Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Let's learn 2 - periosd 61

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Trọng Quân (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:19' 05-04-2008
Dung lượng: 45.5 KB
Số lượt tải: 349
Số lượt thích: 0 người
UNIT 12
Section A
Lesson 1
Look, listen and repeat; Look and say; Let`s talk
P_110-111Lesson 2
Listen and check; Say it right; Let`s write; Read aloud
P_112-113


Section B
Lesson 3
Listen and repeat; Let`s talk; Listen and number
P_114-115Lesson 4
Read and answer; Let`s write; Let`s play; Summary
P_116-117


WEEK 31
GRADE 4
PERIOD 61 LESSON 3_114-115 (SECTION B)
*Objectives: By the end of the lesson ss will be able to ask and answer about price of thing(s)
*Materials: Textbook, cards, cassette and tape, puppets, pictures
*Procedure:
T
Contents & Techniques
T`s & Ss` activities

5`
I-WARM-UP: SLAP THE BOARD
-T explains how to play
-Ss work in 2 groups
-Ss slap the correct words4`
II-PRESENTATION:
*Pre teach:
-T-shirt
-blouse
-skirt
-jeans
-shorts
-shoes
( Checking: SLAP THE BOARD
*Introducing the first pattern:

P.A: How much is the T-shirt?
P.B: It`s 20,000 dong

*Practice:
S1: How much is the T-shirt?
S2: It`s 20,000 dong-T uses pictures to teach vocab

( Ss work in 2 groups
-T uses puppets to model
-Ss repeat (in choral)
-Ss repeat (in groups)
-Ss repeat (individually)
-T runs through all pictures with new pattern
-Ss repeat
-Ss work in close pairs (change role)( Open pairs (change role)*Introducing the first pattern:

P.A: How much are the jeans?
P.B: They`re 70,000 dong

*Practice:
S1: How much are the jeans?
S2: They`re 70,000 dong

-T uses puppets to model
-Ss repeat (in choral)
-Ss repeat (in groups)
-Ss repeat (individually)
-T runs through all pictures with new pattern
-Ss repeat
-Ss work in close pairs (change role)( Open pairs (change role)

17`
III-OPEN YOUR BOOK:

How much is the T-shirt?
It`s 20,000 dong

How much are the jeans?
They`re 70,000 dong

It`s = It is
They`re = They are

*Practice:
S1: How much is the T-shirt?
S2: It`s 20,000 dong
S1: How much are the jeans?
S2: They`re 70,000 dong
-T & Ss open books_P115
-T plays the tape
-Ss listen - point - repeat
-T ask ss to read aloud
-Ss read aloud individually
-T asks ss to take out the pattern

-T asks ss look at the pictures and practice in pairs
-Ss do in pairs

7`
IV-EXTENSION: BEANBAG CIRCLE

S1: How much are the jeans?
S2: They`re 70,000 dong
-T plays a song on the tape
-Whole class works
-When teacher stops the tape, ss practice in pairs

2`
V-WORKBOOK:
-Learn vocab and the pattern
-Prepare for L4_P116-117 
Gửi ý kiến