Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KH ôn thi vào lớp 10

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trường THCS An Lễ (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:17' 16-05-2018
Dung lượng: 183.0 KB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích: 0 ngườiPhòng gd - đt quỳnh phụ
Trường thcs an lễ

â


Kế HOạCH
Tổ CHứC ÔN THI VàO LớP 10 - THPT
Năm học 2018-2019Hè - 2018


PHÒNG GD-ĐT QUỲNH PHỤ
TRƯỜNG THCS AN LỄ

Số : /KH-THCS
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

An Lễ, ngày 08 tháng 05 năm 2018


KẾ HOẠCH
Tổ chức ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019

- Căn cứ vào kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cấp THCS năm học 2017-2018 của Phòng GD&ĐT Quỳnh Phụ;
- Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 của nhà trường
- Trường THCS An Lễ xây dựng kế hoạch tổ chức ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT như sau:
I- MỤC ĐICH – YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Hệ thống và khắc sâu kiến thức cơ bản toàn cấp cho học sinh (tập trung chủ yếu trong chương trình lớp 9), tạo nền tảng vững chắc đề các em tiêp tục học tập ở THPT.
- Rèn kĩ năng và phương pháp làm bài thi cho học sinh, sửa các lỗi học sinh hay mắc phải trong quá trình làm bài thi.
- Giúp học sinh nắm chắc kiến thức cơ bản, kĩ năng làm bài thi, tạo tâm thế tự tin cho học sinh bước vào kì thi tuyển sinh lớp 10 THPT đạt kết quả tốt nhất.
2. Yêu cầu:
- Việc tổ chức học ôn theo đúng quy định về dạy thêm học thêm trong nhà trường , học sinh tự nguyện tham gia học tập và được sự nhất trí của gia đinh, có sự thỏa thuận, thống nhất giữa nhà trường và gia đình học sinh.
- Đảm bảo điều kiện tốt nhất cho học sinh tham gia học tập
- Đảm bảo tính hiệu quả
II- MỘT SỐ NỘI DUNG CỤ THỂ
1. Đối tượng: Là học sinh lớp 9 năm học 2017-2018 của nhà trường và những học sinh đã tốt nghiệp THCS các năm học trước
Cụ thể: Số học sinh: 79 ; Số lớp học: 03
2. Môn học: Toán, Ngữ văn, Vật Lí
3. Thời gian học: Từ ngày 16/05/2018 đến hết ngày 05/06/2018.
- Học 2 buổi /1 ngày; 3 tiết /1 buổi
- Thi thử:: 3 lần ( sáng thi Ngữ văn và Lí, chiều thi Toán)
4. Số liệu và phân công giảng dạy cụ thể:
- Số giáo viên tham gia giảng dạy: 05
+ Môn Toán: Phạm Đình Doanh; Nguyễn Đức Luân
+ Môn Ngữ văn: Đinh Thị Thanh; Nguyễn Thị Hường
+ Môn Lí: Nguyễn Thị Hoài
Phân công giảng dạy:
TT
Lớp
Sĩ
số
Giáo viên
chủ nhiệm
Toán
Ngữ văn
Vật Lí
Tổng số buổi học

GV
dạy
Số
buổi
GV
dạy
Số
buổi
GV
dạy
Số
buổi


1
9A
21
Thanh
Doanh
12
Thanh
12
Hoài
12
36

2
9B
28
Luân
Luân
12
Hường
12
Hoài
12
36

3
9C
30
Doanh
Doanh
12
Thanh
12
Hoài
12
36

 Tổng
79
3
3
36
3
36
3
36


 5. Thu chi kinh phí.
-Thu: Học phí : 10.000/1 buổi/1 HS
Phí dịch vụ: theo thỏa thuận với CMHS
- Chi: theo đúng quy định và hướng dẫn của cấp trên
III- MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
Công tác Tổ chức
- Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức ôn tập tới tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh trong nhà trường
- Nhận đơn xin học của học sinh (tự nguyện) làm căn cứ tổ chức lớp học
- Họp CMHS tuyên truyền, công bố rõ về quy chế tuyển sinh, kế hoạch tổ chức ôn tập cho HS của nhà trường, thỏa thuận việc thu chi kinh phí
- Tổ chức lớp học và phân công cán bộ giáo viên quản lí, giảng dạy
- Tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả giảng dạy
2. Bồi dưỡng CBQL và giáo viên tham gia quản lí, giảng dạy
- Tham gia đầy đủ các buổi hội thảo, tập huấn, SHCM về dạy và ôn tập cho học sinh lớp 9 của Phòng GD&ĐT, của cụm chuyên môn
 
Gửi ý kiến