Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

khtn 7

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn văn hòe
Ngày gửi: 14h:04' 19-09-2016
Dung lượng: 148.5 KB
Số lượt tải: 55
Số lượt thích: 0 người
Ngày soạn:20 / 08 / 2016
Ngày dạy:24 / 08 / 2016

Tiết 1- 3: MỞ ĐẦU: KĨ NĂNG KHOA HỌC – 7

I. Mục tiêu:
a. Kiến thức, kỹ năng, thái độ:
- Lập được kế hoạch thực hiện trong hoạt động học tập.
- Sử dụng được các dụng cụ, thiết bị và mẫu trong hoạt động học tập.
- Ghi chép, thu thập được các số liệu quan sát và đo đạc.
- Phân tích và giải thích được các số liệu quan sát, đánh giá kết quả.
b. Các năng lực có thể hình thành có thể hình thành và phát triễn cho học sinh.
- Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực giao tiếp.
II. CHUẨN BỊ THIẾT BỊ VÀ HỌC LIỆU
*Các bộ thiết bị theo yêu cầu của bài học:
- Các máy móc: Kính hiển vi, kính lúp, bộ hiển thị dữ liệu,...
- Mô hình, mẫu vật: Trang ảnh, băng hình KHTN 7,...
- Dụng cụ thí nghiệm: Ống nghiệm, giá để ống nghiệm, đèn cồn và giá đun,...
- Dụng cụ đo nhịp tim: Bộ ống nghe hoặc máy đo huyết áp điện tử.
- 3 mảnh kẽm, giấy ráp, cân điện tử
* Học liệu cho bài học: Phiếu đánh giá hoạt động cá nhân và phiếu đánh giá hoạt động nhóm .
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Ý tưởng phương pháp chung của bài: Dạy học nêu và giải quyết vấn đề thông qua thí nghiệm thực hành.
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
Mục tiêu: Lập được một bản kế hoạch cá nhân để “ Tìm hiểu về các dụng cụ, thiết bị, mẫu” được sử dụng trong môn KHTN 7
Nhiệm vụ: Hoàn thành các yêu cầu phần khởi động
Phương thức thực hiện: Làm việc cá nhân để lập bảng, sau đó thảo luận nhóm trả lời 2 câu hỏi ở SHDH.
Sản phẩm: Bản kế hoạch cá nhân để “ Tìm hiểu về các dụng cụ, thiết bị, mẫu” được sử dụng trong môn KHTN 7.
Gợi ý tiến trình hoạt động: Hoạt động này được bắt đầu bằng việc giáo viên cho học sinh quan sát một vài dụng cụ thí nghiệm, rồi yêu cầu HS làm việc cá nhân lập một bản kế hoạch để tìm hiểu về dụng cụ đó. Sau đó các nhóm thảo luận để trả lời hai câu hỏi:
- Các nội dung cần có trong một bản kế hoạch là gì?
- Có những hình thức nào trình bày bản kế hoạch?
GV: Để giải quyết kết quả của các nhóm, ta đi qua Hoạt động hình thành kiến thức
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
HĐ1. LẬP KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
a, Mục tiêu: Lập được kế hoạch thực hiện trong hoạt động học tập.
b, Nhiệm vụ:
HS thảo luận về kế hoạch đã làm ở hoạt động khởi động.
c, Phương án thực hiện:
- Đọc thông tin ở SHDH
- Thảo luận nhóm về kế hoạch đã làm ở hoạt động khởi động .
d, Sản phẩm: Nêu được những yêu cầu cần có khi lập kế hoạch hoạt động học tập.
đ, Tiến trình hoạt động:
- Giáo viên yêu cầu cá nhân đọc thông tin ở SHDH, gọi 1HS đọc lại.
- Cho các nhóm thảo luận và trình bày kết quả thảo luận giữa các nhóm.
- Giáo viên chốt lại kiến thức trên bảng.
HĐ2. TÌM HIỂU BỘ DỤNG CỤ, THIẾT BỊ, MẪU HỌC TẬP MÔN KHTN 7
a, Mục tiêu: Nêu được một số dụng cụ, thiết bị, mẫu sử dụng trong các bài KHTN 7
b, Nhiệm vụ:
- Hoàn thành bảng 1.1 SHDH
- Liệt kê được một số dụng cụ dễ vỡ, dễ cháy nổ và những hóa chất độc hại
- Nêu được các quy tắc an toàn khi tiến hành các thí nghiệm KHTN 7
c, Phương án thực hiện:
- Quan sát một số dụng cụ, thiết bị, mẫu mà giáo viên phát cho
- Thảo luận nhóm để hoàn thành bảng 1.1.
- Học sinh làm việc cá nhân hoàn thành mục 2 và 3 sau đoa thảo luận chung cả lớp.
d, Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động của nhóm.
đ, Tiến trình hoạt động:
- Học sinh quan sát, hoàn thành các yêu cầu theo hướng dẫn của giáo viên.
- Giáo viên chốt lại kiến thức.
HĐ3: TẬP SỬ DỤNG CÁC DỤNG CỤ, THIẾT BỊ VÀ MẪU TRONG HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
a, Mục tiêu: Sử dụng được các dụng cụ, thiết bị và mẫu trong hoạt động học tập.
b, Nhiệm vụ: Tìm hiểu một số dụng cụ và cách sử dụng
- Hoàn
 
Gửi ý kiến