoGhi chú
Trực buổi sáng, chiều: từ 6h00 đến 18h30.
Trực buổi tối: từ 18h30 đến 6h00 hôm sau.
Lãnh đạo trực cả ngày, đêm.
Bảo vệ: Nguyễn Văn Cảnh, Nguyễn Nở: trực cả ngày, đêm. 
Gửi ý kiến