Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Lập kế hoạch cá nhân

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Tự làm
Người gửi: Nguyễn Văn Phê
Ngày gửi: 14h:20' 11-01-2019
Dung lượng: 38.0 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG TIỂU HỌC B PHÚ BÌNH
BÁO CÁO
"Số liệu (sơ) tổng kết công tác giáo dục đạo đức, lối sống, hoạt động ngoại khóa,
y tế trường học, công tác học sinh - sinh viên
Năm học 2018 - 2019 "

TT NỘI DUNG Số liệu cụ thể
1 "Số buổi sinh hoạt chuyên đề/hội nghị/hội thảo, hoạt động truyền thông về giáo dục đạo đức, lối sống cho HS/SV " 4
2 "Số buổi tuyên truyền, sinh hoạt chuyên đề/hội nghị/hội thảo, hoạt động truyền thông về pháp luật ATGT" 4
3 "Số buổi tuyên truyền, sinh hoạt chuyên đề/hội nghị/hội thảo, hoạt động truyền thông về an ninh trật tự, phòng, chống ma túy, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội cho HS/SV " 18
4 "Số buổi tuyên truyền, sinh hoạt chuyên đề/hội nghị/hội thảo, hoạt động truyền thông về giáo dục môi trường, phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh trường học" 18
5 "Số buổi tuyên truyền, sinh hoạt chuyên đề/hội nghị/hội thảo, hoạt động truyền thông về giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành niên cho HS/SV " 2
6 "Số buổi tổ chức hoạt động truyền thông về giáo dục chuyển đổi hành vi xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình" 2
7 "Số HS/SV được khen thưởng về thành tích, trong đó"
+ Rèn luyện và tham gia hoạt động xã hội 0
+ Hoạt động Đội TNTP HCM 25
+ Hoạt động Đoàn TNCS HCM 0
"+ Hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật" 10
+ Hoạt động thể dục thể thao 5
+ Gương người tốt - Việc tốt 25
8 "Số HS tham gia hoạt động tình nguyện, đền ơn đáp nghĩa" 20
9 "Số HS tham gia hỗ trợ đồng bào vùng khó khăn, thiên tai" 0
10 Số HS tham gia hoạt động giúp bạn đến trường 113
11 Số HS tham gia hiến máu nhân đạo 0
12 Số HS được nhận học bổng (các loại):
+ Cấp trường: 32
Tổng số tiền HS được nhận cấp trường 4800000
+ Cấp huyện: 0
Tổng số tiền HS được nhận cấp huyện 0
+ Cấp tỉnh: 0
Tổng số tiền HS được nhận cấp tỉnh 0
+ Cấp Trung ương: 0
Tổng số tiền HS được nhận cấp tỉnhTrung ương 0
13 Số HS được tham gia lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng 0
14 Số HS được kết nạp Đảng 0
15 Tổng số Đoàn viên HS 0
16 Số HS được kết nạp Đoàn 0
17 Tổng số Đội viên 124
18 Số HS được kết nạp Đội 0
19 Số lớp phổ cập bơi cho HS 0
20 "Số giáo viên được tham gia tập huấn bơi lội, cứu đuối, trong đó:" 0
Cấp huyện 0
Cấp tỉnh 0
Cấp Trung ương 0
21 Số HS biết bơi: 124
22 Số HS chưa biết bơi: 159
23 "Số HS vi phạm luật giao thông (sử dụng xe trên 50cm3 trong trường, có Biên bản xử lý của ngành chức năng) " 0
24 "Số HS bị tai nạn thương tích (chết), trong đó:" 0
+ Tai nạn giao thông: 0
+ Tai nạn đuối nước: 0
+ Tai nạn thương tích khác: 0
25 "Số HS bị xâm hại, ngược đãi, bạo hành" 0
26 Số HS vi phạm pháp luật bị kỷ luật ở mức khiển trách 0
27 Số HS vi phạm pháp luật bị kỷ luật ở mức cảnh cáo 0
28 Số HS vi phạm pháp luật bị kỷ luật đuổi học 0
29 "Số HS vi phạm pháp luật bị phạt hành chính, truy tố hoặc cho đi giáo dưỡng" 0
30 "Số vụ HS có hành vi vô lễ, xúc phạm giáo viên" 0
31 Số vụ HS đánh nhau trong trường: 0
Trong đó HS vi phạm: 0
32 Số HS được giáo dục hướng nghiệp 0
33 Số GV được tham gia lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng 0
34 Số GV được kết nạp Đảng 0
35 Số Đoàn viên GV 0
36 Số GV vi phạm pháp luật bị kỷ luật ở mức cảnh cáo 0
37 Số GV vi phạm pháp luật bị kỷ luật ở mức buộc thôi việc 0
38 Hoạt động Tổ tư vấn học đường 0
+ Số trường hợp tham gia tư vấn 0
"+ Số trường hợp được hỗ trợ, giải quyết vấn đề trực tiếp" 0
+ Số trường hợp được phối hợp với các bên liên quan để giải quyết vấn đề 0

Thủ trưởng đơn vị


Ngô Tùng Châu
 
Gửi ý kiến