Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kiểm tra GDCD

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Văn Định (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:12' 08-11-2009
Dung lượng: 48.0 KB
Số lượt tải: 20
Số lượt thích: 0 người
Kiểm tra ( 15’ ) – Môn giáo dục công dân
Họ và tên:……………………………. Năm học 2009 - 2010
Lớp:………..
Điểm
Lời phê của cô giáo


Câu 1 : Đánh dấu x vào ý kiến em đồng ý
Chỉ có trong nhà trường mới cần có kỉ luật.


Ở đâu có kỉ luật ở đó có nề nếp.


Tôn trọng kỉ luật là tôn trọng mình và tôn trọng người khác.


Nhờ có kỉ luật mà lợi ích của mọi người được đảm bảo.


Kỉ luật làm cho con người mất tự do.


Không có kỉ luật, mọi việc vẫn tốt.


Nhờ kỉ luật con người cảm thấy vui vẻ, thanh thản dễ chịu.


Có tôn trọng kỉ luật, mọi việc tiến hành thuận lợi có kết quả.


 i. Để thành người biết tôn trọng kỉ luật cần nghiêm khắc với bản thân.


Câu 2 :
Thế nào là tôn trọng kỉ luật ?
Kể lại những việc em ( bạn em ) đã làm thể hiện tôn trọng kỉ luật ?
_________________________________________________________________
Kiểm tra ( 15’ ) – Môn giáo dục công dân
Họ và tên:……………………………. Năm học 2009 - 2010
Lớp:………..
Điểm
Lời phê của cô giáo


Câu 1 : Đánh dấu x vào ý kiến em đồng ý
Chỉ có trong nhà trường mới cần có kỉ luật.


b. Ở đâu có kỉ luật ở đó có nề nếp.


Tôn trọng kỉ luật là tôn trọng mình và tôn trọng người khác.


Nhờ có kỉ luật mà lợi ích của mọi người được đảm bảo.


Kỉ luật làm cho con người mất tự do.


Không có kỉ luật, mọi việc vẫn tốt.


Nhờ kỉ luật con người cảm thấy vui vẻ, thanh thản dễ chịu.


Có tôn trọng kỉ luật, mọi việc tiến hành thuận lợi có kết quả.


 i. Để thành người biết tôn trọng kỉ luật cần nghiêm khắc với bản thân.


Câu 2 :
Thế nào là tôn trọng kỉ luật ?
Kể lại những việc em ( bạn em ) đã làm thể hiện tôn trọng kỉ luật ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 
Gửi ý kiến