Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KIểm tra chương 2 - Hình 6 + ma trận

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Hoàng Đông (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:43' 25-10-2014
Dung lượng: 289.0 KB
Số lượt tải: 8471
Số lượt thích: 1 người (Đoàn Mạnh Công)
Ngày soạn : ....................................
Ngày giảng: 6A...............................

Tiết 28 KIỂM TRA
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

Cấp độ

Chủ đề
Nhận biêt
Thông hiểu
Vận dung
Cộng
Cấp độ Thấp
Cấp độ CaoTNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL


Chủ đề 1: Nửa mặt phẳng, góc

Biết khái niệm nửa mặt phẳng,góc.
Vẽ được góc khi biết số đo.
Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %1
1
10%
1
1,0
10%

Chủ đề 2:
Số đo góc
Hiểu được nếu tia Oy nằm giữa hai tia Ox,Oz thì:

Hiểu các khái niệm góc vuông góc nhọn, góc tù,hai góc kề nhau,hai góc bù nhau,hai góc phụ nhau,hai góc kề bù.
Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,25
2,5%

4
1
10%
1
1
10%
6
2,25
12,5%

Chủ đề 3:
Tia phân giác của một góc.


Hiểu định nghĩa tia phân giác của một góc.
Biết vận dụng quan hệ giữa các góc.tia nằm giữa,để tính số đo các góc

Tính được số đo góc dựa vào định nghĩa tia phân giác của một góc.


Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %


1
0,25
2,5%

1
0,25
2,5%
2
3
30%

1
1
10%
5
4,5
45%

Chủ đề 4:
Đường tròn, tam giác.
Biết về khái niệm tam giác, đường tròn

Vận dụng biết vẽ tam giác bằng thước và com pa.Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,25
2,5%
1
2
20%


2
2,25
22,5%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
2 0,5
5%
7
3,25
32,5%
4
5,25
52,5%
 1
1
10%
14
10
100%

ĐỀ KIỂM TRATRƯỜNG THCS

Họ và tên: .......................................
Lớp: ...
KIỂM TRA
Môn: Hình học 6...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................

I. Trắc nghiệm: (2điểm) Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1 : Góc bẹt là góc có hai cạnh là hai tia…
A. Song song B. Trùng nhau C. Cắt nhau. D .Đối nhau
Câu 2 : Số đo của góc vuông là :
A. 1800 B. 450 C. 900 D. 800 Câu 3 Hai góc kề bù là có tổng số đo là:
A. 900 B.1800 C. 1200 D. 800
Câu 4 Nếu tia Oy nằm giữa tia Ox và Oz thì khẳng định nào sau đây đúng:
A. B. 
C.  D. 
Câu 5 Ot là tia phân giác của góc xOy nếu thỏa mãn điều kiện nào sau đây?
A.  B. 
C.  D.
Câu 6: Cho đường tròn (O; 5cm). Điểm A nằm ngoài (O; 5cm). Khẳng định nào sau đây đúng:
A. OA < 5cm B. OA = 5cm C. OA > 5cm D. OA 5cm
Câu 7: Hai góc có tổng số đo bằng 900 là hai góc:
A. Kề bù. B. Bù nhau. C. Phụ nhau D. Đối nhau
Câu 8: Trên hình vẽ bên, góc x có số đo độ bằng
A. 650.
B. 750.


C. 550.
D. 450.


 II. Tự luận ( 8đ)
Bài 1: (6đ) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Oy, Oz sao cho 
A. Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
B. So sánh  và 
C. Tia Oz có là tia phân giác của góc xOy không
No_avatar

Cảm ơn  bạn nha . mình bận quá không kịp làm, may mà bạn tang lên Mỉm cười

No_avatar

cảm ơn nhiều nha.ai có acc bang bang cho mình nhaMỉm cườiMỉm cườiMỉm cười

 
Gửi ý kiến