Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

khóa luận tốt nghiệp

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thơm
Ngày gửi: 22h:16' 13-03-2018
Dung lượng: 657.0 KB
Số lượt tải: 8
Số lượt thích: 0 người
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
1.1. Về lý luận
Chuẩn mực đạo đức ra đời và tồn tại một cách khách quan trong cuộc sống, nhằm điều chỉnh ý thức, hành vi của con người. Xét về phương diện xã hội cũng như phương diện hành vi của mỗi cá nhân, đạo đức là sự thể hiện quan hệ ứng xử và hành vi của con người, đem lại lợi ích cho con người, cho người khác và xã hội. Trong đời sống xã hội loài người có những mối quan hệ phức tạp, đa dạng nó tồn tại đan xen nhau. Mặt khác do trình độ nhận thức của mỗi người cũng khác nhau, họ sống trên những lãnh thổ khác nhau nên về tập tục, lợi ích, văn hóa, trình độ phát triển cũng khác nhau. Để duy trì sự tồn tại và phát triển, mỗi xã hội phải xây dựng những nguyên tắc chuẩn mực sống, trên cơ sở đó con người tự ý thức tự hành động. Đạo đức là nhu cầu tất yếu khách quan, nhưng lại là vấn đề có tính lịch sử. Trong xã hội nào cũng cần hình thành những nguyên tắc sống để con người tự nguyện tuân theo, nhằm bình ổn trật tự xã hội, duy trì sự tồn tại của xã hội và của mỗi cá nhân. Trong đời sống, có những nguyên tắc, chuẩn mực đạo đức chung cho mọi thời đại, ở đâu có con người thì ở đó có quan hệ đạo đức, đó là (sống thiện, yêu quý lao động, trung thực, sự thủy chung, lòng nhân hậu, lòng biết ơn và sự tôn kính đối với tổ tiên, …)
Đạo đức giúp cho cá nhân hoàn thiện nhân cách của mình. Những con người có đức hạnh bao giờ cũng có những phẩm chất đạo đức cao quý. Những giá trị đạo đức khi đã được hình thành ở cá nhân thì có tác động trở lại đối với xã hội theo hướng tích cực.
Trong xã hội, con người tồn tại với tư cách là những cá nhân. Sự đa dạng, phong phú, nhiều vẻ của cái riêng đang đặt ra yêu cầu phải có những chuẩn mực đạo đức trong việc khẳng định những giá trị và hướng dẫn hành vi đạo đức cho cá nhân trong những điều kiện cụ thể. Phẩm chất đạo đức của cá nhân người lao động được biểu hiện ở sự tổng hợp những tính cách đáp ứng yêu cầu chung của xã hội. Phẩm chất đạo đức người lao động chứa đựng trong đó những nội hàm của những nguyên tắc, quy tắc đạo đức xã hội, những phẩm chất đạo đức của người lao động là cơ sở quan trọng, góp phần to lớn vào việc phát triển nhân cách của người lao động, giúp cho người lao động tích cực trong hoạt động lao động tạo tạo điều kiện đảm bảo cuộc sống cho bản thân và gia đình. Mặt khác nó còn là những tính cách mang ý nghĩa tâm lý, đạo đức của riêng mỗi người lao động, nghiên cứu nắm vững các phẩm chất đạo đức này giúp cho các nhà quản lý lao động, lãnh đạo các doanh nghiệp có cơ sở để tổ chức, quản lý và điều hành người lao động một cách tốt nhất, đem lại hiệu quả năng suất lao động cao.
1.2. Về thực tiễn
Đạo đức nói chung và những phẩm chất đạo đức nói riêng có vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động lao động sản xuất của, khi cá nhân có những phẩm chất đạo đức trong lao động thì hoạt động lao động sẽ đạt hiệu quả cao, đời sống của người lao động ngày càng được đảm bảo. Bên cạnh đó người lao động là lực lượng chính, chiếm số lượng đông và trực tiếp tạo ra các sản phẩm. Với vị trí đó người lao động có vai trò hết sức quan trọng đối với hoạt động động lao động và đối với các doanh nghiệp. Để tổ chức và phát huy hiệu quả khả năng của người lao động, ngoài việc đảm bảo số lượng, chất lượng, cơ cấu lao động các nhà lãnh đạo doanh nghiệp cần thiết phải nắm vững và giáo dục có hiệu quả nhất các phẩm chất đạo đức đối với người lao động
Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, cùng với quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và công cuộc hội nhập, phát triển. Việt Nam hiện là thành viên của tổ chức thương mại thế giới do đó trên thị trường có sự sự cạnh tranh gay gắt, vì vậy đòi hỏi các doanh nghiệp không chỉ đổi mới về cơ cấu tổ chức, thiết bị công nghệ mới vào trong quá trình quản lý sản xuất mà các doanhh nghiệp quan tâm đến số lượng và chất lượng của đội ngũ lao động để có đủ điều kiện cạnh tranh đứng vững trên thương trường. Ngày nay, thông qua các phong trào thi đua sản xuất của các tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp phát động thực hiện, những tiêu chí về phẩm chất đạo đức của người lao động đã được cụ thể hóa và được đông đảo người lao động trong các công
 
Gửi ý kiến