Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KIỂM TRA 1 TIẾT

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Gia Tải
Ngày gửi: 08h:03' 07-04-2015
Dung lượng: 56.0 KB
Số lượt tải: 91
Số lượt thích: 0 người
A. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Mức độ
Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
Cấp thấp
Cấp cao


Trưng Vương và cuộc kháng chiến
C.1. Hai Bà Trưng đã làm gì sau khi giành lại độc lập ?
Số câu
11

Số điểm
2,52,5

Tỷ lệ (%)
25%25%

Khởi nghĩa Lí Bí


C.2. Em hãy phân tích nguyên nhân thắng lợi của Triệu Quang Phục


Số câu


1

1

Số điểm


2,0

2,0

Tỷ lệ (%)


20%

20%

Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các TK VII – IX
C.3. Dưới ách đo hộ nhà Đường nước ta có gì thay đổi ?
Số câu
11

Số điểm
2,52,5

Tỷ lệ (%)
25%25%

Thời kỳ Bắc thuộc và đấu tranh giành độc lập

C.4. Ghi nội dung sự kiện lịch sử cho phù hợp. Đầu thế kỷ III, 179TCN, Đầu thế kỷ VII, năm 603, năm 618, thế kỷ VII - IXSố câu

1


1

Số điểm

3,0


3,0

Tỷ lệ (%)

30%


30%

Tổng số câu
2
1
1

4

Số điểm
5,0
3,0
2,0

10,0

Tỷ lệ (%)
50%
30%
20%

100%

B. MÔ TẢ MA TRẬN VÀ CÁCH TÍNH ĐIỂM
Về việc đổi mới dạy học và kiểm tra đánh giá ở THCS theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
1. Về nhận biết : (Tổng số điểm 50%). Mô tả cần đạt :
- Nêu công lao đóng góp của Hai Bà Trưng sau khi giành lại độc lập.
- Trình bày chính sách đô hộ nhà Đường làm cho nước ta có những thay đổi gì ?
2. Về thông hiểu : (Tổng số điểm là 30%). Cần đạt được :
- Quá trình học, học sinh tư duy sắp xếp thời gian có hệ thống qua các triều đại đô hộ trên đất nước ta một cách khoa học và phù hợp nội dung sự kiện lịch sử.
- Hình thành được kỹ năng tổng hợp quá trình học tập của học sinh qua các dấu mốc lịch sử của dân tộc.
3. Về vận dụng (Tổng số điểm là 20% kể cả vận dụng thấp và vận dụng cao).
- Đối với học sinh khối 6 vận dụng thấp là phù hợp.
- Là vận dụng trong thực tiễn đã học từ đầu năm đến nay như nguyên nhân, diễn biến, kết quả và ý nghĩa.
- Về phân tích nguyên nhân thắng lợi của Triệu Quang Phục chông quân lương, học sinh chỉ cần phân tích rõ thêm nguyên nhân thắng lợi. Ví dụ : Người chỉ huy tài giỏi là Triệu Quang Phục tài giỏi ở chỗ nào, đó là : Chọn vùng Dạ Trạch để đánh lâu dài, nữa đêm địch ngủ ta ra đánh để cướp vũ khí, lương thực, tiêu hao lực lượng địch, gây địch hoang mang ý chí chiến đấu, …. Lần lượt phân tích các nguyên nhân thắng lợi khác, học sinh có thể vận dụng được.
C. ĐÁP ÁN
Câu 1(2,5 đ) : Mỗi ý linh hoạt …………………………………………….0,4 điểm.
- Trưng Trắc lên ngôi gọi là Trưng Vương đóng đô ở Mê Linh.
- Phong chức người có công.
- Tổ chức lại chính quyền.
- Các lạc tướng vẫn giữ nguyên ở các Huyện.
- Xóa thuế 2 năm liền cho nhân dân.
- Luật pháp hà khắc thời Hán được bãi bỏ.
Câu 2 (2,0 đ)
- Người chỉ huy tài giỏi : Chọn vị trí để kháng chiến, đánh lúc nữa đêm để tiêu hao lực lượng địch, gây địch mất ý chí, phản công địch lúc có thời cơ. …. 1,0 điểm.
- Chiến đấu bền bỉ, kiên trì của nghĩa quân. …………………………… 0,5 điểm.
- Ủng hộ nhân dân về sức người, sức của và rèn đúc vũ khí ………….. 0,5 điểm.
Câu 3 (2,5 điểm) : Mỗi ý linh hoạt ……………………………………….. 0,6 điểm.
- Đổi tên nước An Nam đô hộ phủ năm 679.
- Cử người cai trị đến Châu, Huyện còn lại người Việt.
- Mở đường giao thông, xây thành đắp lũy, tăng quân ở đồn trú để
 
Gửi ý kiến