Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

kiểm điểm TW 4 khóa XI

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Văn Liệt
Ngày gửi: 14h:19' 29-10-2012
Dung lượng: 43.5 KB
Số lượt tải: 4116
Số lượt thích: 0 người
Họ tên: Võ Văn Liệt ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


BẢN KIỂM ĐIỂM
Tự phê bình và phê bình
Thực hiện nghị quyết TW 4 (khóa XI)

Thực hiện hướng dẫn số 06-HD/BTCĐUK ngày 17/04/2012, của Ban tổ chức Đảng ủy khối cơ quan tỉnh Sóc Trăng, thực hiện kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng viên hiện nay” ; Bản thân tự kiểm điểm đánh giá có những ưu khuyết điểm, hạn chế như sau:
I. KIỂM ĐIỂM THEO 3 NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 (KHÓA XI).
1. Ưu điểm.
1.1. Về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; Việc thực hiện Quy định về những việc đảng viên không được làm:
Bản thân thực hiện tốt việc học tập, quán triệt kịp thời và đầy đủ các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.
Quán triệt học tập tốt các quy định và hướng dẫn thực hiện điều lệ Đảng của Ban chấp hành Trung ương, nhất là Quy định 47-QĐ/TW của Ban chấp hành Trung ương (Khóa XI) về những điều đảng viên không được làm. Chấp hành tiết kiệm chống lãng phí và chống tham nhũng được thực hiện tốt, bản thân sử dụng kinh phí tiết kiệm đúng mức, đúng việc. Bản thân có tinh thần trách nhiệm cao đối với việc chung, trong công việc cơ quan luôn gương mẫu trước anh em và quần chúng nhân dân; Thường xuyên quan tâm thực hiện tốt qui chế dân chủ ở cơ sở, chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của quần chúng trong cơ quan. Luôn có ý thức bảo vệ Đảng và giử gìn đoàn kết nội bộ trong Đảng và trong cơ quan, thẳng thắn, mạnh dạn phê và tự phê bình trên tinh thần đóng góp cùng nhau tiến bộ, cùng hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.

Trong lãnh chỉ đạo quan tâm thực hiện nghiêm túc nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt Đảng, đặt biệt là nguyên tắc “Tập trung dân chủ”; Nêu cao và phát huy trí tuệ tập thể, giữ gìn và tăng cường sự “Thống nhất trong ý chí và hành động” nên đã tạo được sự nhất quán trong xử lý công việc; Xây dựng tinh thần đoàn kết trong công tác; Kiên quyết đấu tranh chống bè phái, cục bộ; Luôn nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ.

1.2. Về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý
Căn cứ Nghị quyết đại hội đã thông qua chi ủy đã tổ chức thực hiện đúng quy định của Đảng, Nhà nước về công tác tổ chức, cán bộ được thể hiện ở các công việc như sau:
- Tiến hành rà soát chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức các phòng Trại nhằm xác định chức năng, nhiệm vụ của từng phòng trại để sắp xếp bố trí lại cán bộ lãnh đạo, quản lý cho phù hợp để phát huy năng lực, trình độ của từng cán bộ, đảng viên.
- Căn cứ hướng dẫn cấp trên bản thân đã chỉ đạo quy hoạch cán bô lãnh đạo, quản lý của đơn vị giai đoạn 2011- 2015, làm cơ sở cho việc đưa đi đào tạo bồi dưỡng và xem xét bổ nhiệm.
- Luôn quan tâm nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ đảng viên, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, đảm bảo đủ chuẩn theo quy định.
- Căn cứ vào hướng dẫn của cấp trên, hàng năm có tiến hành đánh giá phân loại đảng viên và đánh giá xếp loại cán bộ, viên chức. qua đánh giá đảng viên, cán bộ, viên chức, nhìn chung đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

1.3. Về thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách:
Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng và quy chế làm việc của đơn vị và chi ủy.
Bản thân có phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, căn cứ vào nhiệm vụ được phân công từng thành viên đã thể hiện được quyền hạn và trách nhiệm được giao. Công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và công tác tổ chức bộ máy, cán bộ đều được bàn bạc trong Chi ủy công tâm khách quan.

*Nguyên nhân ưu đuiểm
- Tổ chức triển khai tốt Nghị quyết của Chi bộ, Nghị quyết của Sở. Các chủ trương chính sách về công tác phát triển giống vật nuôi, phát triển chăn nuôi.
- Giữ vững, thực hiện tốt các nguyên tắc của Đảng,
 
Gửi ý kiến