Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

kiem tra 15 phut sinh 7

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Neãn Tò Noïc Ông
Ngày gửi: 22h:23' 15-11-2012
Dung lượng: 57.5 KB
Số lượt tải: 77
Số lượt thích: 0 người
Trường ……………………………………………. ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT
Họ& tên:…………………………………………. MÔN: SINH HỌC 7
Lớp 7…. ĐỀ A
ĐIỂM
 LỜI PHÊI.TRẮC NGHIỆM:(3Đ) Chọn ý đúng cho các câu sau
Câu 1: Nhện có mấy đôi chân bò?
a.2 đôi b.3 đôi
c.4 đôi d.5 đôi
Câu 2: Bộ phận nào trên cơ thể nhện dùng để bắt mồi và tự vệ?
a.Đôi kìm có tuyến độc b.Đôi chân xúc giác
c.Đôi chân bò d.Núm tuyến tơ
Câu 3: Nhện có tập tính nào?
a.Chăng lưới b.Bắt mồi
c.Cả a và b d.Không có tập tính nào
Câu 4: Trong các nhóm động vật sau, nhóm động vật nào toàn lớp hình nhện?
a.Cua,cáy,nhện b.Tôm sông,cua nhện,cái ghẻ
c.Rận,rệp,châu chấu d.Cái ghẻ,nhện đỏ,bọ cạp
Câu 5: Khi chăng lưới,nhện chăng dây tơ nào trước?
a.Tơ phóng xạ b.Tơ khung
c. Tơ vòng d.Chăng cùng lúc cả 3 loại
Câu 6: Nhện hoạt động vào thời gian nào trong ngày?
a.Ban đêm b.Ban ngày
c.Cả ngày lẫn đêm d.Vào buổi trưa
II.TỰ LUẬN:(7Đ)
Câu 1:Trình bày cấu tạo và chức năng các bộ phận cơ thể nhện?(6đ)
Câu 2: Em hãy kể tên 2 đại diện thuộc lớp hình nhện có hại cho con người(1đ)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ĐÁP ÁN SINH HỌC 7
ĐỀ A
*Thời gian:15 phút
I/Trắc nghiệm: (3đ)
Câu 1: c(0.5đ)
Câu 2: a(0.5đ)
Câu 3: c(0.5đ)
Câu 4: d(0.5đ)
Câu 5: b(0.5đ)
Câu 6: a(0.5đ)
II/Tự luận: (7đ)
Câu 1: (6đ)

Các phần cơ thể
Tên bộ phận
Chức năng

Phần
đầu - ngực
Đôi kìm có tuyến độc(0.5đ)
Bắt mồi và tự vệ(0.5đ)


Đôi chân xúc giác phủ đầy lông(0.5đ)
Cảm giác về khứu giác, xúc giác(0.5đ)


4 đôi chân bò(0.5đ)
di chuyển và chăng luới(0.5đ)

Phần bụng
phía trước là đôi khe hở(0.5đ)
Hô hấp(0.5đ)


ở giữa là lỗ sinh dục(0.5đ)
Sinh sản(0.5đ)


Phía sau là các núm tơ(0.5đ)
Sinh ra tơ nhện(0.5đ)

Câu 2: (1đ) Kể tên đúng 1 đại diện đạt 0,5 đ

Ngày nộp
Duyệt tổ CM
Duyệt BGHTrường ……………………………………………. ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT
Họ& tên:…………………………………………. MÔN: SINH HỌC 7
Lớp 7…. ĐỀ B
ĐIỂM
 LỜI PHÊI.TRẮC NGHIỆM:(3Đ) Chọn ý đúng cho các câu sau
Câu 1: Nhện có mấy đôi chân xúc giác?
a.1 đôi b.2 đôi
c.3 đôi d.4 đôi
Câu 2: Nhện hoạt động vào thời gian nào trong ngày?
a. Vào buổi trưa b.Ban ngày
c.Cả ngày lẫn đêm d. Ban đêm
Câu 3: Nhện có tập tính nào?
a.Chăng lưới b.Bắt mồi
c. Không có tập tính nào d. Cả a và b
Câu 4: Trong các nhóm động vật sau, nhóm động vật nào toàn lớp hình nhện?
a. Cái ghẻ,nhện đỏ,bọ cạp b.Tôm sông,cua nhện,cái ghẻ
c.Rận,rệp,châu chấu d. Cua,cáy,nhện
Câu 5: Bộ phận nào trên cơ thể nhện dùng để bắt mồi và tự vệ?
a. Đôi chân xúc giác b. Đôi kìm có tuyến độc
c.Đôi chân bò d.Núm tuyến tơ
Câu 6: Khi chăng lưới,nhện chăng dây tơ nào trước?
a.Tơ phóng xạ b. Tơ vòng
 
Gửi ý kiến