Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

lam quen voi toan 4 tuoi

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thanh Tình
Ngày gửi: 21h:47' 13-03-2018
Dung lượng: 17.3 KB
Số lượt tải: 9
Số lượt thích: 0 người
Thứ 4 ngày7tháng 3 năm 2018
HOẠT ĐỘNG HỌC
LQVT: Gộp hai nhóm đối tượng có số lượng 5 và đếm

I/ Kết quả mong đợi
1/ Kiến thức: Trẻ biết gộp 2 nhóm đối tượng lại với nhau và đếm
2/ Kỹ năng: Rèn kỹ năng đếm, gộp, chọn số tương ứng với mỗi nhóm
3/ Thái độ: Giáo dục trẻ biết yêu cái đẹp và giữ gìn cái đẹp
II.Chuẩn bị: - Cô và mỗi trẻ có 3 lô tô hoa sen, 2 lô tô hoa hướng dương và các thẻ số 1, 2, 3, 4, 5
- Mô hình vườn hoa: 1 cây hoa đào, 2 cây hoa mai, 3 cây hoa cúc, 4 cây hoa hồng, 5 xanh. Một ít hạt lạc, hạt đậu
III/ Cách tiến hành:
Hoạt động của cô
Hoạt động của trẻ

* Ổn định tổ chức:
-Cô cùng trẻ hát bài: Bông hoa mừng cô
* Ôn đếm trong phạm vi 5
- Cho trẻ quan sát vườn hoa
+ Ai có nhận xét gì về vườn hoa?
+ Có mấy cây hoa đào?
+ Có mấy cây hoa mai?
+ Có mấy cây hoa cúc?
+ Có mấy cây hoa hồng?
+ Có mấy cây xanh?
+ Trồng hoa để làm gì?
- Giáo dục trẻ:…
- Gọi trẻ lên chọn số đặt tương ứng với mỗi nhóm hoa, nhóm cây xanh
- Cô cùng trẻ đọc bài thơ: Bó hoa tặng cô

* Gộp 2 nhóm đối tượng và đếm
- Cho trẻ xem bức tranh về hoa
+ Có mấy nhóm hoa?
+ Đó là những nhóm hoa nào?

+ Nhóm hoa hướng dương có mấy bông?
+ 2 bông hướng dương tương ứng số mấy?
+ Nhóm hoa sen có mấy bông?
+ 3 bông sen tương ứng số mấy?
- Cô gộp hai nhóm lại với nhau, cho trẻ đếm nhóm cô vừa gộp
+ 5 bông hoa tương ứng số mấy?
- Cho trẻ lấy lô tô hoa hướng dương xếp về phía tay trái, lấy lô tô hoa sen xếp về phía tay phải
- Cho trẻ chọn số trương cứng với mỗi nhóm


- Cho trẻ gộp 2 nhóm lại với nhau để thành 1 nhóm mới
- Cho trẻ đếm số lượng của nhóm mới tạo thành
+ Chọn số mấy để đặt vào nhóm 5 bông hoa?

-Cho trẻ kiểm tra kết quả lẫn nhau
- Cô kiểm tra kết quả của trẻ
- Cho trẻ lấy lô tô hoa hướng dương xếp về phía tay phải, lấy lô tô hoa sen xếp về phía tay trái ( Các bước tiếp tiếp theo tiến hành tương tự)
- Cho trẻ cất lô tô hoa vào rổ
* Luyện tập
- Trò chơi “Tập tầm vông”
- Cô để hạt trong 2 tay (1 tay,2 hạt,1 tay 3 hạt)
- Cho trẻ đoán tay tay trái cô cầm hạt gì và có mấy hạt? tay phải cô cầm hạt gì và có mấy hạt.
- Cô gộp số hạt cả hai tay lại rồi cho trẻ đếm
- Phát cho mỗi trẻ 2 hạt lạc, 3 hạt đậu để trẻ chơi
* Kết thúc: Cô nhận xét tuyên dương trẻ

- Trẻ hát và đi quan sát vườn hoa


- Trẻ nhận xét theo suy nghĩ của trẻ
- Có 1 cây hoa đào
- Trẻ đếm 1,2 - có 2 cây hoa mai
- Trẻ đếm 1, 2, 3 - có 3 cây hoa cúc
- Trẻ đếm 1,2,3,4 - có 4 cây hoa hồng
- Trẻ đếm 1,2,3,4,5 - có 5 cây xanh
- Hoa làm đẹp vường trường và làm đẹp cảnh quan môi trường
- Trẻ chọn số 1 đặt vào 1 cây hoa đào
- Trẻ chọn số 2 đặt vào 2 cây hoa mai
- Trẻ chọn số 3 đặt vào 3 cây hoa cúc
- Trẻ chọn số 4 đặt vào 4 cây hoa hồng
- Trẻ chọn số 5 đặt vào 5 cây xanh
- Trẻ đọc thơ và đi lấy rổ đồ dùng về chỗ ngồi

- Trẻ xem
- Có 2 nhóm hoa
- Nhóm hoa hướng dương và nhóm hoa sen
- Trẻ đếm 1,2 - Có 2 bông
- Số 2
- Trẻ đếm 1,2,3– Có 3bông
- Số 3
- Trẻ đếm 1,2,3,4,5 – có 5 bông hoa

- Số 5
- Trẻ đặt 2 bông hoa hướng dương về phía bên trái, 3 bông hoa sen về phía bên phải
- Trẻ chọn số 2 đặt vào nhóm hoa hướng dương, số 3 đặt vào nhóm hoa sen
- Trẻ dồn 2 nhóm vào một chỗ

- Trẻ đếm 1,2,3,4,5- tất cả có 5 bông hoa
- Số 5, trẻ chọn
 
Gửi ý kiến