Violet
Giaoan
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Kiểm điểm cá nhân năm 2020

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Tân Hiệp A5
Người gửi: Đinh Ngân Thanh (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:57' 12-12-2020
Dung lượng: 134.0 KB
Số lượt tải: 10
Số lượt thích: 0 người
Mẫu 3-HD/BTCTU
ĐẢNG BỘ: THỊ TRẤN TÂN HIỆP
CHI BỘ: KHU PHỐ ĐÔNG TIẾN
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


*
Đông Tiến, ngày 10 tháng 12 năm 2020

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN
NĂM 2020

Họ và tên: Đinh Thị Thanh Sinh năm: 1960
Đơn vị công tác: đảng viên nghỉ hưu
Chi bộ: khu phố Đông Tiến, thị trấn Tân Hiệp, Tân Hiệp, Kiên Giang
Thực hiện Kế hoạch số -KH/ĐU thị trấn Tân Hiệp ngày / /2020 về việc chỉ đạo thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể cán bộ lãnh đạo, quản lý.
Nay bản thân xin nghiêm túc kiểm điểm những ưu điểm và hạn chế trong năm qua trước tập thể chi bộ như sau:
I. Về ưu điểm, kết quả đạt được:
1. Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc: Bản thân tôi luôn:
- Về tư tưởng chính trị: Có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; chấp hành, tuyên truyền, vận động gia đình thực hiện theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
- Về phẩm chất đạo đức lối sống:
Tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng những việc làm cụ thể về thể hiện phong cách sống chân thành, tham gia các hoạt động xã hội, thực hành tiết kiệm trong cuộc sống thường nhật.
Có lối sống lành mạnh; sống và làm việc trên tinh thần xây dựng đoàn kết, thống nhất trong chi bộ, nơi cộng đồng dân cư; giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn; bảo vệ uy tín, danh dự chính đáng của đồng chí, không đổ lỗi, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, khuyết điểm cho người khác.
Giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng và phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên. Nghiêm túc chấp hành Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của BCH Trung ương Quy định về những điều đảng viên không được làm.
- Về ý thức tổ chức kỷ luật:
Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng.
Thực hiện nề nếp, chế độ sinh hoạt đảng và đóng đảng phí theo quy định; chấp hành tốt nghị quyết, chỉ thị, quyết định của tổ chức đảng.
Chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, pháp luật của Nhà Nước và các nội quy, quy chế, quy định của địa phương.
- Về tác phong, lề lối làm việc:
Sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ; làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc; có tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.
- Việc đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân.
Luôn giữ đoàn kết nội bộ; thực hiện dân chủ trong chi bộ dưới mọi hình thức. Luôn nghiêm túc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", tiếp tục khẳng định xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn là nhiệm vụ then chốt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng, với chế độ ta.
2. Về thực hiện nhiệm vụ được giao:
- Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định (đảng, chính quyền, đoàn thể). Đóng Đảng phí đầy đủ; thực hiện theo đúng quyền hạn, chức trách của mình.
- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.
Khi được nhận nhiệm vụ làm thư ký của Tổ nhân dân tự quản. Bản thân đã phối hợp cùng tổ trưởng, tổ phó thực hiện nghiêm túc nội dung hoạt động của Tổ nhân dân tự quản, góp phần vào việc xây dựng tình đoàn kết trong tổ, khu vực.
- Ý thức đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí: Duy trì việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tạo hợp lực đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
- Việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định.
3. Việc thực hiện nhiệm vụ
 
Gửi ý kiến