Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

KHKTNB

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Ánh Nhật Hồng
Ngày gửi: 21h:01' 13-03-2019
Dung lượng: 91.5 KB
Số lượt tải: 9
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD-ĐT THĂNG BÌNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH LÊ LAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số :……./KH-LL
Thăng Bình, ngày tháng 10 năm 2017

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ NĂM HỌC 2017 – 2018
ĐƠN VỊ: TH LÊ LAI
Căn cứ Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ về tổ chức các hoạt động thanh tra giáo dục; Thông tư số 39/2013/TT- BGDĐT ngày 05/12/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục;
Căn cứ Công văn số 3868/BGDĐT – GDTH ngày 22/08/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH năm học 2017 - 2018;
Căn cứ Quyết định số 2573/QĐ-UBND ngày 17/7/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành khung kế hoạch thời gian năm học: 2017-2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Kế hoạch số 1432/KH- SGDĐT ngày 14/9/2017 về việc thanh tra chuyên môn cấp Tiểu học năm học 2017 – 2018;
Căn cứ công văn số 146/PGDĐT ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Phòng GD-ĐT Thăng Bình về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH năm học 2017 - 2018; Công văn số 35/PGDĐT ngày 29/9/2017 về chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra năm học: 2017-2018 của PGDĐT
Căn cứ các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của các cấp quản lý giáo dục.
Căn cứ tình hình thực tế, Trường TH Lê Lai xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trong năm học 2017 – 2018 như sau:
I/ Nhiệm vụ chung;
- Tiếp tục củng cố nâng cao nền nếp, kỷ cương, chất lượng và hiệu quả công việc trong nhà trường và nâng cao chất lượng giáo dục.
- Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ và lực lượng tham gia làm nhiệm vụ kiểm tra nội bộ.
- Tăng cường vai trò trách nhiệm của các thành viên làm công tác kiểm tra nội bộ, qua việc kiểm tra nhằm chấn chỉnh kịp thời những sai phạm, tạo điều kiện, giúp đỡ để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Cần phát huy tình thần đoàn kết, phát huy quy chế dân chủ, không mang tính trù dập, định kiến cá nhân trong công tác kiểm tra.
II/ Nhiệm vụ cụ thể
1/ Về kiểm tra hồ sơ tổ chuyên môn và các bộ phận:
- Tổ chuyên môn: Gồm 5 tổ. Từ tổ 1- tổ 5.
- Hồ sơ Đội TNTPHCM, HĐNGLL
- Chi Hội Khuyến học
Kiểm tra 2 lần/ học kỳ ( Riêng sổ Báo giảng mỗi tháng 1 lần)
- Hố sơ Tổ văn phòng, Kế toán, văn thư, Tviện- thiết bị: 2 tháng/ 1 lần vào ngày 25 hằng tháng
2. Kiểm tra chuyên đề: Bao gồm.
a) Tài chính: 3 tháng/ 1 lần
- Kiểm tra việc giải quyết các chế độ chính sách cho CBGVNV và học sinh
- Kiểm tra thu, chi các nguồn tiền
- Kiểm tra việc thiết lập chứng từ
- Giải quyết các khiếu nại về chế độ ( Nếu có)
b) Thư viện- thiết bị và CSVC:
- Kiểm tra 03 lần/ 1 năm ( Đầu năm học, 0 giờ 1/1 và kết thúc năm học)
- Kiểm tra hoạt động của thư viện- thiết bị, việc bảo quản, sắp xếp sách, thiết bị, nắm tình hình về giao dịch giữa giáo viên và cán bộ thư viện – thiết bị, phục vụ bạn đọc.
- Qua công tác kiểm tra để có biện pháp bảo quản và có kế hoạch bổ sung kịp thời phục vụ cho dạy và học.
c) Kiểm tra chuyên đề:
* Kiểm tra HSSS cá nhân: Kiểm tra 100% giáo viên
Kiểm tra 2 lần/ học kỳ ( giữa kỳ và cuối kỳ).
* Kiểm tra dự giờ tiết dạy: 100% giáo viên, kết hợp kiểm tra kế hoạch bài dạy
* Kiểm tra việc thực quy chế chuyên môn: ( Chấm chữa bài, đánh giá xếp loại học sinh, học bạ, sổ theo dõi chất lượng...): 100 %
* Kiểm tra nề nếp dạy, học ỏ 3 phân hiệu và 15 lớp thường xuyên
d) Kiểm tra toàn diện: 50% số giáo viên trong hội đồng/năm. Mỗi học kỳ 25%
*Lưu ý: Ban Giám hiệu tập trung kiểm tra đột xuất là chính.
đ) Ban hoạt
 
Gửi ý kiến